Debat Nooterhof

niels-smeets-BAZ_ISMr288-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 09-11-2021

Op verzoek van de raad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar toekomstbestendige invullingen van de Nooterhof. Het is helaas niet gelukt een partij te vinden die dit financieel kan waarborgen. Wat nu voorligt gaat een stuk meer geld kosten en dat vindt de VVD jammer. Daarom vraagt Schelto de wethouder of een ingroeimodel mogelijk is, waarbij we op termijn alsnog partijen kunnen laten aansluiten als financiële drager.

Lees Schelto's hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Op verzoek van de raad heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke toekomstbestendige invullingen van de Nooterhof. De wens is hierbij meegegeven een economische drager te vinden in verschillende scenario’s. Voorzitter, die partij of partijen zijn niet gevonden. Wat nu voorligt gaat structureel behoorlijk meer geld kosten. Dat vindt de VVD een jammerlijke constatering.

Wij zien wel de nut van natuur- en milieu educatie. Het bewust maken van de jeugd over natuur, dier, energieverbruik, afval, enz. Het is goed dat daar aandacht voor is. Maar moet de gemeente die zo ruimhartig oppakken? Waarom is het geen verplicht vak in het onderwijs? Er zijn meerdere vakken, die niet op scholen worden gegeven. Hoe om te gaan met geld bijvoorbeeld? Gaan we die dan ook oppakken? En last but not least. De ouders hebben toch ook een rol.

Voorzitter, hebben we niet te hoge eisen gesteld? Er zijn partijen aan tafel geweest. Welke criteria hadden we dan moeten laten vallen, om zo'n economische drager wel aan boord te krijgen? Wat voor 'negatieve' consequenties had dat gehad? Dat willen we graag weten van de wethouder.

Vervolgens ligt er nu een plan, wat erop neer komt dat de gemeente het gaat doen. In financieel opzicht dan. In hoeverre gaan we dan vanuit de huidige positie wel inzetten om op termijn alsnog partijen te laten aansluiten, die wel een economische drager kunnen zijn? Een soort van ingroei model.

Misschien is het aanbod te verbreden? Iets over het universum? Er is een observatorium. Nemo in Amsterdam is een goed voorbeeld wat economisch gezond is.

Wij zijn eigenaar van het gebied. We zouden te zijner tijd huur in rekening kunnen brengen? Oftewel voorzitter, het voorliggende plan, is dat het dan of zijn er nog opties voor de toekomst? Hoe ziet de wethouder dit?

Voorzitter, Wij vragen ons ook af waarom de makelaarsfunctie in gemeentelijke dienst moet? Deze stijgt naar 1,1 FTE. Die best wat kost kennelijk. Hoe controleren we of de makelaarsfunctie echt van toegevoegde waarde gaat zijn? En kan het niet bij bestaande partijen ondergebracht worden? Er zijn er meer die bij scholen langsgaan.

Er moet structureel 4 keer zo veel geld naar communicatie. Maar een goede website maken is toch hoofdzakelijk incidenteel? Op een gegeven moment kennen de scholen de Nooterhof toch wel?

Voorzitter, wij zijn benieuwd naar de reacties van de wethouder."