Debat plannen Noorderkwartier

bart-ros-uKmvgPcx19Y-unsplash.jpg

Door Sanne van de Kamp op 07-06-2022

‘​​Begin sneller met het mooier maken van de Thorbeckegracht als onderdeel van plannen Noordereiland. Dit is een van de meest gefotografeerde plekken van de stad’, aldus Johran in het debat over de plannen voor het Noorderkwartier. Lees hieronder Johran's hele bijdrage.

'We herkennen het allemaal misschien wel. Als je mensen van buiten de stad ontvangt en een rondleiding door ons mooie centrum geeft, loop je bijna nooit de Thorbeckegracht over om het noordelijk deel van de binnenstad te bezoeken. En dat is doodzonde! Want nu al zijn er mooie winkels, cultuur en horeca. Het Noordereiland moet dus een beter verblijfsgebied worden. De VVD vindt dat de plannen van het College die ambitie ook ademen en daar zijn we blij mee.

Achter de plannen lijkt tevens een gezonde haast te zitten. Daarom kan de VVD akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een volledige voorbereidingskrediet. Wel willen we voorkomen daarmee op achterstand te komen als het gaat om het maken van belangrijke keuzes. Hoe gaat de Raad over de voortgang geïnformeerd worden?

Onze fractie geeft nog drie aandachtspunten mee die we verder uitgewerkt willen zien.

Ten eerste vinden we het onlogisch dat het hele Thorbeckegrachtgebied buiten de plannen valt. Begin sneller met het mooier maken van de Thorbeckegracht als onderdeel van plannen Noordereiland, is onze oproep. Dit is een van de meeste gefotografeerde plekken van de stad. Je zou hier toch juist een toonaangevend stukje van kunnen maken? We doen grote investeringen in het Broerenkwartier en het Handelshuys aan de ene kant van de gracht, grote investeringen in het Noorderkwartier aan de andere kant van de gracht. Alleen de gracht zelf, daar doen we dan niets mee. Dat is gek. We overwegen een motie de Thorbeckegracht hierbij te betrekken, of de aanpak daarvan te versnellen en hoor graag de wethouder over de reden dat dit nu nog niet zo is.

Ten tweede is deze wethouder al langer bezig met de waterbeleving van de stad. Bij de ontwikkeling van het Noorderkwartier zijn hier mooie kansen. Denk aan letterlijke verbindingen zoals bruggen, aan aanlegstijgers zodat je met je bootje makkelijk een park in- of terras op kan. Kan de wethouder met een aanvullende waterbelevingsplan, inclusief bruggen, komen, gekoppeld aan de ontwikkeling in het Noorderkwartier?

Ten slotte de parkeergarage Noordereiland. Laat me helder zijn: we begrijpen heel goed dat als je het Noorderkwartier echt fors wilt ontwikkelen, dat op dit grote parkeerdek een effect heeft. Tegelijkertijd horen we zorgen hierover. Voor Hedon en de Spiegel is dit een belangrijke parkeergarage. De VVD mist ook de samenhang met de ondernemers van de Thorbeckegracht en het Broerenkwartier. Daarnaast gaan 500 extra woningen wel degelijk een druk op de bereikbaarheid leggen.

De opmerkingen over de Diezerpoortgarage in de plannen zijn volgens onze fractie onvoldoende. Wat gaat er nu echt gebeuren om een alternatief te creëren voor de bijna 800 parkeerplaatsen die verloren gaan? Hoe snel kan een nieuwe hub er komen en waar dan? De VVD mist een betere afbakening van die voorwaarden. Welke zijn dit, ofwel wanneer krijgen we die inzichtelijk? En hoe worden omwonenden en ondernemers daar in meegenomen?

Ik kijk uit naar de beantwoording van de wethouder over onze punten over de Thorbeckegracht, waterbeleving en de Noordereilandgarage.'