Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2022

WhatsApp Image 2022-06-28 at 10.13.28 AM.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 28-06-2022

'Naar Zwolle gekomen voor de liefde. Een warm ontvangst en een heerlijke cultuur, maakten dat ik mij er direct thuis voelde. Dé plek om kinderen groot te brengen. Een stad waarvoor ik me wil inzetten', aldus Jos Lippmann gisteren in zijn maidenspeech in de gemeenteraad. Hij voerde het debat over de Meerjaren Prognose Vastgoed 2022 en vroeg; 'Kunnen mijn kinderen en die van andere Zwollenaren in de toekomst nog vertrouwen op dezelfde veilige en stabiele standaard die Zwolle- u en mij nu biedt?' Lees hieronder Jos' hele bijdrage of klik hier om Jos' bijdrage terug te kijken.

'Voorzitter,

Zes jaar geleden verhuisde ik vanuit Twente naar Zwolle. Dit deed ik voor de liefde. Deze liefde is ruim beloond. Met mijn liefdevolle vrouw -een echte Zwolse- kreeg ik twee kinderen. We deden een woonrondje Zwolle; de Zeeheldenbuurt, Stadshagen en we hebben nu een heerlijk huis in Zwolle Zuid betrokken. Zwolle als stad, heb ik in mijn hart gesloten. Een warm ontvangst en een heerlijke cultuur, maakten dat ik mij er direct thuis voelde. Zwolle voelt veilig en stabiel. Dé plek om kinderen groot te brengen. Een stad waarvoor ik me wil inzetten. En met die motivatie sta ik hier, als VVD- burgerraadslid.

De MPV is een flinke kluif voor een maidenspeech. En dat in drie minuten. Het Zwols vastgoedbeleid, staat er als gevolg van behoedzaam en consistent beleid -financieel- goed voor. We lezen dat de afgelopen vier jaar € 58,8 mln. aan tussentijdse winst genomen. Dit jaar wordt daar € 27,3 mln. aan toegevoegd. Dit zijn serieuze bijdragen, waarmee we kunnen investeren in onze stad, voor álle inwoners. Willen we dat in de toekomst kunnen blijven doen, dan hebben we een gezond grondbedrijf nodig. Dat is altijd de insteek van de Zwolse VVD geweest.

Voorzitter, toekomstvast grondbeleid is nodig. We zijn bijna door onze voorraad warme bouw- en ontwikkelgronden heen en er zijn signalen voor een andere dynamiek binnen de vastgoedportefeuille op langere termijn. Hierdoor kunnen positieve resultaten in de toekomst onder druk komen te staan. Denk aan de geopolitieke spanningen (Oekraïne), de effecten van de coronacrisis (vacatures) en stikstof (vertraging/bouwkosten). Voorzitter let wel, dit zijn volgens de Zwolse VVD geen excuses om juist niet-, maar redenen om juist wél aan de slag te gaan. De SIA versterken, uitleglocaties aanwijzen, gronden warm maken, en gaan bouwen!

Voorzitter, mijn vragen aan de wethouder op basis van de MPV zijn dan ook simpel:
Wanneer we de MPV afzetten tegen het coalitieakkoord dan zien we minnen in de uitgave van kavels, minnen in de investering in warme gronden, doorzien we minnen als gevolg de verhoging van de KEC-ambities, én zien we minnen in het aantal nieuw gebouwde woningen. Hoe verzorgt de wethouder een stabiele, toekomstvaste strategie op het grondbeleid in de zojuist geschetste toekomst? En specifieker:

We zien in de MPV te weinig acties als gevolg van de eerder door mij benoemde risico’s, in relatie tot het toekomstige investeringsvermogen van de stad. Hoe voorzien we dat toekomstige opbrengsten van het grondbedrijf gedegen blijven, en we elders geen euro’s uitgeven, voordat we deze verdient hebben? Kunnen mijn kinderen en die van andere Zwollenaren in de toekomst nog vertrouwen op dezelfde veilige en stabiele standaard die Zwolle- u en mij nu biedt? Kortom, is er met het huidige beleid in de nabije toekomst, voldoende weerstandstandsvermogen beschikbaar, of hongeren we langzaam de gans met de gouden eieren uit? Het zou raadzaam zijn als het college nu al scenario’s ontwikkelt, of in ieder geval onderzoek doet naar: hoe er onder minder mooie omstandigheden een stabiele investeringstroom voor de SIA blijft bestaan. Kan de wethouder dit gaan doen? Hiertoe overweegt de Zwolse VVD een motie.'