Debat Ganzenbeheerplan

debat_ganzen_13_2_2022-1.jpg

Door Marike Oranje op 14-02-2022

De Zwolse VVD maakt zich zorgen over de zwemwaterkwaliteit van de Milligerplas. Een van de hoofdoorzaken van een lagere kwaliteit is de grote ganzenpopulatie. Deze ganzen zorgen voor veel overlast. Daarom roept Schelto in zijn bijdrage het College op tot actie. Lees zijn hele bijdrage:

 

"Er zijn schriftelijke vragen gesteld omtrent zwemwater kwaliteit van de Milligerplas. De VVD maakt zich zorgen om dit water, want straks bij mooi weer willen wij dat men dan gewoon veilig kan zwemmen. En ook in de andere plassen. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen, blijkt dat de hoofdoorzaak van de lagere kwaliteit is: de grote ganzen populatie.

Waar voorheen deze vogel een habitat in de natuur had, is de gans nu steeds dichterbij de stad gekomen. Ook Zwolle heeft te maken met dit landelijke fenomeen. Overlast van ganzen, die wel beschermd zijn. En de laatste jaren neemt het zorgwekkend toe. Niets doen betekent dat die overlast nog verder gaat toenemen. Want de ganzenpopulatie zal blijven toenemen zonder maatregelen.

En het gaat niet alleen om het zwemwater. Overlast wordt op allerlei plaatsen gemeld. Soms zijn ganzen agressief. Zijn ze een gevaar voor het verkeer. En veroorzaken ze veel geluidsoverlast. Men slaapt er niet van, wordt door sommigen gemeld.

Dus voorzitter, moge duidelijk zijn, dit vraagt om actie. Het voorliggende plan geeft een aanpak dat blijvend de overlast moet doen verlagen. En dit op een diervriendelijke manier. Onduidelijk voor ons is dan wanneer zijn we tevreden? We gaan monitoren. Maar is dan het aantal meldingen bepalend of de ganzen populatie?

Meningen zijn subjectief. Aantallen niet. We moeten daarom niet alleen naar meldingen te kijken. Het gaat om de te hoge aantallen in de nabijheid van de stad, in de nabijheid van de mensen. Maatregelen moeten dan ook gericht zijn om het gebied minder aantrekkelijk te maken. Een stadsbrede aanpak, zodat het probleem niet verschuift. En zodat we straks ook overal gewoon weer veilig kunnen zwemmen.

Het onderzoeksbureau adviseert een strategie waarin de oplossing in een meer structurele vorm gevonden wordt. De VVD staat achter dit advies en hoort graag of het college dit ook zo verneemt. Dat wil zeggen: de aanpak om blijvend de ganzen populatie in Zwolle te laten afnemen."