Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort

Spoorterminal Hessenpoort 4.png

Door Kirsten van Zeist op 22-02-2023

Startups, MKB’ers, familiebedrijven. Stuk voor stuk onmisbaar voor onze economie en de banen in onze regio. Die economie die ontwikkelt zich alleen als we goed bereikbaar zijn. Daarom moeten we doen wat nodig is om die welvaart en banen te behouden en uit te breiden. Dat is de reden dat de VVD groot voorstander is van een goederenstation op Hessenpoort. Laten we nu doorpakken zodat ons vestigingsklimaat zo snel mogelijk wordt aangevuld met deze spoorterminal.


Want een spoorterminal zorgt dat er voldoende banen zijn in jouw omgeving. Het is niet voor niets al een jarenlange wens van de VVD. Zodat de kansen om welvaart te versterken, gepakt worden. Dat mensen in staat zijn hun leven vrij in te richten. En dat we beseffen dat je alleen mét het bedrijfsleven een echte impuls aan duurzaamheid en circulariteit kunt geven. In Zwolle werken markt en overheid goed samen. Dit plan ademt die samenwerking, daar danken we de wethouder voor, omdat er ook nog wel eens andere geluiden door deze raadszaal schalden.


Drie punten vindt de VVD nog belangrijk om mee te geven. Ten eerste is de connectie tussen een spoorterminal en Port of Zwolle inherent aan het plan. Alleen zien we nog niet terug hoe de terminal en de haven infrastructureel van elkaar ontsloten zouden worden. Kan de wethouder toezeggen dat dit terugkomt in het onderzoek. Die overslag is namelijk essentieel om die modal shift te laten slagen.

 

Ten tweede stipt het college CEF-subsidies aan als mogelijkheid om de financiering op te schroeven. Is er ook gekeken naar andere stromen? Denk bijvoorbeeld aan het MIRT of het Groeifonds? En wat wordt de rol van de SIA? Zou de wethouder kunnen toezeggen om met de provincie in kaart te brengen welke regelingen, fondsen et cetera nog meer kansen bieden?

 

Het laatste punt gaat over de Richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFID). Die richtlijn zegt dat elk stedelijk knooppunt in het TEN-T netwerk laadmogelijkheden moet hebben voor zware elektrische voertuigen en waterstofvoertuigen. In relatie tot Zwolle en onze logistieke positie, heb ik hier eigenlijk nog nooit wat van gehoord. De VVD overweegt dan ook een motie om hier een strategie voor op te zetten en hoort daarover graag het college.

 

Dan rest mij slechts alle partners in deze mooie ontwikkeling veel succes te wensen.