Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang

kyle-glenn-nXt5HtLmlgE-unsplash.jpg

Door Sanne van de Kamp op 24-10-2022

"Het is bijna niet voor te stellen. Je moet vluchten. Je hoopt dan dat er een plek is waar je nieuwe kansen krijgt. Onze fractie wil dat mensen die kansen krijgen, verwacht dan ook dat ze gegrepen worden omdat we zo het fundament van draagvlak in de stad versterken." Dit is wat Johran vanavond zei in het debat over de aanpak van de vluchtelingenopvang. Hij vroeg aandacht voor onder andere het inburgeringsbeleid, de onacceptabele intimidatie van LHBTI'ers bij opvangcentra of AZC’s en het Zwolse draagvlak. Lees hieronder Johrans hele bijdrage of klik hier om zijn hele bijdrage terug te kijken. 

"Het is bijna niet voor te stellen. Opeens verandert alles. Je moet vluchten. Vluchten voor je vrijheid, je veiligheid waarbij je niet weet wanneer je familie en vrienden weer zult zien. Je hoopt dan dat er een plek is waar je nieuwe kansen krijgt. Onze fractie wil dat mensen die kansen krijgen, verwacht dan ook dat ze gegrepen worden omdat we zo het fundament van draagvlak in de stad versterken. Bij die punten staan we vanavond stil.

Vrijheid. Dat is vaak gehoord antwoord op de vraag “waarom ben je naar Nederland toegekomen?”. En dat komt binnen bij me. Want onze vrijheden maken ons één van de beste plekken op deze wereld om te wonen. Om te houden van wie je wilt, om aan het werk te gaan ongeacht of je man of vrouw bent. De ultieme ontplooiing van de talenten die je als individu hebt.

Liberale waarden

De participatieverklaring is een belangrijk middel tot integratie. Dit weekend sprak ik over hoe in Zwolle dit traject loopt. Prachtige voorbeelden. Maar die stichting zal de komende jaren alleen maar met meer mensen, van verschillende afkomst te maken krijgen. Op welke manier houdt de wethouder hier rekening mee? En daarnaast zien we dat nog niet iedereen die zo’n traject moet volgen dat ook doet. We overwegen een motie die oproept om 100% van de mensen die hier komen gegarandeerd aan dit traject mee te laten doen, en horen graag hoe de wethouder deze zorgen ziet.

Een tweede zorg bij deze waarden ligt in de omgang met LHBTI’ers waar onacceptabele intimidatie plaatsvindt in opvangcentra of AZC’s. Tijdens de Rondetafel hoorden we dat aan LHBTI’ers weerbaarheidstraining wordt gegeven. Echt waar? Is dat waar we als stad voor staan? Dat je als homo maar weerbaarder moet zijn als je beschimpt, bespuugd of in elkaar gemept wordt? Als jij hier naartoe vlucht, dan heb je geen enkel recht om je hufterig te gedragen en anderen in hun vrijheid te beperken. Wij willen dat structurele overlastgevers worden aangepakt en hun plek verliezen in een opvang of straks in het tijdelijk regionale AZC. Kan de burgemeester hiertoe stappen nemen?

Meedoen

Dan het meedoen in de samenleving. Dat doe je door Nederlands te spreken en te werken. De VVD wil weten hoe het staat met het inburgeringsbeleid ten aanzien van eigen inzet bij integratie, snelle werkervaring en monitoring van resultaten. Werkt de wethouder aan plannen en scenario’s voor de extra instroom? Het uitgangspunt dat in een migratiegezin in de bijstand altijd ook de vrouw wordt opgeroepen te solliciteren, is cruciaal voor hun zelfbeschikking, maar het gebeurt maar in de helft van de gemeenten. Het gevolg is dat slechts 15% van de vrouwelijke statushouders werkt. Gebeurt dit wel in Zwolle, vraag ik de wethouder. Onze fractie overweegt een motie.

Veiligheid en draagvlak

Ten slotte, draagvlak. Draagvlak is een fundament en is niet onuitputtelijk. Daarom zou het niet eerlijk zijn dat Zwolle meer gaat doen omdat andere gemeenten in onze regio weigeren een bijdrage te leveren. We vragen de burgemeester om in de Veiligheidsregio hier niet vrijblijvende gesprekken met zijn collega’s te hebben.

En hoe zit het met de wens die het College opeens heeft om verspreide locaties te hebben. Dat was eerder nog onmogelijk, waarom nu wel? Hoe loopt dit?

Ook doelgroepen spelen een belangrijke rol bij draagvlak. De politie was duidelijk in haar advies: als je kunt voorkomen dat je alleenstaande mannen krijgt, doe dat dan gelijk. Er komt veel meer overlast en criminaliteit uit voort. Dat werkt averechts voor het Zwolse draagvlak. We doen als Zwolle veel, daar mogen we ook wat voor terug eisen. Kan de burgemeester zijn inzet aangeven en is hij bereid om ‘nee’ te zeggen tegen grote groepen alleenstaande mannen?

De VVD vindt het goed dat we vanavond over dit thema hebben gesproken wat zoveel mensen bezig houdt. En we hopen dat deze raad dit debat blijvend durft te voeren. Ook als zaken beter kunnen. We zitten hier immers om juist dát te benoemen en te werken aan de oplossingen."