Debat versnelling ontwikkeling Breecamp-West

Foto (5).png

Door Sanne van de Kamp op 27-09-2022

"Hoe eerder de huizenmarkt wordt verlicht, hoe beter", aldus @regiencourtz in het debat over de versnelling van de ontwikkeling van Breecamp-West. Met deze versnelling onderschrijft het college onze visie "dat snelheid en kwaliteit hand in hand gaan bij woningbouwontwikkeling". Lees Regiens hele bijdrage hieronder terug of klik hier om Regiens hele bijdrage terug te kijken. 

'Voorzitter,

De VVD is positief over deze nota. En u had waarschijnlijk niet anders verwacht. Wij zijn blij dat het college via deze nota de visie van de VVD onderschrijft dat snelheid en kwaliteit hand in hand gaan bij woningbouwontwikkeling.

Hoe eerder de huizenmarkt wordt verlicht hoe beter. Want wij – en we zijn vast niet de enigen in dit huis  – blijven aangesproken worden op het feit dat er in Zwolle onvoldoende passende en betaalbare woningen te vinden zijn. Met deze nota wordt in elk geval een stap gezet. En dat is heel goed nieuws!

Dat brengt mij direct bij onze eerste vraag. Het college geeft aan dat zij de urgentie voelt om in Zwolle de komende jaren veel woningen toe te voegen. Ik begrijp dat een beslissing over een – volgens de VVD noodzakelijke – uitleglocatie nog even op zich laat wachten. Maar kan de wethouder aangeven of er voor meer geplande projecten versnelling mogelijk is?

Voorzitter, afgelopen week ontvingen we een informatienota over de stand van zaken Stikstof. En daar is de VVD eigenlijk best wel van geschrokken. Daarin kwam namelijk naar voren dat voor Breezicht Noord geldt dat de stikstofruimte is weggevallen en dat er voor 6 projecten verhoogde aandacht bestaat. In de informatienota is aangegeven dat in het najaar duidelijk wordt of er meer aanvullende stikstofruimte nodig gaat zijn.

-        In algemene zin kan en wil de wethouder al een inschatting geven hoe groot dit risico is?

-        Voor deze locatie specifiek: Breecamp-West is niet genoemd in de nota. Betekent dat dat hier geen issue is?

Dan een vraag over de tijdlijnen en versnelling. Wij lezen in de starnotitie nog geen verwacht moment van oplevering. De voorziene oplevering was 2027/2028. In de bijlage wordt gesteld dat uitvoering is voorzien in 2024/2025 en verder. We zien wel dat er met de oplevering van de startnotitie geschoven is in tijd, van het eerste kwartaal dit jaar naar eind september nu.

-        Hoe reëel is de afgegeven tijdlijn nog?  Kunnen we de gebiedsvisie inderdaad dit jaar nog verwachten? En wanneer kan de Zwollenaar wonen in Breecamp west?

Voorzitter, wij onderschrijven de uitgangspunten zoals geformuleerd. Daar wordt gesteld dat er tussen de 400 en 600 woningen wordt gerealiseerd. Een mooi aantal, maar wel een vrij royale marge! Graag zien wij – binnen de overig gestelde uitgangspunten (zoals ruimtelijke inpassing en klimaatadaptief ontwikkelen) zoveel mogelijk woningen. Kan de wethouder aangeven hoe het college naar de aantallen kijkt?

Als laatste een oproep van de VVD. Want wij lezen ook de zorg vanuit ’s Heerenbroek. Onder meer over de verkeersveiligheid in de toekomst. Wij willen het college, maar voor ook de initiatiefnemers, vragen om hier oog en oor voor te hebben. Wanneer wij het zo lezen lijken deze inwoners meegenomen te worden, maar laten we hier ook laten zien, binnen alle gegeven uitgangspunten, een ‘goede buur’ te zijn.

We wensen de initiatiefnemers en het college veel succes met het opstellen van de gebiedsvisie.'