Debat Strategische Onderwijsagenda 2022-2026

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 31-01-2022

Ieder kind moet het beste onderwijs krijgen en zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Daarvoor is een veilig leerklimaat voor álle kinderen een vereiste. Lees Monique's hele bijdrage: 

 

"Je wil dat je kinderen het beste onderwijs krijgen en dat een leven lang leren in Zwolle mogelijk is zodat je je altijd kan blijven ontwikkelen.

Eerst een opmerking over het proces. We hebben het in het afgelopen jaar al gehad over het onderwijskansenbeleid, de beleidsagenda gezondheid en het programma ‘samen voor een stevige basis’. En in deze onderwijsagenda staan nog meer aanverwante nota’s. En hoewel ik het goed vindt dat deze agenda in samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang tot stand is gekomen, is het wel wéér een beleidsnota zonder concrete acties. En daarmee wil ik niet zeggen dat deze onderwijswethouder niets doet, in tegendeel zelfs! Maar ik zou zo graag willen dat we eens lezen wat er concreet in het onderwijs gebeurt, wat er beter kan en vooral: hoe we dat gaan doen.

Dat gezegd hebbende vindt de Zwolse VVD dit een mooie nota met doelen die wij onderschrijven. De nota is ook begrijpelijk geschreven. Ik wil graag een paar opmerkingen maken over ontwikkeling, het onderwijsaanbod en een veilig leerklimaat.

Want we lezen in de nota een aantal keren dat het doel is om elke hobbel in de ontwikkeling te voorkomen of weg te nemen. Terwijl hobbels gewoon bij het leven horen. Het is normaal om tegenslagen te ervaren of even stil te staan. Je hebt niet altijd overal invloed op. En door die hobbels ontwikkel je je juist. Denken dat niet normaal is om tegenslag te ervaren draagt juist bij aan die prestatiedruk, waar in dit stuk ook over wordt gesproken. Hoe ziet de wethouder dat?

In 2017 is een motie aangenomen van CU, VVD, D66 en SW over het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen en er is er al heel veel gebeurd op dat vlak. Steeds meer hoogbegaafde kinderen vinden gelukkig een passend aanbod. Maar er zitten nog steeds hoogbegaafde kinderen thuis, omdat er voor hun geen match in het Zwolse onderwijs wordt gevonden. Daar maakt de Zwolse VVD zich zorgen om. Immers moet ieder kind de kans krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen, ook als je juist een voorsprong hebt. Hoe kijkt de wethouder daarnaar?

Het doel moet natuurlijk niet zijn om iedereen theoretisch op te leiden. Terwijl de opleidingen op de technische universiteiten uit hun voegen barsten, hebben mbo's nog altijd moeite om de stukadoor en metselaar van de toekomst te trekken. En dat terwijl de banen in onder meer de techniek, bouw en industrie voor het oprapen liggen. Leerlingen van het VMBO stromen vroegtijdig uit om via het bedrijfsleven opgeleid te worden en het college wil daarom de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven versterken. Maar hoe zit het met de verbinding tussen VMBO en MBO? We willen immers dat elke leerling een startkwalificatie haalt en dat kan op veel manieren. Kan de wethouder toezeggen dat in het uitvoeringsplan aandacht komt voor de manieren waarop een startkwalificatie kan worden behaald en daar het bedrijfsleven en de praktijkscholen ook bij te betrekken?

De Zwolse VVD wil verder aandacht vragen voor een veilig leerklimaat op scholen. We zien daar in de onderwijsagenda niets over, terwijl je veilig voelen op school en jezelf kunnen zijn belangrijker is dan sommen leren. We herinneren ons allemaal nog de afschuwelijke ‘homoverklaring’ op sommige scholen waar wij samen met D66 eind 2020 vragen over hebben gesteld. In de beantwoording van die vragen werd verwezen naar het jeugdpreventiebeleid en handhaving op discriminatie door de onderwijsinspectie, maar een veilig leerklimaat is meer dan alleen bestrijden van discriminatie. De Zwolse VVD wil daarom dat de wethouder met een aanvullend actieplan komt dat zich met de relevante partners, zoals het COC, de GGD en THINK op school, richt op een veilig leerklimaat voor ieder kind en wij overwegen daartoe een motie.

De VVD is blij met het onderwijsbeleid van deze wethouder en maakt daarvoor ook complimenten naar hem en de ambtenaren die hieraan werken."