Debat omgevingswet

architecture-g731061862_1920.jpg

Door Marike Oranje op 24-01-2022

Met de nieuwe omgevingswet kan het proces rondom bouwen versimpeld en versneld worden. Dat is goed, want we moeten veel bouwen om de woningnood op te lossen. Inwoners moeten wel worden meegenomen in het proces, Schelto stelt daarom vragen over de participatie aan de wethouder. Lees zijn hele bijdrage:

 

"Op 1 juli treedt de omgevingswet in werking. Ze vervangt dan 26 wetten. Er gaan ook zeer veel landelijke regels over naar de lokale overheid. Hier kunnen we beter maatwerk op leveren. Voor het debat willen wij meegeven niet voorbij te gaan aan het oorspronkelijke doel van de wet. Waar deden we dit allemaal ook alweer voor? Versimpeling. Het kunnen versnellen door het wegnemen van tegenstrijdigheden en door vooraf meer duidelijkheid te geven. Dit is het idee van de omgevingswet en daar staat de VVD volledig achter.

Met de omgevingsvisie hebben wij richting gegeven. Sturing en duidelijkheid hoe we Zwolle willen ontwikkelen. En er gaat nog wat gebeuren in deze stad. Daarvoor hebben we een omgevingsplan nodig. Zo’n 150 bestemmingsplannen moeten daar onder andere in worden samengebracht. Gelukkig zijn we in Zwolle goed up-to-date met de bestemmingsplannen. En kunnen we redelijk voortvarend de puzzelstukjes, zoals wordt geschreven, aan mekaar zetten in 1 plan. We lopen daarop voor ten opzichte van de meeste gemeenten.

Het is zeer belangrijk dat we aan de voorkant in het omgevingsplan duidelijke afspraken maken. Weloverwogen en samenhangend. Daarna is het in feite niet meer aan de raad om initiatieven, die voldoen aan het omgevingsplan, weer achteraf te beoordelen. Ofwel je spreekt af voor de kruising bij een rood verkeerslicht te stoppen en bij groen licht mag je doorrijden. Als het licht op groen is, moet je dan niet alsnog weer vragen of je echt wel mag doorrijden. Dat zal enorm vertragend zijn en je komt als overheid dan wantrouwend over. Dus van belang is inderdaad dat het omgevingsplan aan de voorkant goed behandeld is. Naar verwachting kan de Zwolse gemeenteraad het definitieve plan gaan vaststellen in de tweede helft van 2023.

We hebben wel enkele uitzonderingen besproken, waarin de raad toch een rol krijgt. Onder andere:

  • Bouwwerken hoger dan 25 m.
  • Windmolens.
  • Zonnepanelen park op vrij weiland.
  • Inbreidingsprojecten met meer dan 30 woningen.
  • Alsook wanneer een milieu effect rapportage nodig is.

En die laatste, wekt bij ons de vraag op: moet het dan ook niet bij een economische effect rapportage? Voor de rest vinden wij het afdoende.

Dan over de participatie door bevolking bij initiatieven en projecten. Voor ons is participatie een belangrijk onderdeel. Er ligt momenteel wel een motie in de 1e kamer om een regeling op te nemen dat er een plicht ontstaat een participatiebeleid op te stellen. Hierop voorsorterende: Gaat het college een participatiebeleid opstellen? Ook wij, de Zwolse VVD, vinden dat daar wel iets over afgesproken moet worden. Het kan niet zo zijn dat een inbreidingsproject van bijv. 28 woningen zonder adequate participatie in een wijk doorgedrukt kan worden. Het moet dus wel helder zijn aan welke voorwaarden participatie moet voldoen. Dat het meetbaar is en vergelijkbaar. Het participatieproces moet op orde zijn. Wellicht dat niet iedereen gelijk kan krijgen, maar men moet wel gehoord zijn.

Er is veel werk verricht. We zijn meegenomen in het proces. En er moet nog veel gebeuren. Maar wat nu voorligt, om mee verder te gaan, kan op onze instemming rekenen."