Debat Jaarstukken 2020

photo-1571325597774-b4ac352cb3dc.jpg

Door Marike Oranje op 21-06-2021

Tijdens de behandeling van de jaarstukken van 2020 heeft Annemee namens de fractie complimenten naar de getroffen ondernemers gemaakt voor hun doorzettingsvermogen, creativiteit en innovatiekracht. We vragen het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze ondernemers zo lang dat nodig is te blijven ondersteunen. Lees hier haar hele bijdrage:

"Voorzitter,

15 maart 2020 kwam het bericht met grote impact. De horeca moest dicht, de scholen sloten hun deuren en mensen moesten thuis werken. Dit zal voor een ieder effect gehad hebben, maar vooral voor ondernemers en ZZP’ers die hun werk en inkomen zagen verdwijnen was dit enorm. Hoe lang het zou duren was toen niet te voorzien en dat we nu bijna 16 maanden later weer richting het echt heropenen van de samenleving gaan is natuurlijk geweldig. 

Voorzitter, 16 maanden is een hele lange tijd en mijn fractie wil complimenten maken voor het doorzettingsvermogen, de creativiteit en innovatiekracht van de getroffen ondernemers. De gemeente is daarbij niet achtergebleven, door snel te helpen waar nodig en mogelijk. Denk aan de inzet van de TOZO, de parkeerruimte op het grote kerkplein en de verruimde terrassen. Dit is gedaan door medewerkers die grotendeels vanuit huis moesten werken. Vanuit mijn fractie de complimenten naar het college en het ambtelijk apparaat dat de schouders eronder heeft gehouden in deze uitdagende tijd. 

Voor de genoemde voorbeelden heeft mijn fractie extra aandacht gevraagd met onze aanpak-Corona plannen. Nu we gaan naar de heropening kan het beeld ontstaan dat we per direct weer terug gaan naar normaal, maar voor velen zal dat toch een aanloop nodig hebben, want ga maar na, velen hebben geen reserves meer en kijken tegen een opgebouwde schuld aan. Steunpakketten zullen afgebouwd worden en dan zijn deze ondernemers nog niet uit hun eigen crisis. Om daaruit te komen zouden we het college willen vragen wat er voor mogelijkheden zijn om deze ondernemers nog te steunen zolang als dat nodig is. We denken daarbij aan het helpen bij bijvoorbeeld omscholing, een makkelijk en toegankelijk schuldentraject of bij tekorten aan personeel makkelijke toegang tot beschikbare mensen. Ziet het college mogelijkheden dit soort ondersteuning  zo lang als nodig te blijven bieden? 

Daarbij is er vaak wat flexibeler met bepaalde administratieve rompslomp omgegaan (makkelijker vergunningen verstrekken, Tozo verstrekken). Kan het college daar lessen uit trekken en de goede ervaringen behouden? Kunnen we een onderzoek doen welke bureaucratie (paarse krokodillen) we niet meer terug hoeven te zien? Hier horen we graag een reactie op van de wethouder.

Voorzitter,

Dat Corona een uitwerking heeft gehad op persoonlijke situaties en mogelijke zorgvragen van mensen is duidelijk. Maar om dat als uitgangspunt te nemen voor een herijking van de besparingen uit de hervormingsagenda gaat voor mijn fractie wel een stap te snel en te ver en doet tekort aan het doel van de hervormingsagenda. De voorgestelde verbeteringen in bijvoorbeeld de jeugdzorg zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dat uitgangspunt loslaten is voor de VVD niet wenselijk, want goede en warme zorg die betaalbaar is nu en in de toekomst blijft voor ons bovenaan staan en daar zijn de acties in de hervormingsagenda allemaal naar terug te leiden. Ook de afspraken over de budgetten en verdeling daarvan willen we niet zo maar ter discussie stellen. Corona is een uitzonderlijke periode geweest, maar daardoor zijn de uitgangspunten niet veranderd. Een nieuwe systematiek voor de budgettenverdeling binnen de hervormingsagenda zijn wij geen voorstander van. Kan de wethouder aangeven hoe zij kan borgen dat het budgetrecht van de raad zal blijven zoals afgesproken?

Voorzitter er is het afgelopen jaar ook veel geleerd en natuurlijk is er een kans dat er bij zoveel nieuwe dingen fouten worden gemaakt. Een belangrijk spreekwoord is: Van fouten kun je leren. 

Dat kan met een goede leerloop, zodat je meer kan inzetten op het voorkomen van fouten. Het is nog niet definitief maar het wettelijk kader zal zo worden dat het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording moet afgeven. Zwolle kent het 3 lijnen model en dat betekent dat er een 1e lijn uitvoering, een 2e lijn check en een 3e lijn controle is. Zwolle steunt erg op de 3e lijn en de VVD kan zich zeker vinden in het advies van de accountant om met deze aankomende aanpassing dit juist meer naar de eerste lijn te brengen en daardoor dus meer inzetten op fouten voorkomen. Kan de wethouder aangeven of ze dat voordeel ook ziet en of dat een beweging kan zijn die Zwolle in de toekomst wel gaat maken?

Voorzitter, tot slot, 2020 is een erg bijzonder jaar geweest en nu we aan de rand staan van de heropening van onze mooie stad kijken we terug op een jaar met uitdagingen, met een financieel goed resultaat en een goedkeurende verklaring van de accountant waar wij complimenten voor geven. We kunnen voorzichtig positief naar de komende periode kijken, zonder de gevolgen van het afgelopen jaar uit het oog te verliezen en wensen het college daar veel succes bij. 

Dank u wel."