Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!

Participatie.png

Door Kirsten van Zeist op 15-05-2023

Van de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen tot de renovatie van basisschool Het Mozaïek. En van de boer die een tweede woning op zijn erf wil bouwen tot de bouw van een nieuwe woonwijk in Vechtpoort: Zwolle is zich altijd aan het ontwikkelen. Dit doen we niet alleen, maar dit doen we samen. Dit betekent dat we continu in gesprek moeten zijn met onze inwoners en ondernemers. Om naar hun ideeën te luisteren, zodat wij hun wensen en zorgen mee kunnen nemen. Oftewel: goede participatie.


Dit betekent dat de gemeente ook een andere houding moet aannemen. Kijken naar wat wél kan in plaats van te zeggen dat iets niet in de plannen past. En duidelijk communiceren naar een initiatiefnemer over wat we verwachten, zodat een projectontwikkelaar weet waar hij aan toe is. Dit zorgt ervoor dat we uiteindelijk juist gaan versnellen, dat je als woningzoekende sneller een sleutel in je voordeur kunt stoppen. Dit blijft voor de VVD een belangrijk punt.

 

Over het algemeen ziet de nieuwe participatieaanpak er goed uit. Wij hebben wel vier zorgen voor het vervolg. Ten eerste wordt er heel veel verwacht van initiatiefnemers. Ze moeten online en offline communiceren, met plaatjes en in tekst, aandacht hebben voor moeilijk bereikbare groepen, participatie zichtbaar maken op locatie, alle relevante partners betrekken, etc. Grote initiatiefnemers hebben hier ervaring mee, maar hoe gaan we om met kleine ondernemers? Bijvoorbeeld de slijterij die wil uitbreiden of de boer die een vakantiewoning wil bouwen. We kunnen niet verwachten dat zij dit allemaal doen, want dan hebben ze helemaal geen tijd meer om te ondernemen. Kan de wethouder garanderen dat sprake is van maatwerk en dat zij hierover communiceert naar initiatiefnemers?

 

Hierbij kan de toolbox helpen en daar wil ik het als tweede over hebben. Waar de participatieaanpak zelf vol met tekst staat en soms wat vaag is, moet de toolbox initiatiefnemers helpen met concrete voorbeelden. Als VVD pleiten wij al jaren voor zo’n toolbox of checklist, omdat het zorgt voor duidelijkheid bij initiatiefnemers en ontwikkelaars. Wij zijn tevreden dat het college hierin meegaat en dat er een toolbox is bijgevoegd. Waar wij niet tevreden over zijn, is de inhoud van de toolbox. Er staan allemaal goede ideeën in de toolbox, maar praktisch geen enkel idee is uitgewerkt. Dit zorgt dat initiatiefnemers niet aan de slag kunnen met de participatieaanpak, want voorbeelden en filmpjes staan nog niet online. Dit is ook niet wat de wethouder heeft beloofd bij het vorige themadebat. Daarom hoor ik graag van de wethouder waar de vertraging vandaan komt en wanneer alle punten uit de toolbox klaar zijn.

 

Ten derde moet deze aanpak uiteraard ook geëvalueerd worden. We hebben nu vooraf een heleboel ideeën over wat de participatieaanpak moet opleveren. Het moet bijvoorbeeld zorgen voor meer betrokkenheid van Zwollenaren en meer duidelijkheid naar initiatiefnemers. Tegelijkertijd kan het de woningbouw versnellen. Kan de wethouder toezeggen dat er na een jaar een evaluatie komt die op deze punten ingaat?

 

Afrondend. Deze nieuwe participatieaanpak is niet het einde, maar juist het begin. Het begin van een nieuwe manier van denken die aansluit bij de gedachte van de Omgevingswet. Waarbij we zorgen voor een versimpeling en minder bureaucratie. Tegelijkertijd lezen we dat er de komende jaren juist meer geld bij moet. Dat lijkt ons tegenstrijdig met elkaar. Kan de wethouder dit uitleggen? Onze fractie gaat ervan uit dat dit om incidenteel geld gaat, klopt dit?