Debat toekomst grondbeleid

pexels-lukas-296230.jpg

Door Marike Oranje op 25-10-2021

In Zwolle hebben we een gezond grondbedrijf waardoor we hebben kunnen investeren in ontwikkelingen van de stad. Dat wil de VVD voor de toekomst zo houden en versterken. We zijn blij met het voorstel daarvoor en vragen de wethouder om te kijken of het mogelijk is breder te kijken dan alleen het huidige Zwolse grondgebied.

Lees Annemee's hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Zwolle groeit en is zelfs in de afgelopen periode harder gegroeid dan gedacht. En groei is geen doel op zich maar de groei die er is wil de VVD wel optimaal faciliteren. Zeker als dat mede ontstaat door een hele goede kwaliteit van leven in onze stad. Daarin konden we investeren niet op de laatste plaats door het hebben van een heel gezond grondbedrijf. En op verzoek van de VVD is destijds gestart met onderzoeken hoe we dit verdienvermogen toekomst vaster konden maken. We danken de wethouder voor deze uitwerking. Mijn fractie heeft veel vertrouwen in wat er nu voorligt. We kijken met de juiste uitgangspunten naar de toekomst en kunnen zo een gezond grondbedrijf behouden en versterken.

We zijn blij te lezen dat we het huidige grondbeleid bestendigen en de MPV (meerjaren prognose vastgoed) haar louter financiële grondslag laten behouden. We zijn hier positief over omdat we als eigen uitgangspunt altijd hanteren dat we het geld eerst moeten verdienen voordat we het kunnen uitgeven. Hierdoor heeft de VVD een zekerheid dat we van het grondbedrijf geen creditcard-politiek gaan maken, dus dat we al gaan uitgeven voordat we weten dat we dat geld ook echt hebben. De VVD wil niet vooraf wel bepalen wat we willen uitgeven, maar zonder zicht op wat we er uiteindelijk van overhouden, of mogelijk nog extra moeten bijleggen. Dat is voor mijn fractie nu juist die creditcard-politiek waar we bij vandaan willen blijven.

Dat vinden nog belangrijker nu er 50% van de MPV naar de SIA (strategische investerings agenda) gaat om te sparen uitvoering te kunnen geven aan strategische keuzes waar onze stad de komende jaren voor staat en die onze stad nodig heeft. De investeringsvoorstellen worden vanuit de SIA op een democratische en transparante manier door de raad genomen, daar is voorafgaand een gedegen financiële onderbouwing voor nodig. Deze investeringen komen ten gunste aan de stad en mijn fractie deelt de vaak geschetste tegenstelling met het maatschappelijke rendement hierover niet. Echter, maatschappelijke rendementen kunnen heel vaak niet inzichtelijk gemaakt worden, waardoor het financiële plaatje erg kwetsbaar kan worden. En de investeringen uit de SIA doen we van de stad, voor de stad. Vandaar dat we ons kunnen vinden om maatschappelijke rendementen geen onderdeel te maken van de MPV, maar in een breder perspectief integraal binnen de beleidscyclus te onderzoeken.

Dan het punt over de verkenning naar actief grondbeleid bij de toekomstige groei van de stad. Daar is mijn fractie erg positief over. Zeker omdat deze verkenning zal aansluiten op de uitkomsten van de verstedelijkingsstrategie zijn wij hier erg blij mee. We hebben dit in het eerder gevoerde debat ook genoemd als mogelijkheid bij het toekomstige verdienvermogen voor de stad. We hebben wel een vraag aan de wethouder, en die is of er ook breder dan alleen het huidige Zwolse grondgebied gekeken kan worden? En als dat nog niet het geval is of er belemmeringen zijn om breder te kijken?

Samengevat is mijn fractie positief over het voorstel, het grondbedrijf is een zeer belangrijke pijler waardoor we kunnen investeren in onze mooie stad. Wetende dat de groei van Zwolle met behoud of zelfs verbetering van kwaliteit alleen maar doorgaat zien wij hiermee een solide basis die dat ook financieel kan faciliteren. We wensen de wethouder veel succes bij de uitvoering en kijken uit naar de uitkomsten van de verkenning, want onze mooie stad verdient het om in geïnvesteerd te worden, nu en in de toekomst.

Voorzitter, dank u wel."