Debat sociale activatie en herstel

7ee53118-c261-4709-b9b4-af80f99c04ea.jpg

Door Marike Oranje op 20-09-2021

Vandaag heeft burgerraadslid Monique haar maidenspeech gehouden tijdens het debat over sociale activatie en herstel. De VVD is blij dat zelfredzaamheid het uitgangspunt is van dit beleid en dat niemand buiten de boot valt. Wel willen we dat ook scholen, sportclubs en buurthuizen worden betrokken en dat er een extra monitoring op de financiën komt.

Lees Monique's hele bijdrage:

 

"Voorzitter, goede, liefdevolle zorg is onmisbaar. Om de kwaliteit te waarborgen en te garanderen dat het ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, is die zorg zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk. Het kan iedereen overkomen dat je door een fysiek ongemak of psychische klachten tijdelijk wat hulp nodig hebt. En ook met een chronische psychische of lichamelijke uitdaging wil je graag op een laagdrempelige manier in de wijk terecht voor wat ondersteuning. Je hebt dan iets meer nodig dan iemand die af en toe de boodschappen voor je de trap op tilt, maar je hoeft ook niet de hele dag intensief begeleid te worden.

Zelf ben ik heel blij dat zelfredzaamheid het voornaamste doel is van deze voorziening. Van huis uit heb ik mee gekregen dat je voor jezelf moet kunnen zorgen, omdat je nooit weet wanneer het erop aankomt. En dat betekent niet dat je altijd alles alleen moet doen, maar ook dat je weet waar je terecht kan en om hulp durft te vragen als het tegenzit. Dat je een steunend netwerk om je heen hebt die je gelukkig maakt en je helpt om weer op te staan als je bent gevallen. En het betekent ook een sterkte overheid die zorgt voor gelijke kansen om de beste versie van jezelf te kunnen zijn. Het beleid sociale activatie en herstel zorgt ervoor dat mensen niet buiten de boot vallen en dat vind ik goed.

Ik zou graag een aantal opmerkingen willen maken over de betrokken partijen en de financiën.

Allereerst een compliment. De VVD is tevreden over de vereisten waar een zorgverlener aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. We lezen bijvoorbeeld dat een zorgaanbieder twee jaar in de stad actief moet zijn. Op die manier wil het college de zogenaamde zorgcowboys uit de stad weren. We zijn blij dat de wethouder maatregelen neemt in dezelfde mindset als de aangenomen ‘aanpak zorgfraude’ en het ‘uitvoeringsplan Integrale handhaving sociaal domein’.

De participatieraad heeft in onze ogen terecht gewezen op de mogelijkheid van maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding naar studie of werk. De reactie van het college op dat advies had naar mijn smaak iets concreter gekund. Want als iemand die gebruik maakt van de voorzieningen in het sociale activatie en herstel, het talent en vermogen heeft om een studie of betaalde baan te doen, vindt de VVD dat dat de eerste optie zou moeten zijn. En dat die persoon dan ook de benodigde begeleiding moet krijgen. Een link met de werkgevers is daarbij ook van groot belang. Graag een reactie van de wethouder.

De wethouder heeft op 1 maart jl. toegezegd dat de rol van zorgverzekeraars, zorgbuurthuizen, scholen en sportclubs zou worden meegenomen bij de gesprekken in het kader van spoor 1 (sociale basis). Maar we lezen eigenlijk niets over de rol en bijdrage van deze partijen in het voorliggende beleid. In het kader van preventie en betrokkenheid bij de maatschappij zijn deze partijen voor de VVD onmisbaar en we overwegen een motie op dit punt.

En voorzitter, dat leidt ook tot de volgende vraag. Het SWT wordt geconsulteerd bij de beoordeling of toch intensief begeleide dagbesteding noodzakelijk is. Het SWT zou in de eerste helft van 2021 geëvalueerd worden. Is dat al gebeurd en zo ja, wanneer kunnen we de resultaten daarvan ontvangen?

Dan nog een opmerking over de financiën. Er wordt voor deze subsidieregeling bijna 1,4 miljoen, kortgezegd, uit een ander potje gehaald en ik begrijp dat de wethouder verwacht dat op dat potje juist een besparing gaat plaatsvinden door dit beleid. Die verschuiving naar het voorveld is immers ook het doel. Maar we weten niet precies voor hoeveel mensen dit een oplossing is en we weten ook niet of en hoe de bestaande voorzieningen in die behoefte kunnen voorzien. Ook moeten bestaande subsidies voor zwaardere zorg wellicht over meerdere jaren worden afgebouwd.

We leggen nu een beslag op de verdeling van de begroting die we over krap zes weken gaan vaststellen met cijfers die niet helemaal duidelijk zijn. De VVD vindt dat het budgetrecht van de raad leidend moet blijven en wij verzoeken de wethouder daarom in de komende halfjaarrapportages te rapporteren over de effecten en uitkomsten van het beleid sociale activatie en herstel op de financiën. Ook op dit punt overwegen wij een motie.

Voorzitter, de VVD is blij met dit beleid dat uitvoering geeft aan het principe van zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk en we willen dat mensen daarbij niet buiten de boot vallen. "