Debat evaluatie Tiem

hand-ga4b9c3c79_1920.jpg

Door Marike Oranje op 24-01-2022

Elke Zwollenaar verdient een baan, wat voor kwaliteiten je ook hebt. Tiem draagt daaraan bij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met werken. Tijdens het debat over de evaluatie van Tiem roept Sharareh het College op om ook naar de behoeftes van MKB’ers te luisteren, zodat ook zij kunnen bijdragen aan werk voor iedereen. Lees haar hele bijdrage:

 

"Elke Zwollenaar verdient een baan. De VVD gelooft in de mens en in zijn talloze kwaliteiten. Ieder heeft zijn talent en doet waar die goed is. Meedoen aan de samenleving, in plaats van langs de kant staan. Door aan het werk te gaan bouw je een onafhankelijk leven voor jezelf en voor je dierbaren op zonder bemoeienis van overheid en als je onverhoopt je baan kwijtraakt wil je rekenen op een sterke overheid die jou zo goed en snel mogelijk helpt naar een andere baan. Voor een duurzame oplossing is belangrijk dat rekening gehouden wordt met de behoefte en wensen van de kandidaten.  

Ik heb een werkbezoek gehad bij een kleinschalige sociale ondernemer in Heino. Kari's Cracker, een zinvolle werkplek waar voor iedere individu voldoende ruimte is om eigen kwaliteiten te ontwikkelen. De werknemers gaven aan dat ze bewust gekozen hebben voor kleinschalig omdat na langdurige afstand tot de arbeidsmarkt zij zich hier veiliger voelen dan bij massale bedrijven. We lezen in de nota dat Tiem meer gericht is op grotere werkgevers en minder op kleine bedrijven, terwijl hier wel kansen liggen. Kan de wethouder aangeven wat voor ondersteuning biedt Tiem voor dit soort gelijke behoeftes van kandidaten?

Tiem wordt ervaren als een organisatie met een wat ambtelijk karakter. Hierbij wordt een link gelegd met de gemeente, de grootte van de organisatie en het gebrek aan wendbaarheid, waardoor het maken van afspraken soms lang kan duren. Het MKB herkent dit beeld. Ze geven aan dat de bereidheid aanwezig is om investeren in mensen met een afstand tot arbeidsmarkt en hen ook een reguliere baan aanbieden maar door veel administratieve rompslop, regelgeving en heel veel afstemming met Tiem, de ondernemers af zien van de samenwerking met Tiem. Heeft het college de wensen en de behoeftes van MKB’ers in beeld? Het zou jammer zijn als de kandidaten door teveel belemmeringen voor werkgevers niet bij hun gewenste werkplek terecht kunnen.

Als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil helpen, moeten we kijken naar de mensen die dat werk creëren. Dat zijn de ondernemers uit onze stad. Het MKB kan een waardevolle partner zijn voor Tiem. Door betere toegang tot vraag en aanbod kan er sneller een mach plaats vinden, zou het MKB  meer toegang moeten krijgen tot de kandidaten bestand van Tiem? Is het college bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden de privacywetgeving biedt voor het MKB om zelf kandidaten selecteren uit de informatiesystem van Tiem?

De ontwikkeling van de financiële positie van Tiem bij een ongewijzigd beleid kan komende jaren oplopen. In de nota worden een aantal argumenten en voorstellen benoemd voor dit tekort. Een financieel tekort is voor de VVD zeker een kritisch punt. Daarom zijn wij blij met dit heldere rapport waarin de verschillende mogelijkheden worden geschetst om dit financiële tekort te beperken.

Om een inclusief werkgeverschap te realiseren moeten we de drempels wegnemen bij werkgevers. De VVD staat voor ondernemerschap, ruimte en groei. Wij zijn blij met dit scenario omdat de werkgevers meer ruimte en de mogelijkheid  krijgen in de uitvoering van de participatiewet. Wij wensen het College en alle andere partijen heel veel succes met opstellen van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst."