Debat Gebiedsvisie Noorderkwartier

clhox9cbl2ch20iy5tdxjjb7h-noorderkwartier-5.full.jpg

Door Branco Schoenaker op 03-07-2023

Het Noorderkwartier moet een vernieuwend stedelijk centrumgebied worden met 700 nieuwe woningen en veel ruimte voor voorzieningen, werk en cultuur. De wijk Dieze-West wordt hiermee met de historische binnenstad verbonden. Met de ontwikkeling van het Noorderkwartier wordt bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van het Stadshart. Lees de hele bijdrage van Regien hieronder:

We zitten hier vanavond in een toch wel wat kleine donkere ruimte in het Stadhuis. Wanneer we straks naar buiten stappen, stappen we onze mooie binnenstad in. Het resultaat van de investeringen de laatste jaren zie je terug of je nu links- of rechtsaf slaat.

Met de investeringen in het Noorderkwartier wordt ook dit stukje Zwolle een mooier verblijfsgebied. Wij ondersteunen de ambitie en plannen die het college met ons deelt dan ook van harte. Een gebied waar 700 woningen worden gerealiseerd, waar we een nieuw stadspark voorzien en waar ruimte is om te ondernemen.

De VVD heeft langs de lijn van ‘het alternatief op orde’ nog wel een belangrijk aandachtspunt. En daarnaast komen wij met een concreet voorstel. Daarover straks meer.

Alternatieven op orde
Het eerste punt is de ‘alternatieven op orde hebben. En die pak ik langs twee concrete vraagstukken.

De eerste betreft de hubs. En ik vlieg ‘m positief aan. Want wij vragen al langer aandacht voor de sloop van de parkeergarage Noordereiland. Dit vanuit de gedacht dat waar we 790 parkeerplekken wegnemen, er ook een alternatief moet zijn.

En ik wil hier en nu de waardering uitspreken voor het feit dat in deze visie wordt gesteld dat een ‘hubstrategie randvoorwaardelijk is voor de realisatie van het Noorderkwartier’. En dat er mogelijk een tweede hub nodig is omdat de vraag naar parkeren groter is dan wat de Diezerpoort hub aan kan. Fijn dat het college dit ziet en stelt.

Maar, dan toch een vraag. Want het college geeft aan dat de eerste woningen voorzien zijn op de locatie waar nu het Noordereiland gevestigd is. En je zult van de VVD niet horen dat snelheid in woningbouw geen goed idee is. Sterker nog het is keihard nodig. Maar, kan de wethouder bevestigen dat het alternatief voor parkeren niet alleen op papier op orde is, maar ook in praktijk geregeld is voordat we het Noordereiland slopen? Voor de VVD zou dat het uitgangspunt zijn.

De alternatieven op orde hebben slaat voor de VVD ook op de Burg. Drijbersingel. En ook deze wil ik positief aanvliegen. Want, wat ziet het nieuwe Singelpark er op papier prachtig uit! En wellicht wat verrassend, de VVD is er dan ook niet per definitie op tegen om dit een langzaam verkeer route te maken.

Maar, dan de maar.

Want op planniveau hebben we zorg bij de toegankelijkheid voor de huidige bewoners, ondernemers en bezoekers van voorzieningen. Hoe komen ouders van kinderen bijvoorbeeld nog bij de school en klanten bij de ondernemers? Kan de wethouder aangeven wanneer zij vindt dat dit voldoende is geborgd? En de vraag hoe zij hier inwoners en ondernemers bij betrekt?

En op stadsniveau. Hoe en waar gaan we dit opvangen? Want in de startnotitie Ovinglocatie wordt aangegeven te kijken naar de inrichting van de wegen. En ook heeft het college het afwaarderen van de Ceintuurbaan in onderzoek. Ofwel op deelgebieden liggen er allerlei plannen voor het afschalen, maar welke strategie ligt er nu onder? Heel concreet, wanneer mogen we de visie op binnen- en buitenring verwachten? De VVD wil ook hier het alternatief ingeregeld hebben. En, voor een antwoord op die vraag wordt het nu ook echt tijd.

Bewegen
Dan nog een idee vanuit de VVD. Ik sprak net al uit dat het Singelpark een prachtige plek lijkt te worden. Een plek om te recreëren ook. En dat recreëren doen veel Zwollenaren ook door te bewegen.

Jullie zien ongetwijfeld ook vaak mensen lopen of hardlopen langs de gracht. En eigenlijk lezen we in alle gebiedsvisies die zich rondom de binnenstad afspelen, van Hanzeland tot aan het Noorderkwartier, het idee van buitensport en beweging terug. En de VVD vindt dat belangrijk. Zou dat concreet willen stimuleren en verbinden. En het lijkt ons gaaf om dat te doen door het creeren van een aantal beweegroutes door de stad. Routes waar mensen kunnen wandelen, skeeleren of hardlopen, waar mogelijk wat obstakels of beweegtoestellen staan. Niet alleen mooi om de gebieden aan elkaar te verbinden, maar ook een manier om mensen nog meer te stimuleren om te gaan bewegen.  Wij overwegen hierop een motie en zijn benieuwd naar het gedeelde enthousiasme hier.

 

Ik kijk uit naar de reactie van het college ten aanzien van de alternatieven op orde en ook van de beweegroutes.