Debat nieuwe coalitieakkoord 2022-2026

Johran CA.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 01-06-2022

'Geen nieuwe wijk. Geen huizen met tuinen. Zwolle is niet jouw thuis, maar richt zich op dure, kleine appartementen. En dat is een wrange uitkomst van een akkoord dat voor een waardevolle toekomst zegt te zijn', aldus Johran over het nieuwe coalitieakkoord. Lees hieronder Johrans hele bijdrage. 
 

'De nieuwe coalitie weigert vaart te maken met de bouw van huizen en komt er geen nieuwe wijk. Dat is toch een van de pijnlijkste punten uit het nieuwe coalitieakkoord. En dat is gek. Want deze raad besloot uiterlijk eind dit jaar de keuze voor een nieuwe wijk te maken. De VVD vindt het onacceptabel dat een vastgestelde raadsuitspraak wordt verscheurd. En dat de enige structurele oplossing voor het woningtekort, namelijk een nieuwe wijk, met een grote sneeuwschuiver vooruit wordt geschoven. Problemen worden niet aangepakt, maar er wordt aangepapt.

En als dat nu om wat stokpaardjes zou gaan, dan is het uiteindelijk een kwestie van politieke voorkeur. Dat mag. Maar hier worden kansen genegeerd die het leven van Zwollenaren mooier maken. Want het College drijft met deze plannen starters en jonge gezinnen de stad uit.

Geen nieuwe wijk. Geen huizen met tuinen. Zwolle is niet jouw thuis, maar richt zich op dure, kleine appartementen. En dat is een wrange uitkomst van een akkoord dat voor een waardevolle toekomst zegt te zijn. Slechts onder bepaalde voorwaarden komt misschien ooit een keuze. Zonder duidelijkheid wat die voorwaarden zijn. Die afweging wil de VVD scherper in beeld. Daarom dient onze fractie een motie in die toetsbare indicatoren verbindt aan die voorwaarden.

Zwolle verzuimt de stad te zijn die door ontwikkelt. In tegendeel. De handrem wordt stevig aangetrokken en er is slechts ruimte voor de happy few nieuwe ondernemers die in het straatje van de coalitiepartijen vallen. Ik citeer wat Zwolse ondernemers: “Dit is een tegenvaller voor ondernemend Zwolle.” “Ik dacht dat de pittige jaren nu net geweest waren.” “Ik snap wel dat ik weer precario moet betalen, maar verhogen… zo kan ik nooit iets opbouwen om misschien een volgende coronagolf door te komen.” En zo kan ik nog wel doorgaan. Allemaal mensen die zijn geschrokken van de lastenverzwaring en weigergronden voor nieuwe bedrijven.

De grootste investering die de coalitie doet is om meer ambtenaren in dienst te nemen, terwijl de belastingen voor het MKB omhoog gaan. Dit is zo ontzettend oneerlijk naar de groep die de afgelopen jaren de grootste offers heeft moeten brengen tijdens corona. Per motie verzoekt onze fractie dringend een nieuwe afweging.

En ja, natuurlijk kent dit akkoord goede kanten. Er staan er ambities in die we kunnen ondersteunen en graag aan willen bijdragen om ze nog wat beter te maken.

Op het gebied van sport zien we bijvoorbeeld warme woorden en wordt terecht gekeken naar de toegankelijkheid van sport. Maar ook mensen met een normaal inkomen en een aantal kinderen zitten in hun maag met de kosten van de sportvereniging. Daarom een motie van onze fractie om sport in alle breedte beter toegankelijk te maken.

Dan de verduurzaming. De ambitie om bedrijventerreinen te verduurzamen deelt onze fractie. Net als veel ondernemers. Hun pand is namelijk ook hun eigen pensioen. Het akkoord lijkt voor te sorteren op het overpakken van de regie. Onze fractie begrijpt echter dat er een door ondernemers gedragen oplossing is in het zogenoemde 1-uursconsult. Hier krijgen ondernemers, ook buiten bedrijventerreinen, in een uur een eenvoudige handreiking met keuzes om aan de slag te kunnen met punten voor hun bedrijf. We hopen op breed draagvlak voor die motie.

Een vraagteken hebben we bij de stijgende armoederegelingen in relatie tot een stadspas. Met de invoering van een stadspas, verdwijnt toch juist de noodzaak voor een aparte generieke regeling? Zo’n stadspas kan best voordelen hebben, maar moet dan ook de complexiteit van het regelweb wegnemen. Onze motie roept hier toe op.

Ten slotte. Financieel gezien zien we flinke structurele investeringen gedekt door onzekere inkomstenbronnen. Om te voorkomen dat inwoners een standaard flappentap worden voor tekorten, zou het voor de houdbaarheid van de financiële balans goed zijn wat afspraken te maken. In een motie leggen we vast dat wethouders tegenvallers op het eigen beleidsdomein opvangen en de lasten niet verder verhoogd worden dan wat nu in dit akkoord staat.

Ik sluit af met een succeswoord. Ik wens de nieuwe wethouders succes en wijsheid toe met de invulling van hun eervolle ambt. We zitten allemaal in de politiek met de opdracht om onze stad elke dag weer wat beter te maken. In een gezonde democratie kan dat alleen samen. De VVD kijkt uit naar de samenwerking voor die belangrijke opdracht die iedereen hier van de Zwollenaar heeft gekregen.'