Debat uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed 2022

debat mpv.jpg

Door Marike Oranje op 24-01-2022

De vraag naar bedrijventerreinen is groter dan verwacht en dat is positief. Voor wonen zal de vraag hoog blijven. We zijn blij met het aangekondigde strategisch verwervingsplan. En we vragen of er meer nodig is op de economische factoren Zwolle als vestigingsstad zo in trek te houden voor wonen, werken en leven. Lees Annemee’s hele bijdrage:

 

"Als er iets is gebleken het afgelopen jaar Zwolle, in een heel bijzonder jaar met heel veel onverwachte uitdagingen, een stad is met veerkracht die in trek is gebleven als fijne stad om te wonen, werken en leven. Die veerkracht en positieve blik zien we terug in deze nota van uitgangspunten. Want waar er sprake was van een naar nu gebleken voorzichtige prognose van bedrijven die zich in onze stad willen vestigen, zien we dat die prognose ruimschoots gehaald zal worden. En dat is een goede beweging voor onze stad.

Die beweging wil de VVD ondersteunen en bij het economisch perspectief hebben we aandacht gevraagd voor het verzekeren van ruimte voor die extra banen en locaties.

Mijn fractie is daarom erg blij met de aankondiging in de nota van uitgangspunten van het voornemen te komen tot een strategisch verwervingsplan, toe te passen voor het verwerven van gronden. Daarmee laat dit college zien dat ze uitbreidingsambitie hebben en dit concreet willen uitwerken. Wij hebben hier als fractie in het debat over de MPV om gevraagd en zijn positief het nu terug te lezen in deze nota van uitgangspunten MPV. De VVD heeft daar aanvullend nog een vraag aan de wethouder bij. Namelijk is een strategisch verwervingsplan alleen voldoende of is er daarnaast meer nodig? Namelijk als we die gronden vervolgens willen benutten voor onder andere die banen, dan moeten we wel het vestigingsklimaat hebben waardoor bedrijven kiezen voor Zwolle om zich te vestigen.

Daarbij is bereikbaarheid en ontsluiting een belangrijke factor die door bedrijven mee wordt genomen in de afweging zich in onze mooie stad te vestigen. Hoe kijkt de wethouder naar de koppeling vanuit dat strategische verwervingsplan naar de economische factoren, nodig om die gronden in trek te laten zijn? Ziet de wethouder daar net zoals de VVD fractie het belang met de inzet van de SIA voor de grote strategische projecten om daadwerkelijk grote ontwikkelingen die een bijdrage hebben in deze economische aantrekkelijkheid vorm te kunnen geven?

We lezen in de MPV terug dat de beschikbaarheid van geschoold personeel een belangrijke rol speelt. En daar leest mijn fractie een hele belangrijke link naar het onderdeel woningbouw. En vanuit het economische perspectief, die een groei laat zien, zal er een aanhoudende vraag naar woningen zijn. De zorg die opgenomen is in deze nota dat er en ik citeer: ‘vooralsnog geen gemeentelijke grondexploitaties zijn vastgesteld die voorzien in een woningbouwprogramma van enige omvang na 2026’ deelt mijn fractie geheel. Gezien de vaak lange looptijden van procedures om te komen tot een plek met nieuwe woningbouw van enige omvang wil de VVD dat er snelheid gemaakt wordt in het maken van een keuze voor zo’n locatie. En wat zou het dan mooi zijn dat we na die keuze kunnen inzetten op het versnellen van procedures zodat er daadwerkelijk sneller gebouwd zou kunnen worden.

De nota van uitgangspunten die voorligt straalt voor de fractie van de VVD uit dat het feit dat Zwolle een aantrekkelijke stad is te wonen, werken en leven niet vanzelfsprekend is en dat we daar de juiste keuzes voor moeten blijven maken. Kijkend naar wat onze stad nodig heeft dat klimaat kwalitatief goed te houden en te verbeteren waar mogelijk."