Debat Jaarstukken 2021 en Beleidsrapportage 2022

WhatsApp Image 2022-06-27 at 9.01.20 PM.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 29-06-2022

Afgelopen maandag debatteerde de gemeenteraad over de Jaarstukken van 2021. 'Als de nood hoog is zijn er maar een aantal keuzes. Of bezuinigen. Of ambities verlagen. Of belastingen omhoog. En wij maken ons zorgen waar dit naar toe zou gaan.' En die laatste keuze zullen wij niet zomaar steunen. Lees hieronder Jeroen's hele bijdrage of kijk hier Jeroens hele bijdrage terug.

'Voorzitter,

In 2020 deed de “anderhalvemetersamenleving” haar intrede en werd zelfs woord van het jaar. En waar we misschien hoopten in 2021 weer normaal te kunnen leven, kwamen we bedrogen uit. Alweer een jaar met corona, lockdowns, zelftesten. Schulden voor ondernemers, steunpakketten en regelingen.

En ondanks al die uitdagingen blijft Zwolle het erg goed doen. En de Zwolse VVD wil het vorig en huidig college daarmee complimenteren. De gemeentelijke financiën zijn donkergroen. Dat komt omdat we in zware jaren niet bij de pakken neer gaan zitten, maar de hand aan de ploeg slaan. Met mooie resultaten.

Wat te denken van de omgevingsvisie die in 2021 is vastgesteld. Een mooie leidraad voor een Zwolle van morgen. Waarin iedereen een plek heeft om te wonen, te werken en te recreëren. Een Zwolle waar we uitdagingen van de toekomst aangaan op het gebied van energie, warmte en wonen.

Maar ook de nieuwe WRZV hal. Waar jong en oud genieten van sport op hun niveau en mee kunnen doen. Of het stationsplein. Waarmee Zwolle een rode loper naar de binnenstad uitlegt voor inwoners en bezoekers.

Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er in de wereld gebeurd. De verschrikkelijke situatie in Oekraïne, waar mensen vechten voor hun leven en sterven voor hun vrijheid. De gevolgen zien we om ons heen. Geopolitieke spanningen vinden hun weg naar Zwolle en naar de portemonnee van de gemeente en onze inwoners.

En met deze spanningen en de bedreigingen in de economie staat het financieel kader van het coalitieakkoord onder spanning. En uiteraard gaan wij als VVD niet over de investeringen van dit college. Maar als de nood hoog is zijn er maar een aantal keuzes. Of bezuinigen. Of ambities verlagen. Of belastingen omhoog. En wij maken ons zorgen waar dit naar toe zou gaan.

Lokaal staan de opbrengsten onder druk. Veel Zwollenaren zoeken een passende en betaalbare woningen, maar helaas worden er te weinig woningen opgeleverd. Hoe denk de wethouder dat de bouwproductie kan worden opgeschroefd. Want daar liggen mogelijkheden voor het verdienvermogen. Hoe legt de wethouder uit aan de woningzoekers dat hij miljoenen heeft geïnvesteerd in grond die braakt blijft liggen? Hoe legt hij uit dat hij 70 hectare grond in eigendom heeft, maar daar geen woningen op wil bouwen?

De Zwolse VVD vreest dat dit als een boemerang bij ons zal terugkomen. Waar we dit jaar nog 27 miljoen winst hebben kunnen nemen op grondposities ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. En hoe betalen we dan nog de ambities die het college heeft gepresenteerd? Voorzitter, is de wethouder bezig met scenario’s waarin deze veel lagere grondopbrengsten worden meegewogen?

Want, voorzitter, de grondopbrengsten zijn al jaren de dobber waar de gemeentelijke begroting op drijft. Het is de pinpas waarmee we tegenvallende resultaten kunnen opvangen. Tegenslagen zoals de wethouder Jeugd de afgelopen jaren meermalen heeft gepresenteerd. In 2021 hebben we bijna 5 miljoen meer uitgegeven. En de wethouder verwacht ook in 2022 bijna 3 miljoen meer nodig te hebben. We laten de Zwolse jongeren niet vallen. Zeker niet. Maar zetten wel vraagtekens bij de verwachting van dit college die volgend jaar een besparing op jeugd verwacht. Voorzitter, hoe realistisch is die besparing? Wat nou als we dat niet halen? We vragen de wethouder welke scenario’s worden uitgewerkt voor het geval deze besparing niet haalbaar blijkt?

De Zwolse VVD vroeg al eerder aandacht voor het Sociaal Wijkteam. De kosten zijn hoog, werkdruk is groot en de administratieve belasting is zwaar. Het aantal Zwollenaren dat wordt geholpen is bijna 4x zo hoog als 7 jaar geleden. En daarom trekt het college meer geld uit voor het SWT. We hebben de indruk dat het SWT wordt gezien als het 1000 dingen doekje. Een situatie waar we ons zorgen over maken en de afgelopen periode aandacht voor hebben gevraagd en blijven vragen. Met name omdat een beleidskader voor de opdracht aan SWT ontbreekt.

Voorzitter, afrondend, de Zwolse VVD er niet gerust op dat dit college tegenvallers in de begroting oplost zonder daarbij de portemonnee van de Zwollenaar te moeten raken. Dit college zet de deur open om lokale belastingen te verhogen om ambities waar te maken. Voorzitter, een klein rekenvoorbeeld. Om de tekorten op jeugdzorg op te kunnen vangen moet de OZB met 10% omhoog en het compenseren van opbrengsten uit het grondbedrijf zou zelfs voor een stijging van 50% kunnen zorgen.

We kijken terug op een financieel goed jaar in een dynamische wereld. Maar we maken ons ook zorgen over de betaalbaarheid op termijn. U kent onze partij als optimisten en doeners. En we willen graag met het college de handschoen oppakken voor de uitdagingen waar onze stad voor staat. Maar dan wel met de inwoners en niet alleen op kosten van de inwoners.

Dank u wel.'