Debat Schone Lucht Akkoord

debat_sla_13_2_2022.jpg

Door Marike Oranje op 14-02-2022

Niemand is tegen schone lucht. Het gaat zelfs al ontzettend goed met de luchtkwaliteit in Nederland. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit sterk verbeterd, mede vanwege schonere auto’s en schonere energie. In het voorgelegen Schone Lucht Akkoord worden nu een aantal opties gegeven. De Zwolse VVD wil doen wat nodig is voor een betere luchtkwaliteit in Zwolle. Maar dat betekent niet dat er direct een handtekening onder het akkoord moet worden gezet. Daarom stelt Schelto de wethouder een aantal vragen. Lees zijn hele bijdrage:

 

"De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia al sterk verbeterd. Auto’s zijn schoner geworden en nieuwe zijn steeds vaker elektrisch. Ook de fiets is in opmars. Er komt meer energie uit zon en wind. En straks ook uit kernenergie. Tevens is de landbouw aan het transformeren. De gezonde beweging naar schonere lucht is al druk gaande. Allemaal zonder een apart schone lucht akkoord.

Toch heeft men bedacht meer te willen doen. Het schone lucht akkoord stelt hogere eisen dan de Europese. Vreemd. Alsof de wind geen vieze lucht van de buren meebrengt?

Niemand is tegen schone lucht. Maar dat is niet de juiste vraag. Wat gaat een handtekening Zwolle brengen? Dat is de vraag. Wat we weten is dat het geld gaat kosten. Wat we weten is dat de Zwolse lucht eigenlijk al heel goed scoort. ‘Het akkoord is vooral voor grote gemeenten die kampen met extra luchtvervuiling.’ aldus de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat zijn de effecten voor Zwolse inwoners en bedrijven? Sowieso moeten we eerst een economische effect rapportage maken, voordat we hogere eisen gaan accepteren. De bouwsector bijvoorbeeld is niet betrokken in de plannen. Ze vreest dat ze niet kan voldoen aan hogere eisen. Hierdoor zal de woningnood verder onder druk komen. Kan de wethouder garanderen dat dit niet gaat gebeuren?

Men kan dit niet zomaar alleen bedenken en ondertekenen. Een handtekening geeft verplichtingen. Welke? Of is dit dan toch alleen voor de buhne? Is het eigenlijk verkiezingsretoriek op kosten van de Zwollenaar?

We hebben meer info nodig. Zoek het eerst uit. Dus voorzitter, ik herhaal de vraag: Wat heeft Zwolle eraan? De VVD vindt dat we dat eerst duidelijk in kaart moeten hebben, voordat er ergens een handtekening op wordt gezet.

In de nota worden 4 opties gegeven. Uit het voorgaande mag blijken dat wij nu niet voor optie 3 of 4 willen gaan. Daarbij is het te verwachten dat optie 3 helemaal niet kan: Wel ondertekenen, maar dan alleen doen wat voor Zwolle zinvol is. Tijdens de inforonde bleek dat cherry-picking er niet bij is. Het is alles of niets.

De VVD vindt optie 2 een goed alternatief: Niet ondertekenen, maar wel wat extra doen. De vervuiling die we in Zwolle wel hebben komt hoofdzakelijk van het verkeer. De burgemeester Van Roijensingel bijv. scoorde zeer slecht. Navraag bleek dat dit gemeten is toen er honderden diesel-bussen per dag langskwamen. Nu is dat niet meer. En die paar die er nog wel langskomen zijn elektrisch. En dit is precies wat wij willen. Maatwerk voor Zwolle. En eigen regie houden. Zwols geld gebruiken daar waar Zwolle wat aan heeft. Wij roepen al jaren om meer laadpalen in de stad. Maak het makkelijker voor mensen om voor een elektrische auto te kiezen. En zo zijn er nog meer oplossingen te bedenken, waar iedereen in Zwolle wat aan heeft.

Natuurlijk omarmt de VVD schone lucht. Maar zoals gezegd, dat is niet de vraag. Kosten maken, zonder een duidelijk beeld te hebben wat de consequenties zijn, is gewoon niet verstandig. Het is echt de vraag of ondertekenen voor Zwolle zin heeft. De VVD investeert liever in de eigen mogelijkheden, die duidelijk wel een gezondere stad gaan opleveren."