Debat Toezicht Openbare Ruimte

BOA.jpg

Door Monique Bakker op 29-01-2020

Een groeiende stad vraagt om meer toezicht en handhaving. Maandag 27 januari 2020 debatteerde raadslid Thom van Campen in de raad over de belangrijke extra investering die de gemeente doet in meer toezicht op straat. Hiermee gaat een lange wens van de VVD in vervulling en blijft onze stad schoon, veilig en leefbaar. Lees de gehele bijdrage van Thom hieronder:

"Dat de veiligheid van onze stad en onze inwoners op dit moment onze allergrootste prioriteit is, daar zal op dit moment geen twijfel over bestaan. Tijdens het debat vorige week hoorden we hoe politie en justitie alles op alles zetten om de veiligheid op Zwolse straten en in wijken te garanderen. Een essentiële schakel in die veiligheidsketen/organisatie is ons team Toezicht & Handhaving. Zij zijn de ogen en oren in de stad, zijn verantwoordelijk voor het aanpakken van overlast, maar ook voor het signaleren van zwaardere criminaliteit.

In Zwolle is het fijn wonen. Het is hier schoon, opgeruimd en mensen wonen hier over het algemeen prima met elkaar. Maar soms gaat het mis. Hondenpoep in de speeltuin van de kinderen, scheef geparkeerde auto’s in de doorgaande straat of nachtelijk geluidsoverlast van het feestje bij de buren dat nu wel lang genoeg heeft geduurd. Allemaal schending van lokale regels, die lokaal gehandhaafd moeten worden.

De VVD is ontzettend blij dat het College er voor kiest serieus te investeren in T&H. Onze fractie zegt het al jaren: we hebben deze belangrijke schakel in de veiligheidsketen echt laten verstoffen. Al eerder deden wij oproepen voor extra capaciteit en het is goed dat dat er nu komt. Ook het voorstel om veel ruimer op de dag, dus ook in de avond en nacht op te treden kan rekenen op onze instemming: overlast beperkt zich natuurlijk niet tot kantoortijden.

Wel hebben we nog een aantal vragen. In de zomer hebben we bij de kwestie rondom de Noorderkolk gezien dat de signalering- en afstemmingsfunctie vanuit T&H richting andere handhavingsorganisaties (provincie, politie) niet goed verloopt. Hoe gaat die communicatie straks beter, vragen wij de wethouder, zodat die oren en ogen op straat ook daadwerkelijk tot actie leiden bij overlast of criminaliteit. Ook vraagt onze fractie zich af hoe we het doen ten opzichte van andere steden. Is de wethouder bereikt om een (jaarlijkse) benchmark in het leven te roepen waarin we zien hoe Zwolle het doet ten opzichte van andere steden? Zodat we zien of we op de goede weg zijn, of dat er een tandje bij mag.

Onze handhavers moeten hun werk goed en veilig kunnen doen. In VNG-verband loopt er op dit moment een discussie over het breder voorzien van BOA’s met bevoegdheden en instrumenten - zoals wapenstokken, pepperspray en handboeien. Boswachters, bijvoorbeeld hebben deze instrumenten al. De VVD is hier een groot voorstander van. We zien de samenleving harder worden en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Als BOA’s nú taken doen die eerder door de politie werden uitgevoerd, waarom zouden we ze daar dan niet op toerusten? Onze fractie ziet graag dat de wethouder aansluit bij de gemeenten die hier ook voor pleiten richting het ministerie van JenV. Is de wethouder hier toe bereid.

Tot slot een opmerking over de passage financiën. Dat vond onze fractie een wat curieuze zin. Wat de VVD betreft is de urgentie helder: T&H hebben we de afgelopen jaren laten verstoffen dus de investering hierin is harder nodig dan ooit, stelt ook het college. Toch biedt het college nog een opening voor een gefaseerde inzet. Dat vindt onze fractie erg onverstandig en een beetje vreemd. Het college constateert immers óók dat de voorkeursoptie à € 400.000,- een minimaal bedrag is. Waarom wachten? En is de wethouder het met de VVD eens dat de eerder gevraagde benchmark kan helpen bij het prikken van een stip op de horizon? Onze fractie wil dat we toegroeien naar een handhavingsorganisatie die zich kan meten aan steden als Arnhem, Den Bosch en Eindhoven.

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Met alleen politie-inzet redden we het niet. Veiligheid vraagt een professioneel toegeruste keten van mensen en organisaties die zich ontfermen over de veiligheid van onze straten en inwoners. Buurtwerk, zorgverleners, de politie, burgers zelf en ja, natuurlijk T&H. BOA’s houden Zwolle leefbaar. Laten we voortvarend aan de slag gaan om die professionele T&H-handhavingsorganisatie toekomstbestendig te maken en passend bij de schaal en groei van onze stad. Om overlast aan te kunnen pakken en criminaliteit te signaleren."