Debat toekomstige eventvoorziening

photo-1475721027785-f74eccf877e2.jpg

Door Monique Bakker op 06-09-2021

Evenementen zijn goed voor de stad en onze stad is goed voor evenementen. Ze brengen levendigheid en reuring in het stedelijke leven en bieden veel kansen. Nu de IJsselhallen gaan sluiten is een vernieuwde indoorevenementenhal dan ook meer dan welkom. 

Lees Sharareh's hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Evenementen zijn goed voor de stad en de stad is goed voor evenementen. Onze bruisende Hanzestad Zwolle verdient een bruisende indoorevenementenhal. Zwolle bruist dankzij de evenementen. Zwolle groeit en het evenementen aanbod groeit mee. Evenementen brengen levendigheid en reuring in het stedelijke leven, bieden heel veel kansen en kunnen een grote aanwinst zijn voor Zwolle. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, die zorgt voor extra werkgelegenheid, meer cultuur en meer toerisme. De VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet om grote evenementen naar Zwolle te brengen. Je moet als stad niet stil blijven staan, daarom is een vernieuwde indoorevenementenhal dan ook meer dan welkom.

Dit brengt mij tot de eerste vraag. Ik wil nog wijzen op de toezegging van 7 december 2020. De wethouder heeft een duidelijke toezegging gedaan dat in de voorbereiding van de aanbesteding wordt onderzocht wat de positie van de lokale ondernemer kan zijn. Waarom lezen we daarover niks terug? Heeft er een onderzoek plaats gevonden, wat zijn de uitkomsten daarvan? En zo nee, waarom niet? Graag een reactie van de wethouder daarop.

In de gunningscriteria worden er heel veel eisen gesteld. Het is een uitgebreid eisenpakket. Is er een consultatie geweest in hoeverre deze eisen uitvoerbaar en proportioneel zijn? Zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan? En zo nee, waarom niet?

Heeft u de ondernemers die gevestigd zijn op het omliggende bedrijventerrein voldoende betrokken bij het onderzoek naar effecten op de bereikbaarheid van het bedrijventerrein met de komst van een evenementenhal?

De antwoorden op de technische vragen geven wel meer inzicht in de rekenmethode van de gemeente. De VVD is in grote lijnen blij met deze nota. Wij vinden het belangrijk dat de raad periodiek over de voortgang van het project geïnformeerd wordt en wij wensen het College veel succes met verdere uitwerking van dit prachtige project.

Voorzitter, dank u wel."