Debat Programma Circulaire Economie

debat_economie_13_2_2022.jpg

Door Marike Oranje op 14-02-2022

We gebruiken veel grondstoffen terwijl de afvalberg groeit. Daarom is het belangrijk om te blijven werken aan circulaire economie. Waar dat eerst iets was voor een kleine groep, wordt het nu steeds breder ingezet. Daarbij moeten we ondernemers en inwoners blijven ondersteunen. Lees Jeroens hele bijdrage:

 

"We verbruiken op een hoog tempo grondstoffen, terwijl de afvalberg ons over het hoofd groeit. Dat is op lange termijn niet houdbaar en daarmee zadelen we onze kinderen met problemen op. We moeten hergebruiken, wat we nu met een duur woord circulair noemen. Dat besef is bij iedereen duidelijk. Dat doen we niet alleen om nu minder afval te hebben, maar ook om grondstoffen te houden voor later.

Om te komen tot een circulaire economie in 2050 zijn een aantal doelen en ambities opgesteld. De wethouder en ambtenaren hebben dit vertaald in een programma met lijnen, doelen en acties. Onze fractie is regelmatig kritisch op dergelijke programma’s, zeker wanneer concrete acties ontbreken. Namens de Zwolse VVD wil ik de wethouder complimenteren met deze nota. Het is concreet, met doelen en financiële gevolgen.

Afgelopen week heb ik een podcast opgenomen met collega Pelman over sport. Te luisteren op Spotify en wat mij betreft zeker de moeite waard. En in die analogie van sport wil ik kijken naar deze nota.

Waar circulaire economie tot voor kort iets was voor een kleine groep koplopers probeert de gemeente met deze nota het peloton in beweging te zetten. De nota stelt dat veel inwoners en ondernemers als bezig zijn met circulariteit, maar eerlijk gezegd vraag ik me dat af. Onze fractie is benieuwd waar die wijsheid vandaan komt. En hoe de wethouder ook ondernemers en het hele peloton wil betrekken in de koers.

In het peloton zijn er jonge renners die veel in hun mars hebben en iets meer kunnen dan anderen. Ze hebben echter hulp nodig van de gevestigde orde en hun kopmannen. Ze hebben een sponsor nodig om door te kunnen breken. Deze renners zijn de startups. De Zwolse VVD vraagt al langer aandacht voor deze groep en we zijn blij dat de wethouder deze concreet benoemd in de nota. De gemeente wil als launching customer zijn voor deze groep. De kopman die deze spelers helpt doorbreken. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om dit te doen? De VVD denkt aan aangepast inkoopbeleid of fiscale voordelen voor deze groep. Maar we zijn ook benieuwd naar de kansen van de wethouder.

Enige tijd geleden is door de Raad het economisch perspectief vastgeteld. Dit perspectief legt nadruk op de maakindustrie en bijvoorbeeld kunststoffen en polymeren. Een grondstof die zich bij uitstek leent voor een visie op circulariteit. Een link naar het economisch perspectief, het polymere science park en kunststoffen ontbreekt echter in dit programma circulaire economie. We zijn benieuwd hoe de wethouder hier naar kijkt?

De etappe naar een circulaire economie is lang, bochtig, wellicht heuvelachtig. Je moet gepast met je energie omgaan om de eindstreep te kunnen halen. Dat vraagt renners om geen onredelijke krachtsinspanningen te doen. Vergelijk dit met de proportionaliteit van de acties in de nota. Hoe maak je de resultaten van de instanningen meetbaar en aantoonbaar effectief. De wethouder zegt een monitoringsplan toe in het tweede kwartaal van 2022. Het is jammer dat dit niet gelijk nu kan. Hoe ziet dit plan eruit? Kan de wethouder alvast een tipje van de sluier oplichten?

De eindstreep voor de circulaire economie is nog lang niet in zicht. De tocht is nog lang, waarbij we willen waken om met krachten te smijten. De tocht is essentieel om op lange termijn grondstoffen beschikbaar te houden voor volgende generaties. De Zwolse VVD zet haar schouders onder de circulaire economie om zo het hele peloton over de eindstreep te helpen."