Debat Rekenkameronderzoek Openbare Orde en Veiligheid

debat-veiligheid-en-handhaving-1.jpg

Door Marike Oranje op 31-01-2022

De veiligheid in Zwolle staat onder druk en er moeten nú handhavers bijkomen. Dat is de conclusie uit het rapport van de Rekenkamercommissie. Een boodschap die ons aan het hart gaat, want iedereen heeft recht op een veilige en fijne leefomgeving. Lees Johran’s hele bijdrage:

 

"De veiligheid in onze stad staat onder druk als er nu niet extra mensen bijkomen. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport van de Rekenkamercommissie, waarvoor de VVD graag haar dank wil uitspreken aan de commissie.

De veiligheid staat onder druk. Er zijn niet voldoende handhavers. En ik herken dat uit de stad. Ik denk aan de jongerenwerker in Holtenbroek die mij wat op het hart drukte. Namelijk dat er jonge jongens geronseld worden in criminele netwerken. Nu! Op dit moment gebeurt dat en we moéten daar iets aan doen. Er moeten meer handhavers en wijkagenten bijkomen.

De veiligheid staat onder druk. Dat zie je als je met de professionals spreekt, als je met inwoners spreekt, als je je gezonde verstand gebruikt en in dit rapport van de Rekenkamer staat het zwart op wit. Er zijn meer misdrijven, meer ondermijning, de criminaliteit wordt zwaarder en de daders jonger. Extra mensen zijn noodzakelijk. Ik zeg dat met het oog op een veiligere stad en tegelijk een eerlijkere stad. Dat als je toevallig ergens opgroeit waar je kansen minder zijn, we alles op alles zetten om te voorkomen dat je het verkeerde pad op gaat.

De VVD bracht dit vaker onder de aandacht. In de zomer van vorig jaar stelden we al: waarom is er een grote groeiagenda, maar krijgt het blauw op straat er geen geld bij? Toen is toegezegd eind 2021 met duidelijkheid te komen hoe de veiligheidsmiddelen hand in hand moeten gaan met de groei van de stad. We hebben daar nog niets van gezien en we lezen in de reactie op dit rekenkamerrapport dat we nog tot 2023 moeten wachten. Maar nú worden er jongeren geronseld! Dit is voor de VVD dan ook onvoldoende. De VVD vraagt de burgemeester hoe veel sneller hij met het toegezegde inzicht in hoe veel extra boa’s nodig zijn op de proppen kan komen?

Daarnaast komt er nog vaak woonoverlast voor waar inwoners het gevoel hebben dat ze niet snel genoeg worden geholpen. Ik sprak dit weekend een bewoner aan de Rommestraat die gek wordt van alle hondenpoep. En, ik moet eerlijk zijn, ik heb er zelf ook last van. Voor mijn eigen woning bevuilt een hondeneigenaar met zijn pitbull de complete straat. De hele buurt doe al maanden meldingen. En er gebeurde niets.

Desalniettemin is de mevrouw aan de Rommestraat iemand die netjes haar belastingen betaalt, net als de bewoners rond de Nieuwe Markt. Alleen op het moment dat ze de overheid nodig hebben, voelt het alsof ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het rapport van de rekenkamer heeft het in dit licht ook over de “reactieve en meldingsgestuurde aanpak” die er is. Welke verbeteracties zet de burgermeester in, vraagt onze fractie.

Van overlast tot criminaliteit met grote impact, er zijn heel veel zaken die ervoor zorgen of je je veilig voelt in je eigen stad, buurt of straat. De overgrote meerderheid van Zwolle is iemand die zich netjes aan de regels houdt en wil dat er een veilige omgeving is waar je kinderen fijn in opgroeien. Daarvoor dienen politie en gemeente de straat veilig houden én beschikbaar zijn wanneer je ze nodig hebt. Extra mensen zijn onontbeerlijk om daaraan te voldoen."