Debat uitgaven jeugdhulp 2021

Jeugdzorg.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 31-05-2022

Onze Zwolse jongeren moeten erop kunnen vertrouwen dat ze de juiste zorg krijgen op de juiste manier en op het juiste moment. Lees hieronder in Annemee's hele bijdrage wat daarvoor nodig is.

'Voorzitter,

Als nieuwe woordvoerder jeugd zou ik eigenlijk niet kunnen spreken van een Déjà vu en toch voelt het wel zo. Want precies een jaar geleden (17 mei 2021) hadden we ook een debat over de tekorten in de jeugdzorg van 2020. Over 2021 is er helaas wederom sprake van flinke tekorten, want ook al is er gedurende het jaar opgeplust waardoor het uiteindelijke tekort een kleiner getal lijkt, er is heel veel geld extra uitgegeven. De eerste keer 3 miljoen extra. Dat was nog onvoldoende om geen tekort te krijgen, dus nog een extra 1,7 miljoen erbij.  

Voorzitter, dat is al 4,7 miljoen extra op het begrote budget. We zijn als raad vervolgens ingelicht dat er mogelijk nog een tekort van 2 miljoen zou kunnen komen. En nu de jaarrekening klaar is zien we dat er een tekort overblijft van bijna 7 ton in plaats van 2 miljoen. Veel cijfers, maar conclusie is een tekort van ruim 5 miljoen.

Dat roept bij mijn fractie een vraag op die we in de afgelopen jaren al meermalen en herhaaldelijk hebben gesteld, namelijk hoe is het zicht en de sturing op de uitgaven in de jeugdzorg in Zwolle?

En voorzitter, voordat we het met de wethouder gaan hebben dat er gelukkig maar een kleiner tekort is dan als mogelijkheid is geschetst is ook die constatering een bevestiging dat er dus onvoldoende zicht en sturing is en daar baalt mijn fractie echt van.

In de informatienota kunnen we lezen dat er een flinke verbetering is in de informatiepositie van de gemeente en dat er dus een beter beeld is om op te sturen. Voorzitter, mijn fractie kan dat nog onvoldoende rijmen met de hierboven geschetste financiële consequenties.

En daarnaast hebben we in het rondetafelgesprek gehoord dat er wel degelijk gemeenten zijn in onze regio die het goed in beeld hebben en waarbij er geen sprake is van tekorten en sterker nog, juist sprake is van minder uitgave. Kan de wethouder aangeven of hij weet welke dat zijn, hoe hij daar mee in gesprek is om van te leren en of er ook gemeenten buiten onze regio zijn die het goed op de rit hebben en hoe hij daar informatie op haalt om te leren en verbeteren. Graag een reactie van de wethouder.

Want het gaat hier om jongeren die het even niet alleen kunnen en hulp nodig hebben en dan mogen verwachten van de professionals en deskundigen dat ze de juiste hulp op de juiste manier op het juiste moment krijgen. Mijn fractie wil over- en onderbehandeling tegen gaan, juist om de kwaliteit en effectiviteit van de hulp te vergroten. En daar hebben we in meerdere debatten op ingezet. Bijvoorbeeld door te vragen naar het opstellen van een afwegingskader om te bepalen wat wel jeugdzorg is en wat niet. Het uitgangspunt ‘zo licht als kan en zo zwaar als nodig’ is daarbij leidend. En we kunnen in de halfjaarsrapportage sociaal domein lezen dat er voor de zomer van 2022 gestart zal worden met het opstellen daarvan. Wat maakt dat we daar zo lang op hebben moeten wachten en wanneer verwacht de wethouder daar nu mee naar de raad te komen? Dit is al toegezegd bij het debat in mei 2021, een jaar geleden dus en zou er in februari van dit jaar zijn. Ook hierop graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, als we naar de cijfers kijken dan lezen we een toename van 90% in de Geestelijke Gezondheid Zorg bij jongeren van de 10 grootste aanbieders. Voorzitter, dan kunnen we gaan zoeken naar verklaringen achteraf of ons daarbij ook afvragen hoe de toegang gaat en minstens zo belangrijk de uitgang. Voor de VVD zijn dat de meermaals al genoemde outcome criteria. In het rondetafelgesprek is aangekondigd dat er een dashboard opgesteld gaat worden en wij zijn positief over deze insteek.

Kan de wethouder bevestigen dat outcome criteria onderdeel zijn van het dashboard, zodat de effectiviteit en kwaliteit goed te monitoren zijn? Graag een reactie van de wethouder.

Samengevat voorzitter, voor mijn fractie staat bovenaan dat er zicht is op nut en noodzaak van de jeugdzorg. Daarvoor moet er een afwegingskader zijn wat wel of geen jeugdzorg is en wat de kwaliteit en effectiviteit is van die jeugdzorg zodat onze Zwolse jongeren erop kunnen vertrouwen dat ze de juiste zorg krijgen op de juiste manier en op het juiste moment. 

Voorzitter, Dank u wel.'