Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026

Criminaliteit.png

Door Kirsten van Zeist op 30-03-2023

“Je wilt je veilig voelen in je stad, buurt en straat. Dan moet je kunnen rekenen op een overheid die de baas op straat is, zowel tegen zichtbare- als de onzichtbare ondermijnende criminaliteit. De overheid moet haar inwoners beschermen door middel van preventie én repressie. Immers: repressie zonder preventie is eindeloos en preventie zonder repressie is tandeloos. De strategische veiligheidsagenda stelt in dat kader een aantal nieuwe prioriteiten waar de VVD zich in kan vinden.

De invloed en effecten van criminelen voel je in je eigen straat. Met in extreme gevallen zelfs schietpartijen op straten waar kinderen horen te spelen, maar ook door ronselen. En daar draait mijn maag van om: hoe jongeren – soms nog kinderen – de onderwereld in getrokken worden.

In de eerste plaats moeten we dat natuurlijk voorkomen. Alleen is de gure werkelijkheid ook dat het soms al te laat is. Iemand is de fout ingegaan, heeft straf gekregen en komt weer terug in de samenleving. De VVD vindt dat voor die groep nu te weinig oog is. Want de kans op recidive is het grootst kort nadat je je straf hebt uitgezeten. Dit is dus een heel belangrijk groep.

Daarom komt de VVD vandaag met een voorstel om dit te verbeteren. Een re-integratieofficier specifiek gericht op jongeren. Ook wel een Jeugd-RIO genoemd. Deze RIO coördineert en ontschot lokaal, met mandaat van de burgemeester, de begeleiding van gedetineerde jongeren richting een inkomen, onderwijs, werk en een woning. Navraag leert dat Zwolle zo’n Jeugd-RIO nog niet kent. We zien ook dat de vergrijpen waar jongeren in onze stad mee te maken, zwaarder worden. We zitten nu dus op een essentieel moment om hier een stap in te maken.

Dordrecht voerde een pilot uit, waar men zo tevreden over is dat de Jeugd-RIO nu een vaste, door de gemeente betaalde, aanstelling heeft gekregen. De gemiddelde recidivecijfers van ex-gedetineerden ligt rond de 50 procent; bij de jongeren in het Dordtse rio-programma is dat iets meer dan 20 procent. Goede resultaten dus.

De VVD dient daarom een motie in die de toegevoegde waarde van een Jeugd-RIO wil verkennen door hier een pilot voor op te zetten. Zo werken we enerzijds aan meer toekomstperspectief voor de jongere die de fout is ingegaan en daarnaast kunnen we verdere criminaliteit voorkomen.”

Dan wil ik nog twee losse punten aankaarten. Ten eerste de Jeugd-BOA. Een breed aangenomen motie is hier twee jaar geleden op aangenomen. Onze fractie heeft meermaals naar de voortgang gevraagd. Die zou bij deze strategische agenda worden uitgewerkt, maar de term komt er niets eens in voor. Ik zeg het maar even plat: daar baal ik enorm van. Dit is niet hoe ik verwacht dat met moties wordt omgegaan en ik wil van de burgemeester klip en klaar horen hoe deze motie nu wordt uitgevoerd. 

Ten tweede zijn de voorgestelde acties zijn wel nog erg vaag. Ik wil de burgemeester uitdagen meer concreet te worden. Zo kunnen we als raad ook veel beter inschatten of deze ambities gepaard moeten gaan met meer geld en mensen. Graag zijn reactie daarop.

Dan rest mij alle mensen die – soms in zeer gevaarlijke situatie – zich inzetten voor onze veiligheid, te bedanken en succes te wensen met het uitvoering geven aan deze nieuwe plannen.