Debat ontwikkeling Stadsfoyer Stadshagen

Stadsfoyer.png

Door Sanne van de Kamp op 10-05-2022

Lees Jeroens hele bijdrage over de Stadsfoyer:

''Voorzitter,

We mogen Stadshagen feliciteren met haar 25 jarig bestaan wat afgelopen weekend is gevierd. Een periode waarin dit nieuwe stuk Zwolle eerst onbekend en onbemind was en de afgelopen periode gigantisch in populariteit is toegenomen. Een woonwijk waar gezinnen een nieuwe plek vinden en kinderen opgroeien. Een wijk die al jaren wacht op de uitbreiding van het winkelcentrum. Tijdens de verkiezingen van 2018 heeft onze fractie een onderzoek gedaan naar wensen van de wijk. De uitkomsten; een discount supermarkt, een horeca gelegenheid en meer activiteiten voor jongeren. Het is goed dat we nu weer praten over de uitbreiding en de Stadsfoyer die daar is gepland.

Voorzitter, ik heb de definitie van foyer even opgezocht. We kennen het uit het theater, maar bij een winkelcentrum was het nieuw voor mij. Een foyer is een koffiekamer of entree in openbare gebouwen, een zaal voor verpozing en een plaats waar je een drankje haalt. Prachtige ambities voor een nieuwe plaats waar dienstverlening en cultuur bij elkaar komen.

De gemeente heeft besloten dat maatschappelijke partners zoveel mogelijk gehuisvest worden in gemeentelijk vastgoed. Een beslissing waar je op zich een debat over kan voeren. Op dit moment huurt de gemeente ruimte in het winkelcentrum, tegen een aanzienlijke huur en dito voorwaarden. Het is begrijpelijk dat de wethouder hier een krediet vraagt om vastgoed aan te kopen. Vastgoed in het winkelcentrum, nieuw gebouwd, duurzaam en kwalitatief hoogstaand. Tot dusver staan alle signalen op groen.

Maar, voorzitter, dan komen we op de prijs en de risico’s. Allereerst de risico’s.

De wethouder benoemd vijf maatschappelijke partners die gebruik willen maken van de Stadsfoyer. De intenties zijn nog niet formeel vastgelegd. Er zijn geen overeenkomsten. Kan de wethouder aangeven wanneer dat gaat gebeuren? Wanneer tekenen deze partijen een intentie, zodat ook de inkomstenzijde van de gemeente is afgedekt?

Daarnaast het risico op prijsstijging als gevolg van stijgende bouwkosten. Hoe gaat de wethouder dit risico ondervangen? Kan de wethouder bevestigen dat we nu een krediet geven voor maximaal 16 miljoen euro en daarvoor minimaal 3.700m2 BVO krijgen? Als de wethouder deze ruimte koopt, waar liggen dan de risico’s van de prijsstijging? Bij de gemeente of bij de ontwikkelaar?

De wethouder stelt dat de aankoop kostendekkend zal zijn. Dus de kosten zijn afgedekt met huurinkomsten door de maatschappelijke partners. Maar de partners zijn nog niet vastgelegd en krijgen te maken met een stijging van de huurprijs. Met als gevolg een hogere subsidie aanvraag en via de achterdeur betaald de gemeente alsnog de hogere prijs. Voorzitter, kan de wethouder uitleggen waarom er dan sprake is van kostendekkende verhuur?

Tot slot de prijs voorzitter, 16 miljoen euro voor een Stadsfoyer. Dat is ongelooflijk veel geld. En roept daarmee de vraag op, kan dat niet wat minder? Spekken we hiermee de kas van de ontwikkelaar, dichten we de gaten in zijn exploitatie, worden er dingen betaald (bijvoorbeeld de inrichting) die ook door huurders kunnen worden betaald? Juist omdat we vroegtijdig aan tafel zitten zou een besparing gevonden moeten kunnen worden volgens onze fractie.

Stel je nou eens voor dat 10% kan worden bespaard? Wat zou jij doen met 1,6 miljoen? Een fietstunnel bij de gevaarlijke kruising Twistvlietpad? Of misschien zelf wel het einde van de knip? Dat zou pas ECHT een prachtig verjaardagscadeau zijn voor Stadshagen en haar inwoners!''