Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2023

vastgoed.png

Door Branco Schoenaker op 26-06-2023

Vanavond hebben we het over de Meerjaren Prognose Vastgoed. Een financieel document dat iets zegt over hoeveel geld we vorig jaar hebben verdiend met ons grondbeleid. De MPV laat al jaren een positief beeld zien en ook dit jaar kunnen we meer dan 20 miljoen euro bijschrijven.

Dit geld kunnen we gebruiken om onze stad mooier te maken. En daarmee is de MPV veel meer dan alleen een financieel document. Het gaat namelijk om de toekomst van Zwolle: via grondbeleid zorgen we voor veel meer huizen in plaats van kippenhokken. Zorgen we voor bedrijfskavels voor alle ondernemers die zich hier willen vestigen. En zorgen we voor voldoende toekomstig verdienvermogen van de stad.

Over dit verdienvermogen wil ik het hebben. We hebben grote ambities in de komende jaren: de binnenstad moet autoluw worden en er moeten duizenden woningen worden gebouwd bij de Spoorzone en Zwartewaterallee. Deze ambities moeten ergens van betaald worden. In de strategische investeringsagenda zegt het college dat ze nog 224 miljoen euro tekort komt. Daar bovenop komen nog de tientallen miljoenen voor de spoorterminal Hessenpoort, het nieuwe station Zwolle-Zuid en verschillende mobiliteitshubs. In totaal meer dan 300 miljoen euro. De wethouder heeft geen creditcard van 300 miljoen euro, dus hoe gaat zij al haar ambities betalen?

Tegelijkertijd zien we dat bouwkosten stijgen, de energieprijzen stijgen, de rente stijgt, de stikstofcrisis nog niet is opgelost, er steeds meer eisen worden opgelegd aan woningbouw en er grote geopolitieke spanningen zijn. Kortom: er zijn een heleboel risico’s in de woningmarkt. Dat zien we ook in deze MPV, waar we voor het eerst minder winst verwachten in Stadshagen. Onze fractie vindt dit een risico voor de gemeente. Houdt het college rekening met verschillende scenario’s voor de vastgoedmarkt? In de komende 4 jaar verwacht het college 80 miljoen euro aan winst te nemen uit de MPV. Wat als dit bedrag gehalveerd wordt?

En juist in deze onzekere tijden kiest het college ervoor om meer risico te nemen. Ze wil actiever grondbeleid voeren en wil meer risicodragend deelnemen in gebiedsontwikkelingen. Over het algemeen doen bedrijven dat, maar in zo’n geval neemt de gemeente het risico. Oftewel: een bedrijf krijgt het niet winstgevend, dus stapt de gemeente in. Welk afwegingskader gebruikt het college hiervoor? En de accountant stelt in haar verslag vast dat het huidige kader voor het grondbeleid erg beperkt is. Kan de wethouder in het najaar een opinienota grondbeleid aan de raad voorleggen, zodat raad en college met elkaar in debat kunnen? Onze fractie overweegt een motie.

Afrondend. Op dit moment is ons grondbedrijf nog volop winstgevend, maar dit kan in de toekomst veranderen. Laten we alles doen wat nodig is om dit verdienvermogen te behouden. Laten we financieel degelijk beleid voeren met duidelijke kaders. En laten we grondbeleid voeren waar onze inwoners van profiteren.