Debat invoeren tarief op restafval

WhatsApp Image 2022-09-26 at 22.01.32.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 27-09-2022

In het debat over het tarief op restafval benoemde @jrfdoornboos gisteren onze zorgen;

❗Er is een te klein verschil tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.
❗Alle Zwollenaren moeten op tijd in de gelegenheid zijn om afval te scheiden.

 

De wethouder gaat onderzoeken of Rotterdamse software om bijplaatsing te voorkomen ook in Zwolle kan worden gebruikt. Om het voorstel te verbeteren overwegen we moties over eenpersoonshuishoudens, ROVA dividenden en het faciliteren van inwoners. Lees hieronder Jeroens hele bijdrage of bekijk hier Jeroens hele bijdrage terug.


'Voorzitter,

Het is altijd een bijzonder moment om op deze plek het woord te mogen doen. Vandaag een beetje extra bijzonder omdat mijn neefje, met 17 jaar inmiddels neef, op de publieke tribune zit. Als onderdeel van zijn opleiding volgt hij dit debat en ik heet hem in het bijzonder van harte welkom.

De keuzes die wij in deze zaal maken hebben impact op het leven van Zwollenaren. Soms is de beslissing abstract, maar deze keer is het concreet. Dit besluit heeft invloed op elke wandelingetje naar de ondergrondse afvalcontainer. En natuurlijk willen we dat inwoners veel bewegen, maar deze wandeling willen we beperken.

Voorzitter, al eerder heeft de raad besloten de kosten voor restafval variabel te maken. Onze fractie was voorstander van het Zwolse Belonen, mits alle inwoners voldoende in de gelegenheid zijn om te scheiden. We constateren dat dat nu nog niet het geval is. Enkele honderden huishoudens moeten nog worden gefaciliteerd. We vragen de wethouder of hij kan garanderen dat elke inwoner op tijd is gefaciliteerd en kan wennen aan de nieuwe situatie.

Het kleine verschil tussen eenpersoons en meerpersoonshuishoudens is voor onze fractie niet uit te leggen. De constatering dat een eenpersoonshuishouden na twee zakken per jaar meer gaat betalen is bizar. Eerder hebben we gevraagd naar meer differentiatie in samenstelling van huishoudens. De toezegging die we daarover hebben gekregen wordt nu snel verworpen, terwijl het administratief wel kan. We overwegen een motie om de differentiatie van huishoudens toch in het systeem te verwerken.

Voorzitter, op twitter zien we veel beelden van bijplaatsingen en dumpingen. We zien branden bij Talentenplein. We horen op verjaardagen dat restafval dan wel bij PMD gaat. We zien steden zoals Arnhem die stoppen met Diftar vanwege bijplaatsingen. Daar maken we ons zorgen om. De handhaving hiervoor is beperkt, terwijl de impact op de stad groot is. Hoe denkt de wethouder deze negatieve effecten met het beperkt budget tegen te gaan? In bijvoorbeeld Rotterdam werken ze aan software die bijplaatsing herkent en doorgeeft. Zou hij daar naar willen kijken?

Het doel om te komen tot 100kg is helder. Terwijl we afrekenen per zak. Het lastige is dat we daarmee twee grootheden vergelijken. De kilogrammen en het aantal zakken. Uit onze vragen blijkt dat het 2,5 miljoen kost om containers te voorzien van een meetsysteem. Dat is veel geld. De wethouder kondigt wel een pilot aan voor aanbieden van kleine hoeveelheden maar niet voor weging. We vragen de wethouder of hij ook een pilot met weging wil overwegen.

Voorzitter, Als we niets doen om afval te reduceren is dat slecht voor ons huishoudboekje. De kosten gaan omhoog en we moeten nu al jaarlijks bijleggen op dit dossier.

Om kostendekkend te bepalen is het belangrijk een helder financieel systeem te hebben waarbij alle inkomsten en uitgaven zijn verwerkt. Onze fractie is daarom voorstander om de ROVA dividenden te verwerken in de afvalvoorziening en niet in de algemene middelen. Juist omdat kostendekkend het uitgangspunt is. We overwegen een motie of amendement hierover. ROVA maakt winst door het afval van Zwollenaren en kostendekkend kan alleen worden bepaald als deze winst als inkomsten worden verwerkt.

In dat licht vragen we de wethouder wat er is gedaan met de aangenomen VVD motie om met ROVA te spreken over efficiency? We vragen van de Zwollenaren een grote bijdrage om tot de doelstellingen te komen en we verwachten van ROVA hetzelfde.

Voorzitter, onze fractie heeft meerdere gesprekken gehad over dit onderwerp. Goede gesprekken met inwoners en bedrijven. Het principe van de vervuiler betaald kunnen we onderschrijven. Zowel vanuit milieu als vanuit financieel oogpunt. Maar zijn alle voorwaarden dusdanig dat alle inwoners de mogelijkheid hebben en zijn de kosten dan eerlijk verdeeld. Dat vragen wij ons af. Dat maakt ook dat wij op dit moment nog niet kunnen beoordelen of dit voorstel klaar is voor een ingrijpend besluit.'