Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid

Woonwijk.png

Door Kirsten van Zeist op 15-05-2023

“Mijn dochters hebben een magnetisch tekenbord. Je kent het misschien wel: zo’n bord waar je eindeloos op kunt kleuren. Je tekent iets en veegt het weer weg, omdat je iets nieuws wilt maken. Zo heb ik talloze poppetjes zien komen en gaan. Telkens vanaf een nieuw blanco bord. Daar moest ik aan denken toen ik dit debat voorbereidde. Want deze stukken schetsen onze toekomst. Het biedt een mooie paragraaf met waar we in 2040 staan: een lonkend perspectief. Het verschil met het magnetisch tekenbord van mijn dochters en de Regio Zwolle is alleen dat we geen blanco bord hebben. We hebben een bestaande stad. Met harde infrastructuur. Met een ongrijpbare cultuur. Met echte mensen.

Ook de VVD gelooft dat we dingen anders moeten doen om te kunnen blijven groeien. We onderschrijven daarmee ook zeker denklijnen van de Verstedelijkingsstrategie. Een plek vinden om te wonen en werken. En tegelijkertijd oog hebben voor de ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid van de stad en de leefomgeving. Ja, dat moeten we doen. Vanzelfsprekend. De uitdaging zit ‘m niet in het opschrijven van het lonkend perspectief op papier. De uitdaging zit ‘m al meer in de doorvertalen naar Zwols beleid. De échte uitdaging zit ‘m in de realisatie in praktijk. Voor de VVD staat voorop dat we niet alleen moeten wensen, maar ook moeten doen.

Dus, als wij zeggen dat we de stad van de Regio zijn, dan zijn we de stad van de Regio. Dan moet ook die moeder met 2 jonge kinderen uit Staphorst naar onze binnenstad kunnen komen. Wanneer je drie keer moet overstappen en de buggy’s de bus in moet slepen, kies je de volgende keer wel voor bol.com. En dan moet je ook, als je als Zwollenaar in de regio werkt, ’s avonds op tijd thuis kunnen komen. Zonder dat je een fuik in rijdt als de Ceintuurbaan opduikt. Want hoezo gaan wij afwaarderen, wanneer Rijk en Provincie juist 200 miljoen investeren in de N35, de verlengde verbinding,  om reistijd te verminderen? Concreet de vraag: hoe ziet het onderzoek naar het afwaarderen van de Ceintuurbaan eruit? Wat betekent dit voor de functie van de Ring? Welke uitgangspunten, alternatieven en criteria worden meegenomen? En, voorzitter, hoe heeft de Regio gereageerd op deze proefballon?

En, als wij zeggen dat wij de vierde economische Regio van het land willen zijn, dan zetten wij er vol op in om de vierde economische Regio te zijn. Dat betekent dat we onze ondernemers een warm hart toedragen. Ik neem toch aan dat we hen niet gaan verplichten tot een werkgeversaanpak om mensen uit de auto te krijgen. Maar dat we hen faciliteren met ons beleid. Want hoezo gaan wij onze parkeertarieven verdubbelen, als dat bezoekers tot de keuze noopt om maar niet te lunchen bij de Zwolse ondernemer? Concreet de vraag aan de wethouder: zetten we in op flankerend beleid als er nog geen volwaardig alternatief is, als nog niet bekend is of we de hubs en het HOV op orde hebben? En welke rol heeft de Raad bij de Ruimtelijke Economische Visie die wordt opgesteld?

En, als wij zeggen dat onze grootste uitdaging het realiseren van betaalbare woningen is, dan maken wij daar werk van en bouwen wij die betaalbare woningen. Dat betekent dat het goed is om binnenstedelijk te bouwen. Maar dat betekent ook dat de Verstedelijkingsstrategie ons – ook getalsmatig – laat zien dat het nodig is om een nieuwe wijk te bouwen om de groei op te vangen. Concreet de vraag aan de wethouder: gaan het college in 2023 nog een nieuwe locatie aanwijzen?

Over doen gesproken: we hadden nog een tweetal zaken verwacht in het MIRT onderzoek naar aanleiding van aangenomen moties. Wij horen graag van de wethouder waarom de motie Ondertunneling A28 en Station Zwolle Zuid  geen plek hebben gekregen? De VVD is kritisch richting de uitvoering. Dat is niet voor niets. Wij willen dat Zwolle die stad blijft om trots op te zijn. De stad waar je graag bent. Om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Daarvoor is er wat te doen. Daarvoor moeten de alternatieven op orde zijn. Dat vullen van het magnetisch tekenbord dat lukt ons wel. Het gaat erom dat het in praktijk blijft staan.

Over doen gesproken: we hadden nog een tweetal zaken verwacht in het MIRT onderzoek naar aanleiding van aangenomen moties. Wij horen graag van de wethouder waarom de motie Ondertunneling A28 en Station Zwolle Zuid  geen plek hebben gekregen? De VVD is kritisch richting de uitvoering. Dat is niet voor niets. Wij willen dat Zwolle die stad blijft om trots op te zijn. De stad waar je graag bent. Om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Daarvoor is er wat te doen. Daarvoor moeten de alternatieven op orde zijn. Dat vullen van het magnetisch tekenbord dat lukt ons wel. Het gaat erom dat het in praktijk blijft staan".