Debat Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024

pexels-monica-silvestre-713149.jpg

Door Marike Oranje op 08-11-2021

Kunst en cultuur is belangrijk voor de samenleving. Het zet ons aan het denken, zorgt voor minder eenzaamheid, stimuleert participatie en werkt verbindend. Ook voor toeristen is het een goede reden om naar onze mooie stad te komen. Toch mist de VVD het stukje volkscultuur in deze uitvoeringsagenda. In het bijzonder carnaval: een diepgeworteld volksfeest voor jong en oud. Daarom stelt Sharareh hierover vragen aan de wethouder. Lees haar hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Kunst en cultuur zijn van grote toegevoegde waarde in de samenleving. Het zet ons aan het denken, over onszelf en over anderen. Het draagt bij tegen eenzaamheid, stimuleert participatie en werkt verbindend.  Investeren in kunst en cultuur betekent investeren in elke Zwollenaar voor een gezonde geest en een gezond lichaam. Daarnaast trekt kunst en cultuur ook toeristen, zij zullen ergens een hapje eten en eventueel overnachten. Het heeft dus ook een positief economisch effect. Hiermee investeren wij in een gezondere en aantrekkelijkere stad voor de toekomst.

Voor ons ligt de eerste uitvoeringsagenda cultuur. Deze nota neemt ons mee naar de toekomst van onze prachtige Hanzestad Zwolle. De nota is goed leesbaar en begrijpelijk. Ik wil ook een compliment maken naar de wethouder, beleidsmedewerker en culturele instellingen voor deze nota.

De VVD mist in de nota één onderdeel, en dat is volkscultuur en in het bijzonder carnaval. Carnaval is een diepgeworteld volksfeest in Zwolle voor jong en oud. Dus komt bij mij de vraag op: zijn er partijen vanuit de volkscultuur betrokken geweest bij de uitvoeringsagenda? Graag een reactie van de wethouder daarop. 

We lezen in de nota dat gemeente Zwolle de lijn van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat volgen, we stappen dus af van de jaarlijkse subsidieperiode en we hanteren in de toekomst de vierjarige subsidieperiode en dan wordt ook de nieuwe toetsingscriteria vastgesteld. Kan de wethouder vertellen welke toetsingscriteria zijn vastgesteld?  En worden deze alleen intern gebruikt of krijgen wij dit ook te horen als raad.  

De gemeente heeft door een gemeentelijk burgerpanel en jongerenraad een mooie start gemaakt  om participatie te bevorderen. De VVD heeft in een motie (“Het publiek centraal”) hier eerder aandacht voor gevraagd. De motie ging verder dan een burgerpanel en jongerenraad uit de culturele wereld. Is het voor het College inzichtelijk wat de behoeftes, ervaringen van de bewoners en bezoekers zijn over het huidige culturele aanbood? Wat zijn de plannen van het College om in de toekomst een bredere publiek te bereiken. Hoe gaan we dit monitoren en terugkoppelen naar culturele instellingen?

Om de basis op orde te brengen moet er flink geïnvesteerd worden. Daarom vraagt het College extra middelen om de beoogde doelen voor de komende jaren te kunnen realiseren.  De gemeente wil de Zwolse basisinfrastructuur uitbreiden zodat instellingen een beroep kunnen doen op landelijke subsidies. Dit brengt mij bij mijn volgende punt. In 2019 ging er 21 miljoen cultuurgeld vanuit het Rijk en de EU ging naar vier grote steden, theatermakers uit Oost-Nederland krijgen vrijwel niks. Heeft het College er over nagedacht hoe we toch een aanspraak kunnen maken op cultuurgeld? De VVD-fractie heeft al vaker aandacht gevraagd over de rol van de overheid als vliegwiel om te faciliteren in plaats van initiëren. Wij geloven in een gezonde subsidierelatie waarbij partijen ook zelf voor hun bestaansrecht kunnen zorgen en in de toekomst zich los kunnen koppelen van de gemeente. Dus komt bij mij de vraag op: hoe lang gaan we instellingen subsidiëren? De stad groeit en het aanbod groeit mee. Er komen nieuwe cultuurmakers bij en het zou jammer zijn als deze geen geld kunnen krijgen omdat de gemeente een lange subsidierelatie is aangegaan met anderen. Als gemeente bepalen wij niet wanneer iets goed is, dat bepaalt de bezoeker. Als er jaren achter elkaar onvoldoende bezoekers zijn, zijn we dan ook eerlijk dat de toegevoegde waarde misschien niet genoeg is? En dat we dan anderen beter een kans kunnen geven.

Cultuur heeft een grote toegevoegde waarde in de samenleving. Cultuur werkt verbindend. Kunst en cultuur komen voort uit de mooiste en diepste verlangen van de mens. Zo zien we hoe mensen in verschillende culturen leven, lief hebben, feesten, rouwen, plezier hebben en komen we er achter dat we toch allemaal maar mens zijn."