Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier

hanzekwartierimpressie 2.png

Door Kirsten van Zeist op 08-12-2022

Dinsdag stond de nota van uitgangspunten voor wat betreft het Hanzekwartier op de agenda van de raad. Er is ruimte nodig voor huizen, kantoren en voor natuur, want Zwolle groeit! Effectief benutten van ruimte wordt steeds meer een kunst. Dat waren de woorden van Regien, woordvoerder Ruimtelijke Ordening. Ben je benieuwd naar haar hele bijdrage? Lees dan snel verder.
 

De ultieme samenkomst van Alpha en Beta’. ‘Een kasko als rok’. ‘Het Hanze Habitat’. En jawel ‘Het landschap klotst tegen de plinten’. Voorzitter, deze nota van uitgangspunten las en allitereerde wel lekker weg moet ik zeggen. En laat ik het direct aangeven: los van de vorm is de VVD ook over de inhoud in grote lijnen positief. Want, Zwolle groeit. We hebben ruimte nodig voor onze huizen. Voor kantoren. Voor natuur. En om te verblijven. En de ruimte, die is schaars. Het wordt daarmee steeds meer de kunst om ruimte effectief te benutten. Om zo Zwolle door te ontwikkelen. De VVD wil Zwolle laten groeien door ambities hand in hand te laten gaan.
 

En wij zien dat op een mooie manier terug in het Hanzekwartier. Hier komen veel ambities bij elkaar. Er worden 800 tot 1000 woningen gebouwd. Er is ruimte voor werk en innovatie. Voor ontspanning. Voor blauw en groen. Het lijkt een fijn stukje Zwolle te worden. Voorzitter, dan onze aandachtspunten. Langs de lijnen van wonen, werken en voorzieningen. Allereerst wonen en de keuze voor de doelgroep. Hanze Habitat moet doelgroepen aantrekken die Zwolle nodig heeft. Een groep van mensen met een profiel gericht op innovatie en nieuwe stedelijkheid. Stel nou dat die groep hier toch niet wil wonen. Dat het iets te specifiek is? En dat daarmee de programmering niet goed gekozen is? Voor alle duidelijkheid wij zijn niet tegen de focus, maar zijn op zoek naar hoe adaptief we zijn. Ik maak het concreet met 2 vragen:
 

-          De appartementen gaan van 40 tot 86 vierkante meter. In eerdere Spoorzone nota’s is ook gesproken over ‘empty nesters’ als doelgroep. Heel concreet: hoeveel ruimte is er om te voorzien in grotere appartementen en andere doelgroepen te bedienen?
 

-          En stel nou dat bewoners (en ook ondernemers en werkgevers trouwens) toch minder gebruik maken van delen en meer eigen autobezit wensen. Zijn we in staat om daar in te bewegen ten aanzien van het parkeren en het gebruik van de Koggetunnel?
 

Even door op het vervoer in het Hanzekwartier. De VVD staat op het standpunt dat dit een locatie is waar je met minder auto toe zou kunnen. Maar het moet goed bereikbaar blijven. Ook voor de gevestigde bedrijven. En het gaat wel om de juiste randvoorwaarden en realiteitszin. Daarom de vragen: zijn de hubs op tijd voorzien? Er wordt gesproken over mogelijk afbouwen van parkeergelegenheid binnen het Hanzekwartier op termijn. Hoe wordt dat bepaald? Welke criteria gelden? En hoe hebben bewoners en ondernemers daar een stem in? En kunnen we ook opbouwen als het nodig is?
 

Dan werken en innovatie. Dit gebied wordt gezien als onderdeel van het innovatiedistrict. De nota is op dit punt nog niet erg concreet. Waar gaan we op focussen? En langs welke lijnen wordt hieraan invulling gegeven? In het participatiejournaal lezen we de bereidheid van de ondernemersverenigingen en ondernemers om mee te denken. De VVD ziet graag dat we gebruik maken van de kracht en kennis uit en van de markt. We horen graag hoe het college hiermee om wil gaan.
 

Tot slot de voorzieningen. Het eigenaarschap van collectieve voorzieningen is een risico en ook zo benoemd. Hoe gaan we om met de hubs en haar aanpalende voorzieningen de collectieve energiesystemen. De VVD wil graag duidelijkheid hoe we omgaan met de kosten nu en in de exploitatiefase. Wat als wensen anders worden bijvoorbeeld. In hoeverre is het samen uit en samen thuis. Hoe voorkomen we dat de gemeente alleen aan de lat komt te staan? Voorzitter, wij willen de coalitie van het Hanze Habitat bedanken voor haar inspanningen tot nu toe. En veel succes wensen met het vervolg!’