Debat Regionale Energiestrategie

pexels-photo-137602.jpeg

Door Marike Oranje op 21-06-2021

Wat de VVD betreft zijn windmolens beperkt mogelijk. Gekeken moet worden naar de gezondheidseffecten, en regionale samenwerking is een vereiste. Jeroen heeft aandacht gevraagd voor verdergaande innovatie zoals energieopslag. Lees zijn hele bijdrage hier:

"Voorzitter,

“Een prettige woonomgeving en voldoende schone lucht. Het zijn voorwaarden voor een goed leven. Een leven waarbij we de aarde voor onze kinderen een stukje beter achterlaten. Maar, voorzitter, voor de VVD is het essentieel wat onze inwoners hiervan merken. En wat kost dat hen? De energietransitie moet realistisch zijn en niet onnodig veel geld kosten. Plannen moeten behapbaar en betaalbaar zijn.”

Zo begon ik juni 2019 een debat over de startnotitie RES. Sindsdien is er veel gebeurd, door verschillende samenwerkende overheden. En het resultaat mag er zijn. We willen de wethouder complimenteren met het vele werk wat is geleverd.

In de debatten tot nu toe stond en staat voor de Zwolse VVD als een paal boven water dat onze gemeente een grote duit in het regionale zakje doet. Het bod per hectare is in Zwolle het hoogst en we hebben met dank aan vele ondernemers en vastgoedeigenaren een hoog aandeel zon op dak.

Dat neemt niet weg dat we ook zorgen hebben. Met name op het gebied van wind, afwegingskaders, innovatie en samenwerkende gemeenten. 

Het blijft een regionale doelstelling om 60% wind te realiseren. En laten we eerlijk zijn; Zwolle gaat dat niet halen, deze ambitie past niet bij onze stad. Een stad met veel stedelijke bebouwing en weinig buitengebied. Het buitengebied dat we hebben is een belangrijk groen- en uitloopgebied voor de inwoners, het is essentieel om in de toekomst de groei van de stad te faciliteren. Om de stad daarmee leefbaar te houden, met voldoende woningen, bedrijven en recreatief groen.

En waar in het buitengebied op een gezonde manier kan worden ontspannen, is dat maar de vraag voor omwonenden van molens. Landelijk is onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten. De RES 1.0 stelt voor dit regionaal ook te doen. De VVD is daar voorstander van, er dient aandacht te zijn voor alle effecten. We vragen de wethouder of gezondheid voldoende is geborgd in het afwegingskader.

Daarnaast staan voor onze fractie de ruimtelijke kwaliteiten hoog in het vaandel. Met bijzondere aandacht voor het eerder genoemde buitengebied. Voor wat betreft de Zwolse VVD zijn molens slechts zeer beperkt mogelijk. Voor Tolhuislanden hebben we afspraken gemaakt omdat daar het draagvlak onder inwoners groot is. Terecht is maatschappelijk acceptatie een essentieel onderdeel van het afwegingskader. Dat geldt dan niet alleen voor de directe omwonenden, maar wat ons betreft ook breder onder alle Zwollenaren. Kan de wethouder hierop reageren?

In alle eerdere debatten heeft onze fractie aandacht gevraagd voor innovatie. We zijn blij dat hier nu wat aandacht voor is, maar we willen meer. Specifiek denken we aan energieopslag. Morgen zal in de Tweede Kamer worden gestemd over een motie van VVD en D66. Deze roept op te onderzoeken hoe opslag een plaats kan vinden in RES 2.0. We willen de wethouder vragen hier ook regionaal aandacht voor te vragen. 

Ook hebben wij hoge verwachtingen van het landelijk onderzoek naar de mogelijkheden van kernenergie. Natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor de weerstand hierover, maar dat zal uiteindelijk toch een Haagse kwestie zijn.

Landelijk beleid zal sowieso een grote rol spelen. Steeds meer gemeenten, ook in onze regio, doen molens in de ban. Van onze fractie zult u ook weinig warme woorden horen over deze manier van opwek, maar het is “samen uit samen thuis”. De inbreng van Zwolle is meer dan voldoende; ambitieus maar realistisch. Voor ons betekent het dat andere gemeenten ook aan de slag moeten. Het is goed om te lezen dat provinciale afdwinging zeer beperkt mogelijk is, maar gemeenten die blijven uitstellen en afstellen mogen best worden gewezen op hun regionale plichten. We vragen de wethouder hoe zij hier naar kijkt. 

Afsluitende voorzitter, In een van de eerdere debatten heeft onze fractie het volgende gezegd. En dat is nog steeds van toepassing;  “In Kampen waait het harder dan in Hardenberg en in Zwartewaterland is meer ruimte dan in Zwolle. Maar toch staan we gezamenlijk aan de lat voor een energiestrategie voor de komende jaren. Het is en blijft een uitdaging om dit gezamenlijk te doen. Met deze RES doen we een stap in de goede richting voor een duurzamer en schoner Zwolle met behoudt van onze groene en landschappelijke kwaliteit!”"