Debat ontwikkeling van het Stadshart

Foto (2).png

Door Sanne van de Kamp op 16-05-2022

Een miljoenenplan om de binnenstad aantrekkelijk te maken. Over dat voornemen voerde de gemeenteraad vanavond het debat. Lees hieronder Johrans hele bijdrage. 

We hebben de kans om met een unieke miljoeneninvestering Zwolle te maken tot toptrekpleister van Nederland. Het is een nieuwe stap in de jarenlang succesvolle aanpak om de Zwolse trots voortdurend te verbeteren. Een zeldzame en integrale stap in de recente geschiedenis is de uitbreiding van het centrumgebied. Met upgrades aan de Thorbeckegracht en de hele Singel.

Die trots brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Want alleen samen maken we de stad. Zo is dit plan ontstaan, maar zo moet het ook worden uitgevoerd. Daarom is er behoefte bij de VVD aan een tijdslijn. Wanneer gebeurt wat, en hoe? Nog wat specifieker dan de planning van nu. Wanneer komt het publiek-private investeringspakket? Wanneer is dat bekend? Onze fractie vraagt zich daarnaast af of de plannen voor de Thorbeckegracht niet naar voren kunnen worden gehaald. Een snelle impuls in dit gebied zou fantastisch zijn.

Daarnaast nog twee belangrijke andere aandachtspunten op het gebied van ondernemersvriendelijkheid en op het gebied van parkeren.

Ondernemers krijgen nu veel op hun dak. De afhandeling van huurachterstanden, schulden bij de bank, zero emissie zones, prijsstijgingen, onzekerheid in de economie en weinig investeringsvermogen. De binnenstadambities raken echter ook de bedrijfsvoering en vragen soms juist investeringen. Onze fractie vraagt aandacht voor de bestaande winkeliers en de horeca. Je kunt immers alleen groeien met een sterke ruggengraat. En die ruggengraat dat is ons MKB.

De VVD wil hun betrokkenheid daarom in de uitvoering borgen, naar voorbeeld van de participatieraad. Een ondernemerspanel dat op beleid dat het MKB raakt input levert op punten als uitvoerbaarheid en regeldruk. Het College dient daarop transparant aan te geven welke punten zij wel of niet meeneemt. De VVD overweegt een motie op dit punt. Ik hoor graag van de wethouder zijn reactie of het mogelijk is dat zo’n panel komt voor elk plan dat vanuit deze visie ontstaat.

Ten tweede het parkeren. Begrijp me goed. We zijn niet de partij die op elke straathoek een dampende diesel wil. Maar we zijn ook niet de partij die denkt dat we er met wensdenken wel komen. Het personenvervoer per auto neemt toe de komende jaren en zeker voor mensen die minder goed ter been zijn, of uit de regio komen, is de auto gewoon het gekozen vervoersmiddel. Daarnaast is de binnenstad niet alleen een park, terras of cultureel verblijfsgebied. Het is ook gewoon een woonplek. De opmerking dat parkeren op maaiveldniveau voor bezoekers én bewoners volledig verdwijnt heeft heel wat bezorgde reacties opgeleverd van mensen die bij ons op de lijn zijn gekomen. Ik citeer: “Parkeerplaatsen verdwijnen uit de stad maar waar naar toe?”.

Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Wanneer zou dat dan moeten gebeuren? En waar? Onze fractie is blij te lezen over mobiliteitshubs als alternatief, dat komt immers uit onze koker. Maar ze stonden in de Mobiliteitsvisie en de Omgevingsvisie, maar er is nog geen paal de grond in geslagen. Graag meer duidelijkheid hierover.

Ter afsluiting, ik zei het al eerder, maar het is ontzettend belangrijk om stil te staan bij het feit dat deze unieke miljoeneninvestering Zwolle maakt tot toptrekpleister van Nederland. Dat is niet alleen een uitvloeisel op papier. Het is het resultaat om als wethouder 11 jaar bestuurlijk met overgave, begrip en liefde voor de binnenstad en haar ondernemers te staan. Mijn fractie is daar dankbaar voor.