Debat vaststellen visie Koggepark

Foto (6).png

Door Sanne van de Kamp op 26-10-2022

Maandag voerde de gemeenteraad een debat over het vaststellen van de visie voor het Koggepark. Regien voerde namens de VVD het woord. Lees hieronder Regiens hele bijdrage of klik hier om haar hele bijdrage terug te kijken.

"Voorzitter,

Pak ‘m beet 10 jaar terug woonden wij aan de Koggekade. We keken uit op het Lubeckplein. Een fijne, centrale plek. Wat we zagen als we naar buiten keken was vooral veel ‘grijs’ of beter ‘rood versteend’ gebied. Inmiddels is het plein iets geupgrade: staan er wat rietkragen en is er een calisthenicspark. Maar, ik kan me voorstellen dat veel omwonenden en bezoekers van het gebied een investering in de openbare ruimte in het gebied toejuichen. 

Via deze visie ‘Koggepark’ wordt ons een mooi toekomstbeeld geschetst. Het beloofd een kwalitatieve impuls te geven aan de zuidzijde van de Spoorzone. Een gebied met veel potentie. 

De VVD is positief over het verder vormgeven van de stedelijke ontwikkeling in dit gebied en het investeren in de openbare ruimte hier. Een meer leefbaar, meer groen gebied, met meer ruimte voor ontspanning en met oog voor klimaatadaptatie. 

Mooie toekomstbeelden dus, maar de VVD zou de VVD niet zijn als we ook de vraag naar de praktische invulling stellen. 

Aangegeven wordt dat het ‘Koggepark’ veilig, aantrekkelijk en comfortabel wordt ingericht. Voor ons is die veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Vooropgesteld, de VVD is positief over het autoluw maken van de Koggelaan. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid en past bovendien op een plek met het station naast de deur. Maar, een goede en veilige ontsluiting, moet wat ons betreft gegarandeerd zijn. Er wonen nu al veel mensen. Er wordt gewerkt in het gebied. De zuidzijde van het Station moet bereikbaar blijven. Er zijn busbewegingen en studentstromen. De vervoersbewegingen zijn er dus nu al en met het oog op de uitbreiding van de wijk zullen deze toenemen. 

Kan de wethouder aangeven hoe hier in de verdere uitwerking rekening mee wordt gehouden? 

Heel concreet: welke route mag je nemen wanneer je iemand wilt afzetten aan de zuidzijde van het station? En hoe doen we dat straks met alle studenten die door deze wijk naar Windesheim lopen? Als de Koggekade autoluw wordt en er toch meer auto’s bijkomen; wat betekent dit dan voor de kinderen die s’middags spelen in de Rigastraat of Bremenstraat? Auto’s gaan dan toch door die straatjes? Wat doet dat met de verkeersveiligheid?

En kan de wethouder de mensen die in het gebied wonen en werken toezeggen dat dit gebied ook per auto goed bereikbaar blijft? Wanneer zijn de mobiliteitshubs ingeregeld? 

Een vraag die betrekking heeft op de financiën. In de nota wordt aangegeven dat de verschillende subsidies voldoende zijn voor de uitvoering van de plannen. De VVD is benieuwd of dat in deze fase van visievorming al gesteld kan worden? Zijn de subsidies echt kaderstellend voor de uitvoering en weten we zeker dat er geen gemeentelijk geld bij hoeft – is er geen sprake van cofinanciering bijvoorbeeld?

Er is aangegeven dat er nog wat onzekerheid is over de subsidies die het Rijk via de Provincie ‘doorsluist’. Kan de wethouder de stand van zaken schetsen en deze onzekerheid al wegnemen? 

Ten aanzien van het proces nog een vraag: dit stuk heeft driekwart jaar op de plank gelegen, het advies van het kwaliteitsteam is 500 dagen oud. Kan de wethouder aangeven waarom dat zo is? 

Naast deze visie ontvingen wij ook de Informatienota Ontwikkeling Spoorzone. Fijn dat we inzicht hebben gekregen in de samenhang, we blijven wel kritisch op de samenhang in uitvoering. We zijn benieuwd naar de nota’s die gaan volgen en zullen in deze óók weer de bril van het realisme en pragmatisme opzetten. Bijvoorbeeld daar waar het gaat op het ‘inzetten op doelgroepen voor bewoning en huur van panden door bedrijven’, ‘het gebruik van deelauto’s en ‘de inpassing van hubs’. 

Wij kijken uit naar de antwoorden en het vervolg."