Debat herontwikkeling locatie Oving

debat-oving.jpg

Door Marike Oranje op 31-01-2022

Er zijn plannen voor woningbouw bij Oving, midden in de wijk Dieze. VVD Zwolle vindt dit een prachtige kans, want het is hard nodig meer woningen te bouwen. Lees Schelto’s hele bijdrage:

 

"Voor veel Zwollenaren is de locatie Oving, midden in de wijk Dieze, wel bekend. Twee belangrijke wegen kruisen elkaar daar. Of je bent er wel eens langsgekomen. Of zoals ik, als oud Renault eigenaar, ben er wel eens geweest. Wat opviel is dat er altijd veel auto's stonden. "Zou je niet moeten verhuizen om uit te breiden," heb ik de garage eigenaar wel eens gevraagd. "Deze locatie zou ook interessant zijn om te herontwikkelen voor woningbouw." Dit was jaren geleden en ik was kennelijk niet de enige die er zo naar keek.

Wat nu voorligt, verbaast ons dus niet. Het is een logische stap en geeft een zeer mooie kans. Circa 85 nieuwe woningen. Hard nodig in de oververhitte Zwolse huizenmarkt.

Het plan is nog in een onderzoeksfase. Twee maanden geleden is het geagendeerd. De vraag is of ondertussen nog iets is gebeurd? Of heeft het stilgelegen? De komende jaren zouden we als doel moeten stellen prioriteit aan toevoeging van woningen te moeten geven. De woningnood is zeer ernstig. Stel kaders, overweeg plannen, maar voorkom vertragingen en frustraties.

Vorige week hebben we het over het omgevingsplan gehad. De VVD heeft daarin aangegeven dat participatie een belangrijke rol moet krijgen. Ook voor dit plan is het voornemen een participatie traject met de buurt te starten. De initiatiefnemer heeft geleerd van het verleden. De VVD hoopt dan ook dat met de verdere uitwerking, de raad haar verantwoording neemt en vertragingen probeert te voorkomen. Met andere woorden: we moet het niet drie keer over hetzelfde onderwerp hebben. De voorgestelde uitgangspunten lijken ons prima om mee te starten.

De Van Wevelinkhovenstraat en de Willebrandslaan worden aangeduid als stadsstraten. Een voorgesteld bouwblok van 7 à 8 lagen is wat de VVD betreft een acceptabele keuze. En ook wel passend. Hoogbouw geeft twee voordelen: Je hebt meer woningen op hetzelfde stuk grond, waardoor de kostprijs per woning lager wordt. Ten tweede: Er blijft meer ruimte over om te vergroenen in het maaiveld. Misschien zouden we ook eens naar de andere hoek moeten kijken van dit kruispunt. Dit heeft nu één bouwlaag en valt straks behoorlijk buiten proportie. Conform de omgevingsvisie zijn de Van Wevelinkhovenstraat en Middelweg ook wijkontsluitingswegen. Wie het nog wil nazien, zie blz. 66 in de omgevingsvisie.

Extra woningen is ook extra verkeer. En met name als op de binnenstadsring doorgaand autoverkeer te zijner tijd wordt ontmoedigd, gaan de voorgenoemde wegen veel belangrijker worden. Hier moet goed rekening mee gehouden worden in het plan. Op dezelfde kaart in de omgevingsvisie staat hier ook onderzoek locatie voor een mobiliteitshub getekend. In combinatie met de ontwikkeling aan de overkant, de Stilohal locatie, zou dit een optie zijn om me te nemen? Het zou voor de wijk Dieze en misschien ook voor de binnenstad een interessante toevoeging kunnen zijn. Wil de wethouder daarop ingaan?

Wij wensen het College veel succes met de verder uitwerking en hopen dat we snel aan de slag kunnen met deze markante plek in Dieze."