Debat Verstedelijkingsstrategie

Schermafbeelding 2022-10-04 om 21.31.05.png

Door Sanne van de Kamp op 04-10-2022

Gisteren ging het debat over de verstedelijkingsstrategie. Regien zei hierover; "Laten we elkaar alsjeblieft in de ogen kijken. Laten we hier geen politiek steekspel van maken. En laten we doen wat goed is voor onze inwoners." En om te doen wat goed is voor onze inwoners "komt het er nu op aan en moeten we zo snel mogelijk een nieuwe wijk bouwen", aldus Regien.

Lees hieronder Regiens hele bijdrage of klik hier om haar hele bijdrage terug te kijken!


'Voorzitter,

Afgelopen weekend fietste ik met onze 2 jarige dochter, vanuit Zuid naar het centrum. En met de Verstedelijkingsstrategie in mijn achterhoofd dacht ik: Hoe zal Zwolle eruit zien als zij 20 is? Zal zij in onze stad studeren? Als zij in de Regio wil gaan werken daarna, sluit haar studie dan aan op de regionale arbeidsmarkt? Stel dat zij hier wil blijven wonen, welke mogelijkheden zijn er dan? Kan zij bijvoorbeeld kiezen tussen een appartement in de binnenstad of een huis met tuin in een jonge wijk? Terwijl we de ringweg passeerden en zij mij op de vrachtwagens wees, vroeg ik mij af wat in 2040 de functie van deze weg zou zijn?

Voorzitter, de verstedelijkingsstrategie. Een document wat waarschijnlijk niet bij veel Zwollenaren op de keukentafel ligt. Toch is het een relevant document. Het geeft namelijk een basis voor hoe wij in Zwolle en de Regio gaan wonen en werken in de toekomst. Met oog voor de ruimtelijke ontwikkeling en het klimaat.

De VVD ziet op onderdelen een mooie, ambitieuze strategie, maar wat betekent dit nu voor onze inwoners? Welke mogelijkheden geeft deze strategie de Zwollenaar en hoe maakt het hen gelukkig?

Ik zal er – in de beperkte tijd die we hebben – een aantal punten uitlichten die voor de VVD van wezenlijk belang zijn.

Ik start met de woningbouwopgave. De coalitie heeft ons voorgehouden dat we zouden moeten wachten op de Verstedelijkingsstrategie voordat we een keuze zouden maken over de uitleglocatie. En voorzitter, volgens mij maakt deze Strategie duidelijk dat we er niet aan ontkomen. Een nieuwe wijk buiten de stad. Maar nu gaan we eerst nog weer 2 jaar onderzoeken of het wel echt nodig is.

De VVD sluit haar ogen zeker niet voor bouwen in de stad, voor verdichten en voor de Ceintuurbaanzone als we dit kwalitatief kunnen inpassen en de randvoorwaarden goed zijn. We horen daar wel graag een reflectie op van het College.

Maar laten we elkaar alsjeblieft in de ogen kijken. Laten we hier geen politiek steekspel van maken. En laten we doen wat goed is voor onze inwoners. Als wij die betrouwbare partner willen zijn, in de Regio en bij het Rijk, en de aantallen willen halen voor 2040. Maar vooral als wij die betrouwbare partner willen zijn voor onze inwoner en haar een woning gunnen. Dan komt het er nu op aan en moeten we zo snel mogelijk een nieuwe wijk bouwen. Ik hoor graag van het College: Waarom is er nog meer onderzoek nodig? Waarom blijft het college het besluit voor zich uitschuiven?

Want wat betekent deze strategie voor onze inwoner. Voor dat jonge gezin wat ruimer wil gaan wonen?

Voorzitter, en dan de economische opgave. Hier lijkt men niet helemaal uitgekomen te zijn met elkaar. Want er moet na de strategie nog een visie worden opgesteld. Het college wijst ook op het feit dat de ontwikkelmogelijkheden van Zwolle nog moeten worden onderzocht. Maar, voorzitter, we hebben toch het Economisch Perspectief Zwolle vorig jaar vastgesteld, waarin focus is aangebracht. Kan de wethouder aangeven wat de waarde van dat document is voor het college? En hoezeer dit de basis vormt voor haar inbreng in de nog te ontwikkelen visie? En heeft het college nog steeds de ambitie om de 4e economische regio van Nederland te worden?

Want wat betekent deze strategie voor onze inwoner. Voor de ambitie van de student ICT en Transport & Logistiek?

Voorzitter, in haar reactie op de Verstedelijkingsstrategie stelt het college dat en ik citeer ‘In onze beleving is de Verstedelijkingsstrategie een belangrijke drager voor brede welvaart in de regio. Dat is wat ons betreft nog onderbelicht.’

Een vraag aan de wethouder: wat is volgens de wethouder brede welvaart?

Voorzitter, dat de strategie de Zwolse inwoner nog niet overal een antwoord op geeft is helder. Maar het komt er nu wel op aan, het komt aan op de uitwerking en besluiten in deze. Wij kijken uit naar de concretisering in Zwolse plannen en naar wat dat betekent voor de Zwolse inwoner.'