Debat gebiedsvisie IJsselcentrale

VVD_Zwolle_Ijsselcentrale.jpg

Door Monique Bakker op 31-05-2021

Tijdens de debatronde over de gebiedsvisie van de IJsselcentrale en omgeving heeft Schelto ingezet op de waarde van nieuwe woningen in een tijd van groot woningtekort. De VVD is blij met het voornemen om hier veel woningen te bouwen in combinatie met natuur, horeca en recreatie. Daarnaast is de bereikbaarheid ook een belangrijk punt in zijn inbreng. Lees hieronder de bijdrage van Schelto:

 

"Voorzitter,

We weten, het is dringen op de woningmarkt. Terwijl huizenprijzen naar historische hoogten stijgen, zakt het aantal woningen dat te koop staat naar een dieptepunt. Er zijn in Nederland honderdduizenden woningen te kort. En dit tekort heeft zeker ook impact op Zwolle. Was in Nederland een koopwoning in 2017 gemiddeld nog zo’n 260.000 euro, tegenwoordig loopt de gemiddelde prijs richting de 380.000 euro. Een koophuis dreigt een luxe-product te worden voor 40-plussers. Volgens onderzoek maken jongeren vaak geen schijn van kans, stond van de week in de NRC.

Voorzitter, na deze inleiding zal het u niet verbazen dat de VVD blij is met extra woningen. Om de prijzenstijgingen in Zwolle tegen te gaan, moeten we huizen bouwen de komende jaren. Wij zijn blij met deze gebiedsvisie om daar waar ooit een megagroot grijs gebouw stond een mooie groene wijk te realiseren.

Voorheen was het gebied afgesloten. Straks kan het ook bij de fietsroute in rondje Zwolle. Kan het een gezellige ontmoetingsplek worden, voor omgeving en stad. Met horeca, een steiger voor aanleg van bootjes en een kleinschalig strand. De noordelijke haven wordt zoveel mogelijk groen ingericht. Mens en natuur kunnen in harmonie met elkaar leven. De VVD ziet dit als een win-win. Het wordt een gebied, goed in balans, met de functies: wonen, werken, natuur, energie, horeca, cultuur, leisure en recreatie.

Blij is de VVD ook met het aandeel huis-met-tuin in het plan. Voor de komende jaren staan er nog vele plannen met hoofdzakelijk appartementen, terwijl de vraag breder is. Gelukkig is hier 70% een grondgebonden woning.

Voorzitter, participatie lijkt goed opgepakt te zijn. Er zijn vele zienswijzen binnengekomen. Er zijn oa. zorgen over de natuur en bereikbaarheid. Er is gekozen al het verkeer via de IJsselcentrale weg te ontsluiten. Dit gaat langs scholen en sportgebieden. Geopperd is de Feldmannweg aan te sluiten op de Commissarislaan, zodat er een tweede alternatief komt. Kan de wethouder toelichten waarom voor deze optie niet gekozen is? Tevens vinden we het vreemd dat Zwolle voor kosten opdraait voor verkeerstechnische aanpassingen aan de IJsselcentrale weg. Gaat de ontwikkelaar een bovenwijkse bijdrage doen? Vraag aan de wethouder.

Voorzitter, bij de overweg is nog ruimte beschikbaar. Zou dit misschien een geschikte plek zijn voor het toekomstige station Zwolle-Zuid? Hier is namelijk meer ruimte dan bij de Oldeneelallee, waardoor ook een P+R terrein toegevoegd kan worden. Gaarne reactie van de wethouder.

Voorzitter, tot slot.

Wij willen de initiatiefnemers complimenteren met dit plan aan de IJssel. Het wordt een aantrekkelijk gemengd gebied. De VVD zal ermee instemmen en we hopen dat men er snel mee verder kan."