Debat MVP

pexels-photo-2219024.jpeg

Door Marike Oranje op 21-06-2021

Tijdens de behandeling van de Meerjarige Begroting Vastgoed (MVP) heeft Annemee vragen gesteld over onder andere ‘warme gronden’, de woningmarkt en de Strategische Investerings Agenda. Lees haar hele bijdrage hier:

"Voorzitter, 

Wat kunnen we als gemeente blij zijn met een grondbedrijf dat voor een aanvoer van financiële middelen zorgt (€12,8). Hierdoor kunnen we investeren in onze mooie stad. Die aanvoer is alleen niet vanzelfsprekend en wordt beïnvloed door allerlei factoren. Daarbij hebben we een inkomsten en een uitgaven kant en in die lijn zou ik graag mijn betoog willen voortzetten. 

Aan de inkomstenkant zien we in de stukken een winstwaarschuwing staan, namelijk dat we door onze voorraad ‘warme gronden’ heen zijn en dat daardoor de positieve resultaten op de lange termijn sterk reduceren. 

Voorzitter, ‘warme gronden’ zijn gronden die in ontwikkeling genomen worden, die bestemd worden om het zo te zeggen. En we hebben zeker gronden die we nog niet bestemd hebben voor bijvoorbeeld woningbouw waarvan we wel weten dat dat een optie kan zijn (Vechtpoort). En als we dan kijken naar de huidige situatie op de woningmarkt in Zwolle dan is het voor mijn fractie overduidelijk dat we zo snel als mogelijk aan de slag moeten met het zetten van stappen om te komen tot deze ‘warme gronden’ zodat we daadwerkelijk kunnen starten met het bouwen, bouwen, bouwen van woningen. Zoals ik al vaker heb gezegd, van het starten met een ontwikkeling tot het steken van de sleutel in de voordeur kan wel tot 10 jaar duren. Dus zo lang we nog niet over gaan tot bestemmen worden ze dus ook geen ‘warme gronden’ en duurt het steeds langer voordat we die broodnodige huizen met tuinen erbij hebben. Kan de wethouder antwoord geven wat hij voor mogelijkheden ziet in het versneld komen tot meer warme gronden? Zou het uitgangspunt om tot 2030 nog 15.000 woningen bij te bouwen daar een positieve bijdrage aan leveren? En is deze vraag vanuit de invalshoek van de woningmarkt al bij de experts in ons vastgoedbedrijf neergelegd?

Voorzitter, en dan de uitgave kant.

Als er bij een ontwikkeling een opbrengst verwacht wordt en de kosten worden aan de andere kant verhoogd dan beïnvloedt dat het eindresultaat. Je geeft dan eigenlijk meer uit aan kosten waardoor je de opbrengst niet meer aan het einde haalt zoals die mogelijk was.

Voorzitter, dat is een rekensom die op school al jong geleerd wordt, samen met de uitspraak ‘je kunt elke euro maar 1 keer uitgeven’. En of we met die combinatie behoedzaam omgaan nu en in de toekomst is wel een zorg die speelt bij mijn fractie.

Zeker nu we inzetten op de Strategische Investerings Agenda (de SIA). Deze stelt ons voor het eerst in jaren weer eens in staat te sparen voor zaken die anders niet van de grond waren gekomen. De MPV is een belangrijke inkomstenbron voor deze SIA, immers 50% van de MPV gaat daar naar toe. Daarom is het belangrijk dat er een resultaat komt waarmee de spaarpot ook echt gevuld kan blijven. Dat kan door aan de ene kant meer te ontwikkelen, daar heb ik het net al over gehad en aan de andere kant door niet in een vroeg stadium al die opbrengsten kleiner te maken.  

Voorzitter,

We stellen de klimaatdoelen hiermee niet ter discussie, maar wel de aanvullende ambities die de opbrengst van projecten verder naar beneden halen of ze zelfs enorm kunnen vertragen wat weer de nodige nadelen met zich mee kan brengen. Die euro’s kun je dus niet meer besteden aan de toekomstige toonaangevende investeringen die de stad nodig heeft. Want als we de winst uit een project al halveren door extra ambities of mogelijk zo ver reduceren dat er heel weinig winst meer over blijft, dan is de helft van weinig gewoon bijna niets geworden voor de SIA. 

Hoe ziet de wethouder zijn verantwoordelijkheid om die SIA aan te vullen en wat brengen bovenwettelijke eisen voor dillema’s met zich mee? 

Want voorzitter om af te ronden, het grondbedrijf zorgt voor een financiële armslag die we kunnen inzetten om de toekomstige toonaangevende projecten in Zwolle te faciliteren. Daar moeten we de juiste keuzes voor maken en de VVD wil dat doen om de stad ook in de verdere toekomst de mooie en bruisende stad te laten blijven en daar draagt een goed vastgoedbedrijf enorm aan bij.

Voorzitter, dank u wel."