Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg

jeugdzorg.jpg

Door Marike Oranje op 08-11-2021

Het dossier Jeugdzorg is complex. Vanwege financiering, wetgeving, tekorten en indiceren. Maar vooral vanwege de kwetsbaarheid voor degene voor wie wij het doen. Het College komt nu met een proeftuin Jeugd naar de raad. Hierin staat voor ons op één dat omgang met jeugd in kwetsbare periodes geen experiment mag zijn. Daarom wil VVD Zwolle weten hoe kwaliteit van zorg hierin gewaarborgd blijft. Innovatie is goed, maar niet ten koste van onze jongeren.

Lees Jeroens hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

We hebben het in deze Raad al vaker gezegd en ik herhaal het nog een keer: als je hulp nodig hebt omdat het even of voor langere tijd niet alleen lukt dan wil je dat snel, goed en dichtbij geregeld hebben. Als gemeente hebben we daar betaalbaar aan toegevoegd. Een terechte toevoeging om de hulp niet alleen nu maar ook in de toekomst te kunnen geven aan iedereen die dat nodig heeft.

Omdat de betaalbaarheid van Jeugdzorg de afgelopen jaren onder druk stond past het Rijk nu vele miljoenen bij. Zwolle ontvangt 12 miljoen euro als compensatie voor de grote tekorten die we afgelopen jaren in de begroting hebben moeten opvangen. Tekorten die we ook uitgebreid in deze zalen hebben besproken. Waar we wakker van hebben gelegen. Tekorten waar we hard aan hebben gewerkt om ze weg te werken, maar waarvan we desondanks het lek maar zeer moeilijk boven hebben gekregen.

Voorzitter, gesterkt door het AEF rapport, waaruit blijkt dat we in Zwolle veel van de goede dingen al op orde hebben, moeten we nu de hervormingsdoelstellingen herijken. We moeten constateren dat ondanks alle goed wil en al het harde werk het niet gaat lukken de besparingen te behalen. Dat is spijtig, maar voor onze fractie is de kous daarmee niet af.

In het debat over de tekorten hebben we aandacht gevraagd voor monitoring en kaderstelling. De kaders over wat onder Jeugdzorg hoort te vallen en wat niet. De wethouder heeft dit ook toegezegd. De monitoring wordt aan gewerkt en ontvangen we in 2022 meer informatie over. Voor wat betreft de kaders wil het college de landelijke agenda afwachten. We volgen deze lijn van uitstel, maar dit mag geen afstel worden. Onze fractie is benieuwd naar de kaders die we gaan formuleren.

Daarnaast komt het college met een experiment, een proeftuin Jeugd, naar de Raad. De proeftuin ‘Samenspel in de Wijk’. Daar wil onze fractie bij gezegd hebben dat de omgang met jeugd, vaak nog kinderen, in een kwetsbare periode geen experiment mag zijn. Het is soms zelfs een kwestie van leven of dood. Het is noodzaak dat zorg aan hen die dat hard nodig hebben altijd wordt geboden. Dat is geen proeftuin, maar bittere realiteit en keiharde noodzaak.

Om in te kunnen stemmen met dit voorstel is het voor onze fractie essentieel om te weten hoe de kwaliteit van zorg is gewaarborgd. Hoe is de continuïteit geregeld tijdens en vooral ook na de proeftuin als deze onverhoopt geen succes blijkt. We overwegen een motie op dit punt.

Onderdeel van de proeftuin is een andere rol en houding van het SWT. Het wijkteam als regisseur in de wijk. Na het AEF rapport waarin wordt voorgesteld het wijkteam ook laagdrempelig zorg te laten verlenen snappen we het voorstel. We ondersteunen het van harte. Goede zorgverleners zijn schaars en moeten worden ingezet waar nodig. Zo lezen we ook de zin in de nota dat het nodig is de capaciteit van het wijkteam kritisch te bekijken, zowel kwantitatief als kwalitatief. En als dat zo’n ding is, voorzitter, waar blijft dan de evaluatie over positionering van het wijkteam? In 2017 heeft onze fractie een motie daarover aangehouden, in 2018 is een evaluatie beschreven en een oplevering in oktober 2021. Maar we hebben nog niets.

Voorzitter, uit de proeftuin blijkt een andere rol van het SWT en wellicht daarmee een voorschot op een positionering die wij niet kennen. Onze fractie heeft ook beelden bij een rol van het wijkteam die we graag willen toetsen aan de evaluatie. Dus een simpele vraag; wanneer ploft deze evaluatie op onze deurmat?

Afsluitend voorzitter, het dossier Jeugdzorg is complex. Vanwege de wetgeving, het indiceren, de financiering of de tekorten. Maar vooral vanwege de kwetsbaarheid van degene waarvoor we dit doen. Voor Jeugd, vaak nog kinderen, die we warme hulp moeten bieden als ze dat nodig hebben. Waar we het verschil kunnen maken in een soms uitzichtloze situatie. Dat hoort in een stad als Zwolle. Daarmee zijn we met z’n allen aan de slag."