Debat middenhuurverordening

tierra-mallorca-JXI2Ap8dTNc-unsplash.jpg

Door Sanne van de Kamp op 03-06-2022

'Door de betaalbaarheid te reguleren gaan we de beschikbaarheid niet vergroten. Door woningen goedkoper te maken komen er namelijk niet meer woningen bij. Die zullen we toch eerst moeten bouwen', aldus Annemee afgelopen maandag tijdens het debat over de middenhuurverordening. Lees hieronder Annemee's hele bijdrage.

'Voorzitter,

Om eerlijk te zijn vindt mijn fractie het jammer dat we vandaag een debat hebben over een voorgestelde verdere regulering van de woningmarkt. Want de noodzaak om het met elkaar te hebben over dit soort maatregelen is een gevolg van het nog steeds onvoldoende beschikbare en betaalbare woningen in Zwolle te hebben en te bouwen. Daar zit dus voor de VVD het meest belangrijke punt in naast het bespreken van deze verordening. In het afgelopen ronde tafel gesprek hierover kwam dit ook vanuit diverse aanwezige partijen naar voren.

Want voorzitter, door de betaalbaarheid te reguleren gaan we de beschikbaarheid niet vergroten. Door woningen goedkoper te maken komen er namelijk niet meer woningen bij. Die zullen we toch eerst moeten bouwen. En de aantallen die er nu in Zwolle bij komen zijn verre van een oplossing en om dan toch invloed te krijgen op de betaalbaarheid ligt er nu een verordening middenhuur voor. De VVD wil benadrukken dat daarmee de focus op beschikbaarheid zeker niet minder kan en mag worden. Is de wethouder dat met de VVD eens?

Voorzitter,
Over de verordening zelf heeft mijn fractie een aantal vragen en aandachtspunten.

Als eerste hebben wij grote zorgen over het effect van stapelen van regelingen. Er wordt ook vanuit het Rijk gewerkt aan een vorm van regulering van de middenhuursector en wat wij willen voorkomen is dat er door een stapeling van lokale en Rijks regelingen de markt op slot wordt gezet. Kan de wethouder aangeven hoe er afstemming plaats vindt en hoe er rekening gehouden gaat worden met deze mogelijke nadelige effecten. Bijna 4 jaar geleden was er een vergelijkbare situatie met de uitwerking van het pakket aan maatregelen in Zwolle en mogelijke regelgeving vanuit het Rijk. Onze motie destijds om te anticiperen op samenhang en monitoring op het effect op de Zwolse woningmarkt overwegen we daarom up te daten naar de huidige situatie.

Daarnaast hebben we gehoord dat deze 10% middenhuur alleen bij grotere projecten ingezet kan worden. Kan de wethouder aangeven over welke grotere projecten het dan gaat waar sprake kan zijn van deze toepassing? En daarbij ook welke type woningen minder gebouwd zullen worden om deze 10% middenhuur mogelijk te maken? Gaan we dan geen verschuiving van het probleem creëren? Hoe ziet de wethouder dat?

Mijn fractie heeft altijd benadrukt dat inzetten op doorstromen het uitgangspunt moet zijn bij de ontwikkeling van woningen, vandaar dat we de beschikbaarheid in alle categorieën moeten vergroten. En daarnaast moeten de woningen ook passend zijn bij de woonwensen van de toekomstige bewoners. Want mijn fractie gelooft niet dat het merendeel van de mensen altijd in een appartement wil wonen in elke levensfase. Hoe ziet de wethouder dat?

Samengevat voorzitter,
Inzetten op regulering voor betaalbaarheid heeft zeker niet onze voorkeur en is voor ons dan ook alleen mogelijk als we het in samenhang blijven zien met beschikbaarheid. Een betaalbaar en passend huis moet voor iedereen in Zwolle beschikbaar en haalbaar zijn. Dus wat ons betreft blijven we vooral inzetten op Bouwen, Bouwen, Bouwen.

Dank u wel.'