Debat integrale handhaving Sociaal Domein

pexels-matthias-zomer-339620.jpg

Door Monique Bakker op 30-08-2021

Een foutje is geen fraude, maar fraude is en blijft wel misbruik. De VVD is positief dat er zo naar gekeken zal worden. Dus wil de VVD wel dat daar voldoende aandacht en aanpak voor is en blijft. Zorgcowboys moeten we blijven aanpakken.

Lees Annemee's hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Als je zorg nodig hebt wil je er van uit kunnen gaan dat er juiste, goede en liefdevolle zorg beschikbaar is. Dat wil je zowel voor jezelf als voor je dierbaren. In Nederland hebben we een goed zorgstelsel en is zorg dichtbij de mens ingericht. En vanavond hebben we een debat over uitvoering van de reeds goedgekeurde visie op de Integrale Handhaving Sociaal Domein en dat is goed. Bewust frauderen of misbruik maken van de regels waardoor zorg gelden niet terecht komen bij de mensen die dat nodig hebben is voor mijn fractie onacceptabel.

Want ik ben niet van de school die zegt dat we als gemeente vol wantrouwen onze inwoners moeten benaderen, verre van zelfs. Maar ik ben ook niet van de school die de ogen sluit voor onacceptabel gedrag door fraude en oneigenlijk gebruik. Want dit heeft ontzettend vervelende effecten. Denk aan het verlies van vertrouwen van inwoners in hun zorgaanbieders en ons sociale stelsel. Of het feit dat fraude door aanbieders betekent dat uiteindelijk mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Of het feit dat we gemiddeld €570.000 verliezen aan bijstandsgeld door fraude. Dat is geld dat niet ingezet kan worden mensen naar werk te helpen.

Voorzitter, eerder in een debat over ditzelfde onderwerp heeft mijn collega al gevraagd naar meer mogelijkheden voor het bestrijden van misbruik door aanbieders. Wordt er voldoende ingezet op screening vooraf waar verschillende methoden voor zijn. De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft een nieuw model ontwikkeld  het zogenoemde Barrière-model om het zorgcowboys zo lastig mogelijk te maken. Dat model wordt in Almelo al toegepast. Heeft de wethouder daar al de tips en tricks van opgehaald en meegenomen? En hoe staat het met het ‘three-strikes-you’re-out’-principe. Wordt dat ook regionaal voor zorgaanbieders toegepast? Graag een reactie van de wethouder daarop.

Voorzitter, wij krijgen signalen dat er op een niet-transparantie manier locaties in Zwolse woonwijken zijn waar aanbieders mensen met begeleiding huisvesten. Deze instellingen doen dat niet op een manier waarbij er volgens het ‘welkom in mijn wijk’-protocol gewerkt wordt. Er is in meerdere steden in Nederland sprake van deze onwenselijke ontwikkeling. In Kampen heeft men daarvoor een Taskforce Zorgelijke Zorgaanbieders gehad om hier handhaving op in te stellen en daar is een advies uitgebracht strengere vergunningsprocedures hiervoor in te stellen. Ziet de wethouder hier mogelijkheden in voor Zwolle? We overwegen een motie.

Voorzitter, in het handhavingsbeleid wordt nadrukkelijk gesproken van het verschil tussen een fout en misbruik of fraude en daar is de VVD het helemaal mee eens. Inzetten op duidelijkheid en begrijpelijkheid vooraf maakt de foutkans een heel stuk kleiner, niet nul dus er moet altijd rekening gehouden dat het een fout kan zijn. En als iemand een fout maakt dan moet er niet gelijk gesproken worden over een fraudeur.

Maar voorzitter, dan blijven er helaas nog steeds wel mensen over die inzetten op misbruik. Daarom is de VVD positief dat medewerkers training gaan krijgen om misbruik te herkennen en te kunnen signaleren, maar bij een simpele fout niet spreken van een fraudegeval. Wat mijn fractie nog mist is als er sprake is van een fout hoe er voor gezorgd gaat worden dat die fout voor anderen voorkomen kan worden. Dus hoe gaat de gemeente daar van leren. We horen graag of de wethouder dit specifiek wil opnemen in de lerende organisatie en of er een monitoring kan komen op deze verbeterslagen.

Voorzitter, een fout kan iedereen gebeuren, die kans kunnen we verkleinen door duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren. Maar misbruik en fraude van gelden die voor kwetsbare mensen bedoeld zijn moeten we altijd aanpakken en tegengaan. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten. En de VVD sluit daar zeker de ogen niet voor, zodat geld voor de zorg ook komt bij de mensen die dat nodig hebben. Daar staan wij voor. 

Voorzitter, dank u wel."