Debat haalbaarheidsstudie Fraterhuis

Maidenspeech Thijmen.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 17-05-2022

'Vereerd ben ik om als geboren en getogen Zwollenaar hier achter de blauw-witte vlag mijn bijdrage te mogen doen.’ Zo begon Thijmen gisteren zijn maidenspeech als burgerraadslid. Hij ging in debat over het plan voor het Fraterhuis. Lees hieronder Thijmens hele bijdrage. 

'Voorzitter,

Vereerd ben ik om als geboren en getogen Zwollenaar hier achter de blauw-witte vlag mijn bijdrage te mogen doen. Om op mijn nog jonge leeftijd mee te mogen praten in de gemeenteraad is een groot voorrecht. Iets waar ik dan ook onwijs trots op ben. 

Waar ik ook onwijs trots op ben is onze prachtige stad, die mede dankzij deze raad elke keer weer een beetje mooier kan worden. De stad mooi houden, maar zeker ook verbeteren is waar ik & de VVD heel blij van worden. En nu ligt hier een ambitieus plan voor ons. Het plan voor het vestigen van het Fraterhuis, een skybar en een panorama-dakterras in een deel van het nog te bouwen Handelshuys. Een prachtig cadeau voor de stad. Een iconisch gebouw midden in het centrum, voor iedereen toegankelijk èn met een mooie culturele functie. Wij waarderen het initiatief en zijn enthousiast, echter wel nog met een aantal kanttekeningen:

Allereerst, het kostenplaatje.

Het is natuurlijk leuk om je eigen cadeautjes te kopen. Alleen moet het dan na aankoop wel een cadeau blijven.

Om te beginnen met het Fraterhuis, de VVD zet vraagtekens achter de gekozen manier van exploitatie. De financiële cijfers klinken nog niet heel lekker, 1 miljoen per jaar in het rood voor een filmhuis. Ook zijn de subsidies heel technisch. We verstrekken immers geld via cultuursubsidie die we weer terugontvangen in exploitatiegelden.

De VVD wil dat het Fraterhuis niet verloren gaat en dat deze plek dan altijd beschikbaar blijft voor de stad. Daarvoor is het belangrijk dat de afhankelijkheid van het Fraterhuis van de gemeente niet te groot is. Immers, elke krappe begroting in het stadhuis vormt dan een risico voor het Fraterhuis. Is er over deze duurzame beschikbaarheid van het Fraterhuis eigenlijk nagedacht door de gemeente? Hebben er ook alternatieven op tafel gelegen, en zo ja: Welke?

Er wordt geschreven over een mogelijk risico met de fundering van het pand, weet de wethouder wat de nadelige gevolgen zullen zijn wanneer de fundering onvoldoende blijkt? En zo niet, kan hier onderzoek naar worden gedaan? Ook zijn wij zeer benieuwd wat het college in gedachten heeft met het huidige pand van het Fraterhuis.

Wij zijn ook positief. Een skybar en dakterras met mooi uitzicht over de stad klinkt ons als muziek in de oren. De VVD vindt dat dan ook een prachtige toevoeging aan onze steeds mooier wordende bruisende binnenstad. De VVD vindt het al met al een ambitieus en leuk plan, maar zou graag zien dat de manier van exploitatie verbeterd wordt. Zo blijft het een cadeautje voor de stad. Wij zouden dan ook graag zien dat het college ook kijkt naar constructies zoals in Groningen met het Forum. Zij werken met een tussenpersoon in de vorm van een stichting die het pand exploiteert.

Ook zijn wij van mening dat er goed moet worden gekeken naar parkeren. Uit de ambitie blijkt ondermeer dat het Fraterhuis een bovenregionale functie gaat krijgen. Niet iedereen zal met het OV of de fiets kunnen komen. Hoe gaat de wethouder die ambitie met goede bereikbaarheid faciliteren?

De VVD ziet de toegevoegde waarde van dit plan, het is onze verantwoordelijkheid om goed te kijken naar de lange termijn van zo’n plan. Zodat een cadeau voor de toekomst ook echt een cadeau blijft, en geen klapsigaar uit eigen doos. Wij zien de vervolgstappen van het college dan ook met belangstelling tegemoet!

Dankuwel voorzitter.'