Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier

Fraterhuis 2.jpeg

Door Kirsten van Zeist op 06-12-2022

Afgelopen mei hebben we hier in de Zwolse raad een krediet gegeven om verder te kunnen met de ontwikkeling van het plan om het Fraterhuis in het te bouwen Handelshuys te vestigen. En ik zie mezelf daar over een aantal jaren wel staan, in de rooftopbar, met een lekker drankje, en met prachtig uitzicht over onze mooie binnenstad. Destijds had de Zwolse VVD naast positiviteit ook veel vraagtekens bij dit project, en er was ook nog zoveel onzeker. Nu we een half jaar verder zijn is er invulling gegeven aan een deel van die vragen van destijds. Daar willen we dan ook de wethouder en iedereen die hier hard aan heeft gewerkt mee complimenteren. De vernieuwde uitwerking is mooi en concreter, zonder ambitie te verliezen. De Zwolse VVD is en blijft dan ook content met deze mooie geplande verrijking van het Broerenkwartier.
 

Maar we leven ook in onzekere tijden. Het eerder gewilde concept is inmiddels onhaalbaar, het voorlopige concept is nu vernieuwd. Er wordt gestreefd zo efficiënt mogelijk de beschikbare vierkante meters te benutten. En dan is het mooi om van het Fraterhuis te horen dat ze dit vernieuwde concept eigenlijk nog beter vinden. Maar ook voor dit nieuwe concept zijn er nog veel onzekerheden. Wij van de VVD zijn optimisten en wij verwelkomen dan ook het optimisme van het college, maar wij houden ook van realisme. Laten we hierin een goede mix vinden. Het doel is om te komen tot de meest haalbare business case. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat het haalbaar is? Welke zekerheden kan het college ons eigenlijk geven over dit plan? Laten we geen geld uitgeven wat we mogelijk niet hebben en actief in de gaten houden of de gestelde doelen behaald kunnen worden. We houden liever geld over in plaats van dat we een tekort hebben in het geval van tegenslag.

Want hoe gaat een mogelijke tegenslag in de begroting landen? Is het college bereid om de raad elk half jaar te informeren over de dan huidige stand van zaken in relatie tot de uitgangspunten over het haalbare verhaal? De ambitie is wat de VVD betreft dan ook een gezamenlijk succes. Dat de rooftopbar en het uitzichtpunt populair zullen worden twijfelt onze fractie niet aan. In het vernieuwde concept zijn ook nog drie nader in te vullen verdiepingen ingetekend. Laten we ook voor die drie verdiepingen de meest haalbare oplossing kiezen, er kan mogelijk ook voorzien worden in commerciële huur. Want dat draagt bij aan een betaalbare en goede exploitatie. Dit zal dan ook de andere onderdelen van het Handelshuys versterkten. Hoe kunnen we alle vierkante meters het meest efficiënt benutten?

Als er geen film draait, moet het ook mogelijk zijn om de zaal voor andere doelen te gebruiken. Wij overwegen hierop een motie. Want goede samenwerking zorgt voor versterking in elkaars succes. Laten we hierin doen wat nodig is. Dat brengt mij ook tot het volgende punt, deze Zwolse trekpleister zal ook door mensen vanuit de regio en elders in het land bezocht willen worden. Ook vanuit plekken die een slechtere OV aansluiting hebben. Waar gaan deze mensen dan hun auto kunnen parkeren? In de kelder is er volgens het concept mogelijk ruimte voor een parkeerplaats, maar wordt er ook in de nabije omgeving van het Broerenkwartier parkeergelegenheid toegevoegd? Het is mooi dat dit er kan gaan komen, een mooie verrijking voor Zwolle en het Broerenkwartier. Laten we die dan ook bouwen op een stevige fundatie, zodat het die mooie verrijking voor onze stad gaat worden en ook kan blijven.