Debat regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang

debatannemee06122021.png

Door Marike Oranje op 06-12-2021

Annemee: "Voor de VVD moet de inzet op het verminderen van terugval en de belasting op omwonenden van ernstig verward gedrag een flink tandje meer. Zo houden we draagvlak en begrip voor elkaar en dat is nodig om voor ieder een passende plek te hebben." Lees haar hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Zo lang mogelijk met de benodigde hulp in je eigen huis wonen en blijven meedoen in de samenleving. Als dat even niet meer kan is de juiste opvang en hulp nodig, zo licht als kan en zo zwaar als moet. Dat is het beeld wat de VVD graag wil zien voor al onze inwoners, ook voor diegenen die daar een extra uitdaging bij hebben.

Dat dit dicht bij de mensen georganiseerd moet zijn onderschrijven we en lezen we duidelijk terug in de beslisnota. Alle gemeenten gaan zich volledig inzetten voor hun inwoners en deze verplichting ligt dus niet langer alleen bij Zwolle als centrumgemeente. Want het is voor mensen toch het fijnst in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Het uitgangspunt ‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal beter geregeld kan worden’ zien wij als een goede basis. Wel hebben we daar nog een aantal vragen over.

Als eerste lezen we in het uitvoeringsplan van Zwolle dat de centrale toewijzing mogelijk minder wordt en meer binnen het SWT (sociaal wijkteam) wordt ondergebracht. Mijn fractie heeft al meermalen gevraagd naar de evaluatie van het SWT en tot op de dag van vandaag hebben we die nog niet mogen ontvangen. Tegelijkertijd lezen we in meerdere stukken dat er taken naar het SWT gaan. Is dit dan een mooie invulling op papier of ligt hier ook een onderbouwing onder op basis van de evaluatie van het SWT, kortgezegd, kan het SWT dat wel gaan doen? Graag een reactie van de wethouder.

Er is met ervaringsdeskundigen gesproken en er was 1 opmerking die voor mijn fractie heel wat vragen tot gevolg had. 67% van de mensen geeft aan dat er sprake is geweest van een flinke terugval die voorkomen had kunnen worden. Er wordt toch lang gewacht kleine moeilijkheden aan te pakken waardoor er pas ingegrepen wordt als deze kleine moeilijkheden met elkaar opstapelen tot een groter probleem. Dan is er vaak zwaardere zorg nodig en daar zijn wachtlijsten voor. Hierdoor zien we dat dit een overmatige belasting voor de woonomgeving, de wijk, kan opleveren. Daarom is inzet op spreiding voor wijken belangrijk en daarmee de inzet van het Welkom in mijn wijk protocol. Ook daar zou een evaluatie van komen en ook die hebben we nog niet kunnen ontvangen. Dus voor mijn fractie is het nog wel een randvoorwaarde te weten of het welkom in mijn Wijk protocol voldoende houvast biedt en of er aanvullende stappen nodig zijn. Hoe kijkt de wethouder daar naar?

Naast dat protocol lezen we daar dat er inzet van wijkagenten nodig is, maar we lezen niet wat dan nodig is. Wijkagenten moeten daar de tijd en ruimte voor hebben. Daarnaast vragen wij ons af of daar ook met andere partners over gesproken wordt. Er zijn in het land goede voorbeelden van pilots die tot een uitgewerkte aanpak hebben geleid rond ernstig verward gedrag. Heeft de wethouder kennis van die pilots en aanpakken en hoe worden de best practises daarvan door vertaald in een Zwolse aanpak hiervoor?  We overwegen een motie hiervoor.

Dat een terugval voorkomen had kunnen worden roept tevens bij ons een andere vraag op: Laten we niet te snel los, zouden we niet langer laagdrempelige hulp moeten bieden voor mensen die, nadat ze hun leven voor een groot deel weer zelfstandig op de rit hebben, niet alles weer even snel en goed zelf kunnen. Hoe kijkt de wethouder daar naar en zijn er mogelijk ook samenwerkingen op dat gebied te maken met bijvoorbeeld mensen die uit de bijstand komen en nog wat langer hulp nodig hebben met hun financiële huishouding?

De verdere financiële uitwerking van deze samenwerking is afhankelijk van de kaders die vanuit Den Haag gaan komen. Afgelopen jaar was er sprake van een tekort voor de komende jaren op de middelen die er voor beschermd wonen waren begroot. Heeft de wethouder zicht op de mogelijke kaders voor de financieringen die vanuit Den Haag gaan komen en is daar al in een aantal scenario’s rekening mee gehouden?

Samenleven doen we met elkaar, met of zonder extra uitdagingen. En als daar hulp bij nodig is dan moet die te krijgen zijn zodat je weer mee kunt doen. De regionale visie en de Zwolse uitwerking zet daar op in. Voor de VVD moet de inzet op het verminderen van terugval en de belasting op omwonenden van ernstig verward gedrag een flink tandje meer. Zo houden we draagvlak en begrip voor elkaar en dat is nodig om voor ieder een passende plek te hebben."