Debat plannen Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan

Foto (3).png

Door Sanne van de Kamp op 07-06-2022

‘Langs de weg van bouwen ligt niet alleen de oplossing voor de wooncrisis, maar ook die voor het realiseren van ambities.’ Zo sloot Regien haar bijdrage voor het debat over de plannen van de Nieuwe Veemarkt en de Meeuwenlaan af. Lees Regiens hele bijdrage hieronder.

'Voorzitter, 

Het eerste debat in deze nieuwe collegeperiode gaat over een voor de stad enorm belangrijk onderwerp. Bouwen. Ook via deze weg wil ik de wethouder veel succes wensen met alle uitdagingen in deze portefeuille. En hoop ik dat we elkaar nog veel gaan spreken over mooie woningbouwplannen.

Een mooi plan ligt ook vandaag voor ons. De Kamperpoort. Waar de voetstappen van tuinders, veehouders, industriële ondernemers en evenementenbezoekers staan. Een plek waar gehandeld en ontmoet werd. Een wijk met historie. Een plek waar bovenal ook gewoond wordt. En met een – als we de plannen zo zien - mooie toekomst. 

Voorzitter, dat wil niet zeggen dat we geen aandachtspunten hebben. Onze bijdrage houden we langs de lijn van de ambities en de investeringsruimte. De ambities in de gebiedsvisies kunnen op onze waardering rekenen. Ze geven een impuls aan de Kamperpoort. Het beloofd een leefbare wijk te worden. Met ruimte voor groen. Voor water. Voor sport en beweging. Voor mobiliteitshubs. En voor voorzieningen als horeca, onderwijs en huisarts. Maar ambities vragen om investeringen. Wij lezen in de gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt dat de grondexploitatie nu al onder druk staat. Dit zorgt dus voor minder investeringsruimte in het gebied of een minder eindresultaat op de grondexploitatie. De VVD wil én kwalitatief investeren in het gebied én een positief financieel eindresultaat op de grondexploitatie én huizen bouwen. Concreet de vraag aan de wethouder of het college deze ambitie onderschrijft? 

Dan zijn er een aantal knoppen om aan te draaien. Aan de ene kant de opbrengsten. En laat ik daarmee beginnen. 
Wij lezen in de beslisnota de ambitie om 1500 woningen te realiseren. De optelsom van beide visies brengt ons echter op 1300-1400 woningen. De VVD wil hier minimaal 1500 huizen zien. U hoort ons vaak over huizen met tuinen. Ook die willen we hier graag – de geïnterviewden overigens ook lezen we in het participatiejournaal. Maar dit is voor de VVD ook een uitgelezen locatie voor hoogbouw. Voorzitter, om niet alleen te voorzien in woningen, maar ook in investeringsruimte: wil de wethouder ons toezeggen deze 1500 woningen als uitgangspunt te hanteren?

Een ander punt van aandacht voor de VVD betreft de mobiliteit. Want prettig wonen betekent ook van A naar B komen op een manier zoals je dat zelf graag wilt. Heel specifiek vraag ik nu naar een tunnel onder de Kamperlijn door om de Kamperpoort en de Veerallee met elkaar te verbinden. Als ik het goed zie is die optioneel ingetekend? Wanneer we een stad willen die elkaar ontmoet, dan werkt een spoorlijn tussen wijken niet mee. Ik hoor graag of en hoe dit ingepast gaat worden. 

Dan het parkeren. De hubs, begrijp me goed voorzitter, vinden wij een mooie ontwikkeling. Maar wij zien graag verschillende scenario’s uitgewerkt. Wanneer je slecht ter been bent, of en ik kan me daar iets bij voorstellen wat jonge kinderen hebt om mee te nemen in de stromende regen, dan is parkeren rondom je woning minimaal wenselijk en soms nodig. Ook dit blijkt uit het participatiejournaal. Ook met het oog op de kosten hoor ik graag of de wethouder hierin wil voorzien? En wil zij voorzien in de compensatie voor het Emmadek?

Als laatste voorzitter en dat zal u niet verbazen: wij zijn geen voorstander van extra koppen op gemeentelijke en landelijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van energieambities. Laten we ook hier oog houden voor de financiële mogelijkheden, ook van ontwikkelaars, nu de bouwkosten al zo hoog zijn.

Voorzitter langs de lijn van het bouwen, ligt niet alleen de oplossing voor de woningcrisis, ook die voor het investeren in de wijk en stad. Wij horen graag de reactie van de wethouder.'