Debat nieuwe vormen lokale democratie

pexels-element-digital-1550337.jpg

Door Marike Oranje op 28-02-2022

Jeroen: "“De inwoners van Zwolle hebben u uit hun midden gekozen”. Deze woorden sprak burgemeester Henk Jan Meijer bij de installatie van de huidige raadsleden. In een democratie bepalen de inwoners wie hen vertegenwoordigen. En de komende weken zijn daarom belangrijk voor Zwolle. Op 16 maart kiezen de Zwollenaren hun volksvertegenwoordiging. Beslissen ze in het stemhokje wie hun belangen de komende vier jaar het beste kan vertegenwoordigen. Zwolle wordt niet bestuurd door belangenverenigingen, mensen die de weg kennen of die het hardst schreeuwen. Zwolle kent wel degelijk een levendige democratie." Lees zijn hele bijdrage:

 

"Democratie is niet vanzelfsprekend. Helaas zijn er grote delen van de wereld waar geen sprake is van democratie. Waar alleenheersers de besluiten nemen en inwoners onderdrukken of uitbuiten. En helaas zijn we afgelopen week opgeschrikt door de oorlog in Oekraine. Waar een gekozen president nu wordt gedwongen de wapens op te pakken. Ook vanavond staan we hierbij stil en denken we aan hen.

In onze eigen stad mogen we genieten van de vrijheid. En we zijn bewuster dan ooit hoe mooi en kwetsbaar dat is. De “Zwolse vrijheid” die zwaar is bevochten en vele mensenlevens heeft gekost. Ik denk aan het bijzonder aan Leo Mayor die ’s nachts zijn vriend verloor bij de bevrijding van Zwolle.

Over die democratie spreken we vanavond. En ik wil de fracties van GroenLinks en D66 complimenteren met de nota die nu voorligt. Dat hebben ze knap gedaan.

Zwolle kent de afgelopen verkiezingen een opkomstpercentage boven het landelijk gemiddelde. In Zwolle was de opkomst bij de verkiezingen in 2018 ongeveer 62%. En natuurlijk zou het prachtig zijn als dit percentage veel hoger zou zijn, bijvoorbeeld richting de 80 of 85%. Maar de voorliggende nota van D66 en GroenLinks doet vermoeden dat de democratie in Zwolle onder druk staat. Dat is een standpunt wat onze fractie absoluut niet deelt.

“De inwoners van Zwolle hebben u uit hun midden gekozen”. Deze woorden sprak burgemeester Henk Jan Meijer bij de installatie van de huidige raadsleden. In een democratie bepalen de inwoners wie hen vertegenwoordigen. En de komende weken zijn daarom belangrijk voor Zwolle. Op 16 maart kiezen de Zwollenaren hun volksvertegenwoordiging. Beslissen ze in het stemhokje wie hun belangen de komende vier jaar het beste kan vertegenwoordigen. Zwolle wordt niet bestuurd door belangenverenigingen, mensen die de weg kennen of die het hardst schreeuwen. Zwolle kent wel degelijk een levendige democratie.

Het is aan de politieke partijen om niet alleen de weken rondom de verkiezingen in gesprek te gaan met hun achterban. Het is aan raadsleden, volksvertegenwoordigers, om na 16 maart in gesprek te blijven en op deze manier een goede afspiegeling te zijn van de Zwolse samenleving. Ook van het zogenaamde “stille midden”, mensen die niet vooraan staan om hun mening te geven. Mensen die hun stem geven en gewoon willen dat de gemeente en de raad het voor hun regelt.

Het was een lange inleiding. Maar dat was nodig om het beeld van de Zwolse VVD te schetsen.

Wij kunnen ons zeker iets voorstellen bij een digitale democratie. Het is een interessant experiment voor mening- en oordeelsvorming. Indieners van de nota stellen dat daarmee een nieuwe doelgroep wordt betrokken. We zien dat het college daar vraagtekens bij zet. Dat doet onze fractie ook. Dat zou wat ons betreft wel een voorwaarde moeten zijn bij dit experiment. Hoe zien de indieners dat de opkomst voor digitale democratie hoger zal zijn? Welke doelgroepen worden dan beter betrokken die nu niet gehoord worden? Het college stelt voor om een samenwerking te zoeken met de bestaande digitale platformen die de gemeente faciliteert. Hoe kijkt de indiener hiernaar?

De indieners stellen ook voor een burgerberaad in te stellen. Eigenlijk een directe democratie op basis van loting of interesse. Dat klinkt willekeurig en onvoldoende onderbouwd en geborgd wat onze fractie betreft. Het voorstel gaat over het online werven van aanmelders, dat suggereert ook een loting uit een selecte groep aanmelders. En dan? Gaan we deelnemers verplichten om mee te doen? Hoe borg je de uitkomsten? Wat is de rol van de raad? Hoe verhoudt dit zich tot wet- en regelgeving? En bijvoorbeeld tot het budgetrecht van de raad? De nota gaat hier wat ons betreft onvoldoende op in. Het burgerberaad roept bij onze fractie nog teveel vragen op.

Afsluitend. Democratie is een groot goed, waar we voorzichtig mee om moeten gaan. De Zwolse raad moet een afspiegeling zijn en blijven van ALLE Zwollenaren. Het is daarmee aan ons, volksvertegenwoordigers, om de lokale democratie, waar hard voor is gevochten, in stand te houden."