Debat verbeteragenda Quick Scan lokale democratie

bart-ros-Ic2oQrffvPg-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 20-09-2021

Als het om lokale democratie gaat is het belangrijk dat de gemeente goed communiceert en weet wat haar burgers nodig hebben. Door de Quick Scan te doen heeft Zwolle hier weer beter inzicht in gekregen. Alsnog moet in de gaten gehouden worden dat burger (indien zij dat willen) goed geïnformeerd blijven en niet geremd worden door het bureaucratisch moeras.

Lees Jeroens hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Veel mensen lopen rond met schitterende plannen en ideeën voor onze stad. De één wil de prullenbakken bij de speeltuin of het trapveldje adopteren, terwijl een ander graag een festival of buurtfeest organiseert. Mooie ideeën die stuk voor stuk bijdragen aan een mooier Zwolle. Helaas verzanden veel mensen in het bureaucratisch moeras van het Stadskantoor en verliezen de energie om plannen waar te maken.

Voor ons ligt het resultaat van een Quick Scan lokale democratie. En het is schitterend dat bijna 1.600 Zwollenaren de moeite namen om de vragenlijst in te vullen. Namens onze fractie willen wij ze hier graag voor bedanken. In grote lijnen staan wij achter de verbeteragenda. Maar het is niet verrassend dat we een paar opmerkingen zullen maken.

De 1600 respondenten zijn over het algemeen positiever over Zwolle dan de resultaten uit de gemiddelde deelnemende gemeente en dat is natuurlijk goed nieuws. Toch zijn het vooral ambtenaren en het college die wel erg tevreden zijn, de inwoners en raadsleden zijn terughoudender. Een gewijzigde houding gelijkend aan de omgevingswet “Ja, mits” in plaats van “Nee, tenzij” zou al erg bijdragen. Waarbij initiatiefnemers worden ondersteund in het waarmaken van hun plannen in plaats van een woud aan vragen en formulieren. Misschien een mooie taak voor de nieuwe gemeentesecretaris. Maar onze fractie is ook voorstander van de “bedrijvenstage” voor wethouders en ambtenaren. Een korte stage van enkele dagen om te ervaren hoe ondernemers soms tegen bureaucratische muren oplopen. Onnodige formulieren moeten invullen en met elkaar te bespreken hoe dat beter en slimmer kan worden ingevuld. De Zwolse VVD is benieuwd hoe de portefeuillehouder hier tegenover staat. Eventueel overwegen wij een motie hierover.

Om transparant te zijn is het belangrijk dat de gemeente helder communiceert. Inwoners en bedrijven op de hoogte brengen en houden van ontwikkelingen die spelen in de buurt. Open zijn over participatie. En dat laatste kan de nodige aandacht gebruiken. Afgelopen week hadden we nog een treffend voorbeeld rondom de rotonde aan de Eli Heimanslaan. Het college was vergeten de wensen en ideeën van de buurt te betrekken bij de plannen. Als je participeert betekend dat overigens niet dat iedereen zijn zin kan krijgen. Daarom moet van tevoren duidelijk zijn waarover de participatie gaat. Vaak verzanden we in een welles/nietes of ja/nee discussie, terwijl juist de discussie over de voorwaarden waaronder iets mogelijk is interessant zijn. Wat onze fractie betreft geldt het motto: “100% tevredenheid over de uitkomst lukt niet, maar 100% tevredenheid over het proces is uitgangspunt”. Daarmee zijn we benieuwd met welk participatiebeleid het college de komende maanden richting de raad komt. 

Voorzitter, al eerder benoemde ik in deze bijdrage het belang van communicatie en het goed informeren van inwoners. Met verbazing heeft onze fractie kort geleden gehoord dat het college voornemens is de pagina grote informatie in de Swollenaer te stoppen. Misschien is het al wel gebeurd. Na de overname van de Peperbus door de Swollenaer is dat de enige huis aan huis krant. Terwijl dat een belangrijke bron is van informatie voor jonge en oude Zwollenaren. Dat rijmt niet met het plan om beter te communiceren. Daarom vragen we de portefeuillehouder of dit klopt. Wil het college hier mee stoppen? Welke redenen liggen daaraan ten grondslag en zou het college dit besluit willen heroverwegen? Desnoods overwegen wij ook een motie op dit onderwerp.

Concluderend zijn er verbeteringen mogelijk, de verbeteragenda is daarvoor een uitstekende leidraad. Vooruitgang is een stapje vooruit en soms een stapje terug. We moeten ons ook blijven ontwikkelen en het college zet goede stappen. Onze fractie is benieuwd naar de uitvoering van deze agenda en wenst het college daarbij veel succes."