Debat uitvoeringsagenda Stadshart

stadsontwikkeling.jpg

Door Kirsten van Zeist op 11-02-2023

De VVD is enthousiast over deze langgekoesterde miljoeneninvestering in binnenstad. Wat een voorrecht is het om in een stad te wonen die het goed doet, waar de economie welig tiert en waar zoveel ondernemers en creatievelingen zijn die Zwolle zo aantrekkelijk maken. Want door hen, hebben we zowel de middelen als het vertrouwen om fors in onze binnenstad te investeren. Dit plan is een volgende stap om ons centrum klaar te maken voor de toekomst.

Complimenten hoe deze uitvoeringsagenda in beeld brengt wat er allemaal gaat gebeuren. Het overzicht van al die verschillende plannen is nuttig en roept tegelijkertijd de vraag op: hoe zorgen we dat dit ook allemaal ten uitvoer komt? Alleen al financieel zijn er nog veel plannen waarbij de financiering deels- of nog niet geregeld is. Daarvoor zijn we dus nog afhankelijk van derde partijen. De VVD hecht eraan dat we inzicht houden in de stand van zaken van deze plannen en op tijd weten of de uitvoering op schema ligt. Onze fractie zou daarom twee keer per jaar, bij de beraps bijvoorbeeld, een overzicht willen krijgen van de status van deze plannen. Kan de wethouder dat toezeggen?

Over toezeggingen gesproken. Daar heeft onze fractie wel kritiek op. Want er liggen twee belangrijke toezeggingen nog open waarvan ze expliciet in deze uitvoeringsagenda hadden moeten terugkomen. Ten eerste een faseringsplan voor de parkeertransitie. Onze fractie snapt dat we in een drukkere stad anders met publieke ruimte om moeten gaan. Maar we zijn nu met elkaar vooral het doel aan het herhalen. Autoluw, autovrij: maar door die woorden als een mantra te herhalen wordt het niet haalbaarder. Er had een duidelijk stappenplan moeten liggen wanneer welke hub gerealiseerd is. Het coalitieakkoord stelt niet voor niets dat eerst het alternatief op orde moet zijn en dan pas parkeerplaatsen verwijderd worden. De VVD neemt aan dat er geen oppositie voor nodig is om de coalitie aan haar afspraken te houden. Dus: waarom ligt dit plan er niet en wanneer krijgen we dit?

Want los van de prachtige miljoeneninvesteringen in het centrum, horen we ook andere geluiden. De extreme stijgingen van parkeertarieven, verwachte strengere terras regels, het zonder plan weghalen van parkeergelegenheid, onduidelijkheid wanneer de nieuwe parkeergarages, ook wel hubs genoemd, komen. Dit moet wel samen met ons MKB. Er ligt een kristalheldere toezegging dat in het uitvoeringsprogramma inzicht wordt gegeven hoe partijen als City-Centrum en het ZwolleFonds - als vertegenwoordigers van de inwoners en ondernemers in de binnenstad - betrokken wensen te worden bij de uitvoeringstoets van de uitvoeringsplannen, inclusief de reactie van het college op de voorstellen en suggesties van deze partijen. Waarom niet, wethouder? We lezen hier helemaal niets over en om maar de vraag te herhalen die een ondernemer mij stelde: “wat doet dit integraal met de economie van de binnenstad?”

Kortom, uiteraard is de VVD enthousiast dat een volgende stap wordt gezet in de grote investeringen in ons centrum. Maar - helaas wordt dit bijna standaard - heeft deze wethouder geen uitvoering gegeven aan de toezeggingen. Dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. Daarom verzoekt de VVD ook twee aanvullende nota’s waarin deze toezeggingen alsnog worden afgedaan, voorafgaand aan de besluitvorming over dit plan.

Voor alle ondernemers, culturele instellingen, bewoners en natuurlijk de ambtenaren die hier aan werken, wenst de VVD hen veel succes in de samenwerking om deze binnenstad tot de top van Nederland te laten horen.