Debat onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 06-12-2021

Elk kind moet gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Monique heeft aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid, ook onder volwassenen. Monitoring is nodig, maar legt wel extra druk op medewerkers. Lees haar hele bijdrage:

 

 

"Voorzitter,

We willen dat alle kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben in het onderwijs. We willen dat ze hun capaciteiten kunnen benutten en het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Hoewel de beslisnota op bepaalde punten wat onduidelijk was, is de Zwolse VVD blij om een notitie te lezen die concrete doelen en actiepunten bevat. De notitie is ook duidelijk en goed leesbaar. Complimenten daarvoor aan de wethouder, de ambtenaren en de betrokken partijen.

Over twee dingen zou ik graag wat opmerkingen willen maken. We hebben in het concept meerjarenplan basisvaardigheden kunnen lezen dat 9% van de Zwollenaren laaggeletterd is. Dat zijn dus bijna 12.000 Zwollenaren die moeite hebben met lezen en schrijven. Als we erin slagen om in twee jaar ongeveer 300 mensen te helpen, dan zijn we dus nog wel even bezig. En als het de ouders aan basisvaardigheden ontbreekt, is de kans zeer aanwezig dat ook hun kinderen beginnen met een achterstand op school. Ook leidt laaggeletterdheid tot problemen op andere leefgebieden, die doorwerken in het hele gezin en dus ook de kinderen. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld een cursus “Taal en Persoonlijke Financiële Administratie” bedoeld voor mensen die vanwege laaggeletterdheid in de schulden dreigen te komen. De Stichting Lezen en Schrijven noemt die een succesvol project. Hoe gaat de wethouder de verbinding maken tussen die beide beleidsstukken?

Het college wil inzetten op monitoring en dat is ook goed. Alleen op die manier komen we er zo vroeg mogelijk achter of een peuter meer ondersteuning nodig heeft. We vragen ons wel af of het verstandig is om verschillende monitors tegelijk te laten lopen. Dit levert administratieve lasten op voor leidsters op de peuterspeelzaal en kinderopvang die hun handen al vol hebben met zestien kinderen op één groep. Van meesters en juffen die voor de kleuterklas staan hoor ik dat de overdracht van de peuterspeelzaal of kinderopvang naar de basisschool niet altijd even goed gaat. De documenten bevatten fouten of onvolledige informatie. Herkent de wethouder dat beeld en hoe kijkt hij aan tegen het vergroten van administratieve lasten voor die medewerkers?

Er ligt een ambitieus plan waarin mooie doelen zijn gesteld om kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden. En als het college toch van plan is om segregatie tegen te gaan, kan er vast ook een ander woord gevonden worden voor de term ‘doelgroeppeuter’."