Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone

josh-olalde-X1P1_EDNnok-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 08-11-2021

Eindelijk wordt het ontwikkelplan Zwartewaterzone behandelt. De VVD is blij met wat er voorligt: 280 woningen, bereikbare oevers en ruimte voor recreatie.

Het verkeer is wel een zorg. Daarom vraag Schelto het College om een plan van aanpak.

Lees zijn hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Na 4 jaren mogen we nu dan eindelijk een ontwikkelplan Zwartewaterzone behandelen. Het heeft lang geduurd, maar het resultaat mag er dan ook zijn. De VVD is blij met wat nu voorligt. 280 woningen op een aantrekkelijke plek. Oevers worden bereikbaar. Ruimte voor recreatie. Maar ook de biodiversiteit neemt toe. Een verrijking voor Holtenbroek. De sociale mix wordt beter. Het biedt ruimte voor doorstroming in de zo krappe woningmarkt. Kortom voorzitter, een mooie kwaliteitsslag voor een verouderd industriegebied.

Er zijn ook zorgen, en zorgen geweest. De participatie met de buurt verliep op een gegeven moment niet naar wens. Er was een verkeerde beeldvorming. Wat nu voorligt geeft een duidelijk verbeterd plan, met allerlei aanpassingen naar aanleiding van inbreng van mensen. Het participatieverhaal is maar liefst 153 pagina’s lang geworden. Dat het niet allemaal negatief is blijkt wel uit het volgende citaat: “De vervallen industrie naast het Deltion College en het gedateerde en vervallen havengebied is wel toe aan een nieuwe inrichting die past bij de rest van de wijk. Net als vele anderen zie ik als trotse Holtenbroeker de ontwikkelingen van de initiatiefnemers als een verrijking van de buurt waarbij de natuur en de openbaarheid van de kades in combinatie met horeca en vermaak een mooie aanvulling is op ons Holtenbroek.” Einde citaat.

Tijdens de informatieronde van 25 oktober zijn zorgen over waterveiligheid behoorlijk weggenomen. Resteert ons eigenlijk wel de vraag: Hoe nodig is het de parkeergarage vol te kunnen laten lopen met water? Want bij hoogwater heeft het volume van de kelder verwaarloosbare invloed als waterbuffer. Dit bleek uit de beantwoording tijdens de inforonde. Betekent dit geen dubbelwerkende laadpalen onder de appartementen? Als het kan, liever een stroombuffer dan een waterbuffer in de kelder.

Een zorg die nog wel blijft is het verkeer. Dit gaat toenemen door de verschillende ontwikkelingen. Er is onderzoek geweest door Royal Haskoning. Hieruit blijkt dat zonder toevoeging van woningen er al knelpunten zijn. Kruispunten Mozartlaan/Zwartewaterallee en Bachlaan/Middelweg worden onder andere genoemd. Verkeer rondom de Holtenbroekerbrug wordt kritisch. Er zijn aanbevelingen gegeven, die onder andere ook de fietsveiligheid moeten verbeteren. In de Mobiliteitsvisie van de gemeente Zwolle zijn voor Holtenbroek geen concrete maatregelen benoemd. Vooralsnog geen fietstunnel ter plaatse van de kruising Middelweg/ Zwartewaterallee, om die nog maar eens te benoemen. Maar wij willen wel dat fietsers veilig kunnen oversteken. Dat ook de kinderen in Holtenbroek veilig op straat kunnen spelen. En dat de Holtenbroekers niet elke dag vast staan om je eigen wijk in- of uit te gaan. Voorzitter, de VVD wil graag van de wethouder weten wat we nu wel gaan aanpakken? Vanwege de woningbouwimpuls zijn er financiele middelen. Gaarne horen we wanneer een plan van aanpak komt met betrekking tot het verkeer.

Voorzitter, tot slot. De woningnood is hoog. Vertragingen kunnen we niet gebruiken. Wat nu voorligt ziet er goed uit. Vanuit gaande dat we met de verkeerdrukte ook aan de slag gaan, zal de VVD instemmen met dit plan."